Sonicare HX1610/02 Product Datasheet

Tip
Product Datasheet
Periuţă de dii
reînrcabilă
Sensiflex
HX1610
Dublă acţiune de curăţare
Dovedit că vă curăţă dinţii mai bine decât o periuţă de dii manuală, Philips
Sensiflex 1610 asigură o curăţare cu acţiune dublă, care elimină tartrul de pe
suprafaţa dinţilor şi din spaţiile interdentale greu accesibile.
Dublă acţiune de curăţare
Curăţă suprafele vizibile ale dinţilor
Dii mai albi în mod natural
Periuţă de dinţi reîncărcabilă
HX1610/02
Repere Specificaţii
Dublă acţiune de curăţare
Curăţă suprafele vizibile ale dinţilor în timp
ce vârful activ acţionează asupra tartrului greu
de atins dintre dinţi.
Articole incluse
Bază de încărcare pentru păstrarea capetelor
de periere
Specificaţii tehnice
Baterie: Reîncărcabilă
Durată de încărcare: 16 ore
Lungime cablu: 1,16 m
Cap de periere dual: Capul de periere
efectuează combinat 15.000 de perieri/min.
Durată de funcţionare (de la Maxim la
Descărcat): 25 minute
Consum de energie: 2,9 W
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Specificaţiile pot fi modificate
preaviz. Mărcile comerciale sunt
proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
Data apariţiei
20200728
Versiune: 3.1.1
12 NC: 0000 000
00000
www.philips.com
1 / 1

Sonicare HX1610/02 Product Datasheet

Tip
Product Datasheet