Franke FCB 320 NE F Use & Care

Marca
Franke
Model
FCB 320 NE F
Tip
Use & Care
RO Manual de utilizare şi instalare Frigider
FCB 320 NE F
LIMBI
RO MANUAL DE UTILIZARE ŞI INSTALARE .................................................................................................................................. 7
3
x 8x 14
x 1
x 1
x 2
x 8
3,5 x 9,5mm
3,5 x 13mm
B
x 4
x 4x 1x 2
x 4
M5 x 15mm
CA
x
4x
1x 1
min.200cm
min.50mm
2
+0
+10
560mm
57mm
4mm
18mm
+0
+10
CB18M 70/30 1776mm
540mm
545mm
57mm
970mm
75mm
630mm
703,5mm
34mm
1770mm
min.550mm
(560mm
recommended)
4
50mm
min.200cm
2
min.200cm
2
min.200cm
2
B
x 1
x 2
46mm
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
B
x 2
x 2
x 2
x 2
2
A
x 4
x 8
1
5
x 1
6
x 1
7
C
x 2
x 1
x 2
B
x 1
3
C
x 1
x 1
x 2
B
x 1
4
B
x 8
x 2x 4
22 mm
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
6
1
1
3
3
1
3
5
2
4
x 8
2
4
4
2
1mm
1mm
1mm
RO
7
CUPRINS
PREZENTARE GENERALĂ ....................................................................................................................................................... 8
Informaii generale ............................................................................................................................................................. 8
Panoul de comandă ............................................................................................................................................................ 8
FUNCIONARE ..........................................................................................................................................................................9
Prima utilizare ...................................................................................................................................................................... 9
Compartimentul frigider şi depozitarea alimentelor ................................................................................................. 9
Modul de depozitare al alimentelor proaspete şi al băuturilor ............................................................................... 9
Compartimentul congelator şi depozitarea alimentelor ........................................................................................10
Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu ...................................................................... 10
Cum se dezgheaă compartimentul congelator ....................................................................................................... 10
Sunete emise la funcionare ........................................................................................................................................... 11
Recomandări în cazul neutilizării aparatului .............................................................................................................. 11
CUAREA ŞI ÎNTREINEREA ........................................................................................................................................... 12
Becul din interiorul frigiderului ..................................................................................................................................... 12
Rafturi ................................................................................................................................................................................... 12
Uşă ........................................................................................................................................................................................ 12
REMEDIEREA DEFECIUNILOR ........................................................................................................................................... 13
ASISTENĂ ...............................................................................................................................................................................14
8
PREZENTARE GENERALĂ
GHID DE UTILIZARE
INFORMAŢII GENERALE
Sertarele, coșurile și rafturile trebuie să rămână
în poziia curentă, cu excepia cazului în care se
oferă indicaii diferite în acest sens în ghidul de
referină rapidă. Sistemul de iluminare din interiorul
compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-
uri, care permite o iluminare mai bună decât becurile
tradiionale, precum și un consum de energie foarte
redus.
ELIMINAREA
Ușile și capacele frigiderului trebuie demontate
înainte ca aparatul să fie dus la depozitul de deșeuri,
pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor de
casă în interiorul aparatului.
PANOUL DE COMANDĂ
1. Bec cu LED
2. On / Stand-by
3. Temperatura compartimentului
congelator și a
compartimentului frigider
2.
1.
3.
PORNIRE/STAND-BY
Apăsai timp de 3 secunde pe buton pentru
a opri aparatul. În modul Standby, lumina din
compartimentul frigider nu se aprinde. Apăsai din
nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.
Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la reţeaua de
alimentare.
TEMPERATURA COMPARTIMENTULUI CONGELATOR
ŞI A COMPARTIMENTULUI FRIGIDER
Cele trei indicatoare cu LED indică temperatura setată
în compartimentul frigider.
Putei seta o altă temperatură a aparatului
cu
ajutorul butonului.
Sunt posibile următoarele reglaje:
LED-uri aprinse Temperatură setată
Ridicată (mai puin rece)
Medie-ridicată
Medie (Recomandată)
Medie-scăzută
Scăzută (mai rece)
CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE
Așezai alimentele proaspete, care urmează
să fie congelate, în ZONA DE CONGELARE din
compartimentul congelator, evitând contactul direct
cu alimentele deja congelate. Pentru a optimiza
viteza de congelare, sertarul inferior poate fi scos
și alimentele pot fi așezate direct în partea de jos a
compartimentului. Cantitatea de alimente proaspete
care poate fi congelată în 12 și 24 de ore este indica
pe plăcua cu date tehnice
Pentru a evita creşterea volumului de resturi alimentare,
consultaţi setarea şi perioada de depozitare recomandate în
capitolul FUNCŢIONARE
RO
9
FUNCŢIONARE
PRIMA UTILIZARE
După instalare, așteptai cel puin două ore înainte de a conecta aparatul la reeaua electrică. Conectai
aparatul la reeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcioneze automat. Temperaturile
ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.
