Yarvik GoBook 7” E-Reader Manual de utilizare

Marca
Yarvik
Model
GoBook 7” E-Reader
Tip
Manual de utilizare
EBR070 Cititor de cărţi în format electronic
GoBook 7”
M A N U A L U L U T I L I Z A T O R U L U I
.
ROMÂNĂ
PAGINA
1. Înainte de prima utilizare 201
2. Ecran de pornire GoBook 202
3. Istoricul browserului 203
4. Carte în format electronic 203
5. Citirea unei cărţi în format electronic 205
6. Mărire/micşorare 205
7. Rotire ecran 206
8. Marcaj în document 206
9. Muzică 207
10. Video 207
11. Fotografii 207
12. Înregistrare 207
13. Explorator 207
14. Setări 208
15. Dicţionar 209
16. Căutare 209
17. Calculator 209
18. Transferarea fişierelor către dispozitivul GoBook 210
19. Declaraţie de garanţie 210
1
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Stimate utilizator,
Vă mulţumim că aţi cumpărat produsul nostru.
Pentru a asigura o utilizare uşoară şi rapidă a noului vostru cititor de cărţi în format
electronic GoBook Yarvik, vă rugăm ca înainte de a-l folosi să citiţi cu atenţie
prezentele instrucţiuni.
Sperăm că vă veţi bucura din plin şi cât mai mult timp posibil de cititorul dvs. de cărţi
în format electronic GoBook Yarvik!
V
ă
rug
ă
m
să reţineţi:
• Cititorul de cărţi în format electronic GoBook Yarvik este un produs
electronic de înaltă precizie, nu încercaţi să îl dezasamblaţi, acest fapt
anulând garanţia şi putând conduce la funcţionarea defectuoasă a
dispozitivului;
• Evitaţi lovirea puternică a sau de produs;
• Evitaţi utilizarea cititorului de cărţi în format electronic GoBook într-un
mediu cu temperaturi înalte sau scăzute sau în care dispozitivul poate
intra în contact cu umezeala, praful sau un câmp magnetic;
• Nu expuneţi timp îndelungat cititorul de cărţi în format electronic
GoBook la lumina solară puternică;
• Utilizarea îndelungată a unor căşti conectate la cititorului de cărţi în
format electronic GoBook şi/sau la un volum sonor excesiv de tare
poate afecta grav auzul;
• Nu traversaţi strada, nu conduceţi un vehicul motorizat şi nu rulaţi cu
bicicleta când folosiţi cu căşti
cititorul de cărţi în format electronic, pentru a evita accidentele rutiere;
• Folosiţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii compatibile cu cititorul
de cărţi în format electronic GoBook Yarvik. Utilizarea cu acest aparat a
oricărui alt produs poate fi periculoasă şi poate încălca prevederile
garanţiei;
• Pentru a curăţa cititorul de cărţi în format electronic GoBook, utilizaţi
doar o cârpă din bumbac uşor umezită, iar pentru a o umezi folosiţi
numai apă. Cititorul de cărţi în format electronic GoBook nu trebuie
curăţat cu orice fel produs de curăţare (pentru geamuri).
Puteţi utiliza cititorul de cărţi în format electronic GoBook Yarvik imediat după
scoaterea acestuia din cutie fără a fi nevoie de o încărcare prealabilă a bateriei.
Se recomandă ca mai întâi bateria să funcţioneze până la epuizarea energiei rămase
în ea, după care să fie complet reîncărcată pentru prima dată.
În cazul în care cititorul de cărţi în format electronic GoBook nu se activează imediat
după scoaterea din cutie, înseamnă că bateria este deja complet descărcată şi prin
urmare, trebuie să o reîncărcaţi mai întâi.
2
ECRAN DE PORNIRE GOBOOK
După ce v-aţi conectat la cititorul de cărţi electronice GoBook Yarvik, veţi vedea
ecranul de pornire principal al dispozitivului.
Ecranul de pornire conţine toate cele 10 funcţii ale cititorului de cărţi în format
electronic.
Puteţi opera cu ecranul de pornire apăsând pe butoanele de defilare a paginii
, folosind tasta direcţională (tasta centrală M pentru selectare) sau
prin simpla apăsare a numărului aflat după funcţia corespunzătoare de pe ecran.
Acesta este, în esenţă, modul în care poate fi utilizat întregul cititor de cărţi în format
electronic.
Puteţi reveni oricând la ecranul de pornire prin apăsarea butonului Înapoi .
