König GAMPSV-CHARG20 Specificație

Categorie
Adaptoare de alimentare
Tip
Specificație
2012-08-06
GAMPSV-CHARG20
MANUAL (p. 2)
PS Vita AC adapter
ANLEITUNG (S. 3)
Netzteil für PS Vita
MODE D’EMPLOI (p. 4)
Adaptateur AC PS Vita
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 6)
PS Vita auto-adapter
MANUALE (p. 7)
Alimentatore per PS Vita
MANUAL DE USO (p. 8)
Adaptador de CA para PS Vita
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 10.)
PS Vita hálózati tápegység
KÄYTTÖOHJE (s. 11)
PS Vita AC-adapteri
BRUKSANVISNING (s. 12)
PS Vita nAC adapter
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 14)
PS Vita AC adaptér
MANUAL DE UTILIZARE (p. 15)
Adaptor auto c.a. PS Vita
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 16)
Αντάπτορας AC για το PS Vita
BRUGERVEJLEDNING (s. 18)
PS Vita AC adapter
VEILEDNING (s. 19)
PS Vita-vekselstrømsadapter
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 20)
Адаптер переменного тока для PS Vita
15
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Adaptor auto c.a. PS Vita
Conectarea dispozitivului
- Pentru a conecta consola Playstation Vita, utilizaţi cablul special care o însoţeşte. (Imaginea 1)
Apoi conectaţi cablul la adaptor (Imaginea 2).
- Puteţi încărca şi alte dispozitive cu acest adaptor, folosind cablul care vă însoţeşte telefonul,
tableta etc.
Imaginea 1
Imaginea 2
Conectaţi cablul USB
16
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs
va fi desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este
necesară depanarea. Deconectaţi produsul de la priza de
reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Nu expuneţi produsul apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau
modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a
produsului.
Generalităţi:
- Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenţie. Cu toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa.
König Electronic nu acceptă răspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau consecinţele ce
decurg din acestea.
- Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice şi
electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem
separat de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
Αντάπτορας AC για το PS Vita
Σύνδεση της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε το ειδικό συνοδευτικό καλώδιο για να συνδέσετε την παιχνιδομηχανή
Playstation Vita (Εικόνα 1). Στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο με τον αντάπτορα (Εικόνα 2).
- Αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται και για τη φόρτιση άλλων συσκευών χρησιμοποιώντας το
συνοδευτικό καλώδιο του τηλεφώνου ή του tablet σας κτλ.
Εικόνα 1
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

König GAMPSV-CHARG20 Specificație

Categorie
Adaptoare de alimentare
Tip
Specificație