După ce punei aparatul în funciune, trebuie să așteptai 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată
de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că alarma
de temperatură a intervenit: apăsai pe buton pentru a opri alarmele sonore.
COMPARTIMENTUL FRIGIDER ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete și a băuturilor. Compartimentul frigider
se dezgheaă complet automat. Prezena ocazională a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al
compartimentului indică faza de dezgheare automată. Apa rezultată din dezgheare este condusă într-un
canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.
Notă: temperatura ambiantă, frecvenţa cu care se deschid uşile şi poziţia aparatului pot inuenţa temperaturile interne în
cele două compartimente. Setaţi temperaturile în funcţie de aceşti factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în
compartimentul frigider se poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiţi
recipientele care conţin lichide (de ex. o oală cu supă), să ambalaţi alimentele cu conţinut ridicat de apă (de ex. legumele) şi să
porniţi ventilatorul (dacă există). Toate sertarele, rafturile de pe uşi şi rafturile pot  scoase.
MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ŞI AL BĂUTURILOR
Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune,
afine, pepeni, fasole) și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie
separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitai roșii
împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiai alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circularea
corespunzătoare a aerului. Folosii recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie
transparentă pentru a ambala alimentele.
Dacă avei o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosii rafturile de deasupra
sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru
lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosii doar recipiente cu capac
sau acoperii-le. Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosii suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite
modele).
Legendă
ZONA TEMPERATURĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor
tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor,
sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei,
laptelui, alimentelor de consum zilnic,
delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea
mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
Limitele de încărcare sunt determinate de structura specică
a aparatului (coşuri, recipiente, clapete, sertare, rafturi etc.)
sau limitele de încărcare sunt determinate de capacitatea de
încărcare obişnuită.
10
COMPARTIMENTUL CONGELATOR ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete o
perioadă îndelungată de timp. Cantitatea de alimente proaspete care poate  congelată în 24 de ore este indicată pe plăcua
cu date tehnice. Așezai alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spaiu
sucient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulaie a aerului. Se recomandă să nu congelai din nou alimentele
care s-au dezgheat parial. Este important să ambalai alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a
condensului.
CUBURI DE GHEAŢĂ
Umplei tava pentru gheaă 2/3 cu apă și așezai-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosii în niciun
caz obiecte tăioase sau ascuite pentru a scoate gheaa.
DEMONTAREA SERTARELOR
Tragei sertarele în afară până la capăt, ridicai-le și scoatei-le. Pentru a beneficia de mai mult spaiu,
compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertare. Verificai dacă ușa este închisă corespunzător după ce
ai așezat alimentele înapoi pe grătar/rafturi.
Legendă
SERTARELE CONGELATORULUI
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea
alimentelor proaspete/gătite
PERIOADA DE DEPOZITARE PENTRU ALIMENTELE CONGELATE LA DOMICILIU
Luni
Alimente
Zonă de depozitare
CUM SE DEZGHEAŢĂ COMPARTIMENTUL CONGELATOR
1. Pentru a dezghea compartimentul, oprii aparatul și scoatei sertarele. Amplasai alimentele congelate
într-un loc răcoros. Lăsai ușa deschisă pentru a permite topirea gheii. Pentru ca apa să nu se scurgă în
timpul dezgheării, se recomandă să așezai o cârpă absorbantă în partea inferioară a compartimentului
congelator și să o stoarcei din când în când.
2. Curăai și uscai cu grijă interiorul compartimentului congelator.
3. Repornii aparatul și introducei alimentele.
RO
11
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
1. În timpul funcionării produsului, un sunet generat de compresor este
normal.
2. Sunetele precum gâlgâitul și trosnitul sunt generate de trecerea agentului
frigorific în interiorul circuitului de răcire, prin urmare, sunt zgomote
normale.
3. Este posibil să „auzii” scârâituri la activarea sau dezactivarea
compresorului: este un sunet normal generat de structura produsului.
4. Verificai dacă rafturile de pe ușa frigiderului, rafturile și sertarele din compartimentul frigider sunt fixate și
așezate în mod corespunzător pentru a evita eventuale vibraii.
5. Nu așezai recipiente din sticlă (sticle, borcane etc.) în contact direct unele cu altele, pentru a evita
vibraiile.
6. Acest aparat este echipat cu un compresor, care funcionează la o viteză optimă pentru a reduce la
minimum consumul de energie. În anumite situaii (în timpul verii sau dacă sunt introduse cantităi mari de
alimente), se poate întâmpla ca viteza compresorului să crească și, prin urmare, acesta să fie mai zgomotos
decât de obicei.
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI
În cazul neutilizării aparatului
Deconectai aparatul de la reeaua electrică, golii-l, dezgheai-l (dacă este necesar) și curăai-l.
Lăsai ușile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitai
formarea mucegaiului și apariia mirosurilor neplăcute.
În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
inei închise ușile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelai din nou
alimentele care s-au dezgheat parial. Dacă pana de curent se prelungește, este posibil să se activeze și alarma
de întrerupere a curentului (la produsele cu componente electronice).