3
ISTORICUL BROWSERULUI
Browser history (Istoricul browserului) vă afişează lista cronologică a tuturor fişierelor
deschise recent pe cititorul de cărţi în format electronic GoBook.
4
CĂRŢI ÎN FORMAT ELECTRONIC
OpţiuneaeBook (Carte în format electronic) de pe ecranul de pornire deschide
browserul de fişier, filtrând şi afişând numai cărţile în format electronic compatibile.
Aici, puteţi folosi din nou butoanele de defilare a paginii, tasta direcţională şi tastele
numerice pentru a naviga prin listă sau pentru a deschide un fişier carte.
Notă: Dacă este inserată o cartelă MicroSD, mai întâi trebuie să selectaţi locaţia de
memorie a cărţii pe care doriţi să o deschideţi:
5
CITIREA UNEI CĂRŢI ÎN FORMAT
ELECTRONIC
În timp ce citiţi o carte în format electronic, puteţi utiliza butoanele de defilare a
paginii şi tasta direcţională pentru a naviga spre pagina
următoare/anterioară.
Pentru a sări rapid spre orice număr de pagină în timp ce citiţi, apăsaţi tasta centrală
M pentru a deschide meniul şi selectaţi Page Jump (Salt la pagină). Apare
fereastraPage Jump (Salt la pagină):
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce numărul de pagină dorit şi confirmaţi
apăsând din nou pe tasta M.
De asemenea, când citiţi o carte în format electronic (nu documente) puteţi
dactilografia direct într-un număr de pagină, utilizând tastele numerice, urmate de
tasta M.
6
MĂRIRE/MICŞORARE
Pentru a mări/a micşora dimensiunea caracterului de literă a cărţii/documentului,
utilizaţi butonul zoom pentru a comuta între diferitelor niveluri zoom.
7
ROTIRE ECRAN
Puteţi roti ecranul din poziţia portret (verticală) în poziţia vedere (orizontală) apăsând
pe butonul de rotire .
8
MARCAJ ÎN DOCUMENT
La citirea unei cărţi, apăsaţi butonul M pentru a deschide meniul şi selectaţi
Bookmark (Semn de carte).
Se afişează meniul de marcaj în document, care are 5 sloturi de marcaj în document
pe fiecare carte. Alegeţi un slot gol şi apăsaţi pe M pentru a salva marcajul în
document.
Dacă doriţi să vă continuaţi altădată lectura, puteţi reîncărca marcajul(le) prin
apăsarea tasteM pentru a deschide meniul şi selecta Load mark (Încărcare marcaj).
9
MUZICĂ
Filtrează şi afişează fişiere muzicale compatibile şi/sau cărţi audio.
Utilizaţi butoanele de defilare a paginii sau tasta direcţională
(tasta centrală M pentru selectare) pentru a opera cu programul de redare muzică.
10
VIDEO
Filtrează şi afişează fişiere video compatibile.
Utilizaţi butoanele de defilare a paginii sau tasta direcţională
(tasta centrală M pentru selectare) pentru a opera cu programul de redare video.
11
FOTOGRAFII
Filtrează şi afişează fişiere imagine compatibile.
Utilizaţi butoanele de defilare a paginii sau tasta direcţională
(tasta centrală M pentru selectare) pentru a opera cu vizualizatorul de imagini.
12
ÎNREGISTRARE
Funcţia de Record (Înregistrare) este reportofonul cititorului de cărţi în format
electronic GoBook Yarvik.
Apăsaţi tasta M pentru a modifica volumul şi calitatea înregistrării (viteză redusă sau
viteză mărită).
Pentru a începe o înregistrare apăsaţi butonul redare/pauză .
Pentru a salva o înregistrare finalizată, apăsaţi pe butonul Înapoi .
Pentru a reda înregistrările, selectaţi Music (Muzică) în ecran de pornire al cititorului
de cărţi în format electronic GoBook Yarvik (vezi capitolul 9 din prezentul manual).
Selectaţi opţiunea Record (Înregistrare) (opţiunea 7 din meniu) din redare muzică
pentru a vizualiza lista tuturor fişierelor înregistrate şi salvate. Utilizaţi butoanele de
defilare a paginii sau tasta direcţională pentru a selecta şi apăsaţi
pe tasta centrală M pentru a reda înregistrarea.