12
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Curăai aparatul din când în când cu o lavetă și o soluie de apă caldă și ageni de curăare neutri speciali
pentru curăarea interiorului frigiderului.
Pentru a asigura scurgerea constantă și corectă a apei rezultate din dezgheare, curăai
periodic interiorul canalului de scurgere, situat pe peretele posterior al compartimentului
frigider, lângă sertarul pentru fructe și legume, folosind ustensila din dotare.
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o
iluminare mai bună decât becurile tradiionale, precum și un consum de energie foarte redus. Contactai
Serviciul de Asistenă Tehnică dacă avei nevoie de un bec de schimb.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului.
RAFTURI
Toate sertarele, rafturile de pe uși și rafturile pot fi scoase.
UŞĂ
REVERSIBILITATEA UŞII
Notă: Direcţia de deschidere a uşii poate  modicată. Dacă operaţia nu este efectuată de reprezentanţii serviciului de
asistenţă tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanţie. Respectaţi instrucţiunile din capitolul Instalare.
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau
deconectaţi alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive. Nu curăţaţi niciodată cu lichide inamabile componentele
frigiderului.
Nu utilizaţi aparate de curăţat cu aburi.
Butoanele şi aşajul panoului de comandă nu trebuie să e curăţate cu substanţe alcoolice sau derivate, ci
cu o lavetă uscată.
RO
13
Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii
Panoul de comandă este oprit,
aparatul nu funcionează.
Este posibil să existe o
problemă la sursa de
alimentare a aparatului.
Efectuai următoarele verificări:
alimentarea cu energie nu este întreruptă;
ștecherul este introdus corect în priză și
întrerupătorul bipolar de la reea (dacă
intră în dotare) este în poziia corectă (adică
permite alimentarea aparatului);
dispozitivele de protecie a sistemelor
electrocasnice sunt eficiente;
cablul de alimentare nu este deteriorat.
Este posibil ca aparatul
să fie în modul Pornit/
standby.
Pornii aparatul apăsând scurt butonul
Temp. (consultai funcia Pornire/Standby).
Becul din interior nu
funcionează.
Este posibil să fie
necesară înlocuirea
becului.
Defectarea unei
componente tehnice.
Deconectai aparatul de la sursa de
alimentare și contactai Serviciul de Asistenă
Tehnică dacă avei nevoie de un bec de
schimb.
Becul de iluminat din interior
clipește.
Alarma pentru ușă este
activă.
Aceasta se activează când
ușa compartimentului
frigider rămâne deschisă
o perioadă lungă de timp.
Pentru a opri alarma, închidei ușa
frigiderului.
La redeschiderea ușii, verificai dacă becul
funcionează.
Temperatura din interiorul
compartimentelor nu este
suficient de scăzută.
Pot exista diverse cauze (a
se vedea „Soluii”).
Efectuai următoarele verificări:
ușile se închid corect;
aparatul nu este instalat în apropierea unei
surse de căldură;
temperatura setată este adecvată;
circulaia aerului prin orificiile de aerisire
din partea inferioară a aparatului nu
este obstrucionată (consultai seciunea
Instalarea).
Există apă în partea inferioară a
compartimentului frigider.
Scurgerea apei de
dezgheare este blocată.
Curăai canalul de scurgere a apei rezultate
din dezgheare (consultai seciunea
„Curăarea și întreinerea”).
Cantitate prea mare de gheaă
în compartimentul congelator.
Ușa compartimentului
congelator nu se închide
corect.
Verificai să nu existe niciun obiect care
împiedică închiderea corectă a ușii.
Decongelai compartimentul congelator.
Asigurai-vă că aparatul a fost instalat
corect.
Marginea din faă a aparatului,
la garnitura de protecie a ușii,
este fierbinte.
Aceasta nu este o
defeciune. Acest lucru
împiedică formarea
condensului.
Nu este necesară nicio soluie.
Unul sau mai multe simboluri
verzi clipesc continuu și nu se
poate modifica temperatura
setată.
Alarmă de defeciune.
Alarma indică o
defeciune la o
componentă tehnică.
Contactai Serviciul de asistenă tehnică.
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
14
001
În cazul unor probleme de funcionare, contactai un
Centru tehnic de service Franke.
Nu apelai niciodată la tehnicieni neautorizai.
Specificaţi:
- tipul defeciunii
- modelul aparatului (art./Cod)
- numărul de serie (N.S.).
Când contactai centrul
nostru de service, vă
rugăm să precizai
codurile specificate
pe plăcua cu date de
identificare a produsului
dumneavoastră.
ASISTEĂ
Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii
Temperatura compartimentului
frigider este prea scăzută.
Temperatura setată este
prea scăzută.
O cantitate mare de
alimente proaspete
a fost așezată în
compartimentul
congelator.
Încercai să setai o temperatură mai puin
scăzută.
Dacă au fost așezate alimente proaspete în
compartimentul congelator, așteptai până
când acestea sunt congelate complet.
www.franke.com
CS SK EL RO TR RU UK AR
400011460797/A
/