13
EXPLORATOR
Fişierul explorator al cititorului de cărţi în format electronic GoBook Yarvik. Este o
aplicaţie similară cititorului de cărţi electronice, dar afişează imediat toate fişierele
aflate în memorie, în loc să le filtreze pentru carte în format electronic la deschiderea
pictogramei eBook (Carte în format electronic) din ecranul de pornire.
Toate tipurile de fişiere compatibile pot fi deschise direct din aplicaţia Explorator.
Notă: Când este inserată o cartelă MicroSD, mai întâi trebuie să alegeţi ce memorie
doriţi să vi se arate în Explorer (explorator) pentru file browsing.
14
SETĂRI
Opţiunea Settings (Setări) din ecranul de
pornire al cititorului de cărţi în format electronic
GoBook Yarvik deschide meniul setări.
Aici, puteţi configura cititorul de cărţi în format
electronic GoBook după preferinţe, de ex., prin
reglarea luminozitatea ecranului, a datei şi
orei, precum şi prin schimbarea limbii
sistemului. A opta opţiune din meniul setări
afişează un Calendar simplu.
Utilizaţi butoanele de defilare a paginii
, sau tasta direcţională
(tasta centrală M pentru selectare) pentru a
folosi meniul setări.
15
DICŢIONAR
Funcţia de dicţionar numai în limba engleză a cititorului de cărţi electronice GoBook
Yarvik.
Pentru a introduce un cuvânt pentru căutare, folosiţi tasta direcţională pentru a
selecta tastatura virtuale şi apăsaţi tasta centrală M pentru intrare.
Pentru a vedea cuvântul introdus, apăsaţi butonul Înapoi pentru a ascunde
tastatura şi apăsaţi tasta centrală M pentru a vedea rezultatele.
Pentru a căuta un alt cuvânt, apăsaţi din nou pe butonul Înapoi .
16
CĂUTARE
Principala funcţie de căutare a cititorului de cărţi în format electronic GoBook Yarvik.
Utilizaţi butoanele alfanumerice pentru a afişa literele pe care le căutaţi, de ex.,
butonul de 5 va afişa literele J, K şi L.
Utilizaţi tasta direcţională pentru a selecta literele necesare şi apăsaţi tasta
centrală M pentru a confirma intrarea.
Numele fişierelor corespunzătoare sunt afişate imediat şi pot fi deschise folosind din
nou tasta direcţională .
17
CALCULATOR
Funcţia de calculator a cititorului de cărţi în format electronic GoBook Yarvik
Utilizaţi tasta direcţională pentru a selecta tastele calculatorului şi apăsaţi tasta
centralăM pentru a confirma intrarea.
18
TRANSFERAREA FIŞIERELOR CĂTRE
DISPOZITIVUL GOBOOK
Conectaţi cablul USB furnizat la calculator şi la cititorul de cărţi în format electronic
computer GoBook Yarvik.
Ecranul dispozitivului GoBook va afişa ecranul de conectare USB:
Acum, cititorul de cărţi în format electronic GoBook se află în regim de conexiune
USB şi poate fi accesat ca undispozitiv USB standard de stocare masivă (de ex.,
ca o unitate USB stilou) în sistemul de fişiere al calculatorului dvs., astfel încât puteţi
să copiaţi fişiere între cititorul de cărţi în format electronic GoBook şi calculatorul
dumneavoastră.
Când în cititorul de cărţi în format electronic GoBook este inserată o cartelă MicroSD,
memoria MicroSD va fi disponibilă ca o unitate de disc separată în sistemul de fişiere
al calculatorului dvs.
19
DECLARAŢIE DE GARANŢIE
Yarvik garantează că produsul cumpărat de client nu prezintă defecte de fabricaţie
sau defecte materiale pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziţionării lui de către
client. Dacă, în orice moment al perioadei de garanţie, produsul prezintă un defect de
fabricaţie sau un defect material, clientul va returna produsul la distribuitorul de la
care l-a cumpărat. Distribuitorul este obligat să repare sau să înlocuiască produsul
(la libera alegere a lui Yarvik) într-un termen rezonabil. Se solicită prezentarea
facturii originale ca dovadă a datei de achiziţionare. Yarvik va lua decizia finală
asupra acestei probleme.
Prezenta garanţie nu acoperă defectele sau funcţionarea defectuoasă rezultând din
transfer de software, utilizare eronată, exploatare abuzivă, modificare neautorizată,
neglijenţă, utilizare improprie, neatenţie sau orice act care nu poate fi controlat de
Yarvik.
WWW.YARVIK.COM
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru