LG K K50s Manualul utilizatorului

Marca
LG K
Categorie
smartphone-uri
Model
K50s
Tip
Manualul utilizatorului
Useful Apps
03
1
Despre acest ghid al utilizatorului
Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu
atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima
dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.
Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate
sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie
compatibile cu alte dispozitive.
Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar
asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare
prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest
dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile
instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea
software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau
cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca
acordul de licență LG și vor anula garanția.
Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul
dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau
versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media
furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă
extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice
alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate
de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru
utilizarea ilegală a suporturilor media.
Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum
mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de
localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de
date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a
obține detalii suplimentare.
Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare
țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.
ROMÂNĂ
2Despre acest ghid al utilizatorului
Observații instrucționale
AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului
sau persoanelor terțe.
ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră
a dispozitivului.
NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.
3
Cuprins
01
Funcții personalizate
16 Funcțiileaparatuluifoto
21 Funcțiigalerie
25 Funcțiipentrucalitateași
efectelesunetelor
25 AsistentulGoogle
27 Recunoaștereaamprentei
30 Funcțiemulti-tasking
02
Funcții de bază
33 Componenteșiaccesoriiale
produsului
34
Prezentareageneralăa
componentelor
37
Pornireasauoprireaalimentării
38 InstalareacarteleiSIM
41 Introducereacarduluide
memorie
42
Scoatereacarduluidememorie
42 Baterie
44
Ecranultactil
48 Ecrandestart
58 Blocareaecranului
63 Criptareacarduluidememorie
64 Realizareacapturilordeecran
64 Introducereatextului
69 Partajareconţinut
03
Aplicații utile
72 Instalareașidezinstalarea
aplicațiilor
73
Coșulaplicației
74 Comenzirapidepentruaplicații
75 Telefon
79 Mesaje
80 Cameră
90 Galerie
94 Contacte
97 QuickMemo+
99 Ceas
100 Calendar
5
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
4Cuprins
101 Obiective
101 Muzică
102 Calculator
102 E-mail
103
Înregistrareaudio
104 Centrudeactualizare
104 Managerdefișiere
104 SmartDoctor
105 LGMobileSwitch
105 SmartWorld
106
RemoteCallService
106 Transmisiecelulară
107 AplicațiiGoogle
04
Setări
111 Setări
111 Reţea
124 Sunet
125 Afişaj
126 General
05
Anexă
138 SetăridelimbăLG
138 LGBridge
139 Actualizareasoftware-ului
telefonului
141
Ghidulantifurt
142 Informaţiidenotificareprivind
software-ulopensource
142 Informaţiidereglementare
(NumărIDreglementare,etichete
electroniceetc.)
143 Mărcicomerciale
144 DECLARAŢIEDE
CONFORMITATE
144
Biroudecontactpentru
conformitateaacestuiprodus
144 Wi-Fi(WLAN)
145 Maimulteinformații
149 Întrebărifrecvente
5
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de
utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.
În cazul apariţiei unei defecţiuni, un instrument software este încorporat în
dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument
colectează numai datele specifice defecţiunii, precum nivelul semnalului, cell ID
position în cazul întreruperii bruşte a apelului şi aplicaţiile încărcate. Jurnalul este
utilizat numai pentru a determina cauza defecţiunii. Aceste jurnale sunt criptate şi
pot fi accesate numai de către un centru de reparaţii LG autorizat, dacă aveţi nevoie
să returnaţi dispozitivul pentru reparaţii.
Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).
Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de
securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază
instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.
Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută sub numele de „rată de absorbţie specifică” sau SAR. Testele SAR
sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmiţând la cel
mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive
LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate
instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio.
Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2W/kg calculată ca valoare medie pe
10g de ţesut.
Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea
la ureche este de 0,501 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de
1,105 W/kg (10 g).
6Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în
poziţie normală, la ureche, fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 5mm faţă de
corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare
pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie să poziţioneze
produsul la o distanţă de cel puţin 5mm faţă de corp. Pentru a transmite fişiere
de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În
anumite cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până
la apariţia unei astfel de conexiuni disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate
instrucţiunile referitoare la distanţa de separare de mai sus până la finalizarea
transmisiei.
Informații din partea FCC privind expunerea la
radiații de radiofrecvență
În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin
raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat
pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de
radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările
sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele
internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările
FCC și cu aceste standarde internaționale.
Declaraţie secţiunea 15.19
Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din regulile FCC. Funcţionarea
respectă următoarele două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferenţe dăunătoare.
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferenţe recepţionate,
inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcţionare.
Declaraţie secţiunea 15.21
Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător
pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea
echipamentului.
7Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Utilizarea dispozitivului purtat pe corp
Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39
inci (1cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru
conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să
se menține o distanță de separare de 0,39 inci (1cm) între corpul utilizatorului
și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate catarame, tocuri și accesorii
similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe
corp care nu pot menține o distanță de separație de 0,39 inci (1cm) între corpul
utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru
utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de
radiofrecvență FCC și trebuie evitate.
Declaraţie secţiunea 15.105
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că este în conformitate cu limitele
pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secţiunii 15 din Regulile FCC.
Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţelor dăunătoare în cazul unei instalări în spaţii rezidenţiale. Acest
echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă şi,
dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio
garanţie că interferenţele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest
echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor
TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului,
utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
Conectaţi echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat
receptorul.
Pentru asistenţă, consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV
experimentat.
8Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă
garanţie pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile
produse de terți.
Este posibil ca unele conţinuturi şi ilustraţii să difere faţă de produsul dvs., fără
înştiinţare prealabilă.
Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul
la o unitate de service calificat.
Reparaţiile în garanţie includ doar piese sau plăci de schimb noi.
Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul,
radioul sau computerul.
Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau
echipamentele de gătit.
Nu scăpaţi aparatul din mână.
Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
Închideţi dispozitivul in orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest
lucru. De exemplu, nu folosiţi dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta
echipamentele medicale din zonă.
Nu manevraţi dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru
poate cauza un şoc electric şi deteriorarea gravă a dispozitivului.
Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul
se poate încinge şi poate crea pericol de incendiu.
Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi
cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
9Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Nu încărcaţi dispozitivul când se află pe un material moale.
Dispozitivul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
Nu ţineţi dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor
magnetice de transport, deoarece poate afecta informaţiile stocate pe benzile
magnetice ale acestora.
Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora
dispozitivul.
Nu expuneţi dispozitivul la lichide şi umezeală.
Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart,
ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a
utilizării greşite nu este acoperită de garanţie.
Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul
funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în
absenţa unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin
urmare, manevraţi cu grijă dispozitivul în timpul întrebuinţării sau imediat după
întrebuinţare.
Dacă dispozitivul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce
complet. Nu încercaţi să acceleraţi procesul de uscare cu o sursă externă de
încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în
interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la
lichide nu este acoperită de garanţie.
Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa
căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în
dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie
la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.
Preveniți ca praful altor substanțe străine să intre în portul cablului de încărcare/
USB. Poate provoca căldură sau incendiu.
Vă rugăm să asiguraţi faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu
utilizaţi sau reîncărcaţi produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine
umed, indicatorul lichid de deteriorare îşi schimbă culoarea. Vă rugăm să reţineţi
faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de
reparaţii gratuit furnizat în temeiul garanţiei.
10Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Funcţionarea eficientă a dispozitivului
Dispozitivele electronice
Toate dispozitivele pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta funcţionarea acestora.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita
permisiunea. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dvs. pentru a stabili dacă
funcţionarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcţionarea dispozitivului
medical.
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe
minime de 15cm între alte dispozitive şi un stimulator cardiac pentru evitarea
unor posibile interferenţe cu stimulatorul cardiac.
Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea dispozitivelor.
Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor,
computerelor etc.
Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0ºC şi 40ºC, dacă este posibil.
Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate
poate cauza deteriorarea, funcţionarea defectuoasă sau chiar explozia.
Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan,
aplicabile în zona în care vă aflaţi.
Nu utilizaţi un dispozitiv care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
Acordaţi şofatului atenţie maximă.
Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic,
în cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul
dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu
aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel
rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este
deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.
11Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Evitarea afectării auzului
Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru
perioade îndelungate de timp.
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete
puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în
apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii
ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.
Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele
care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea
ce ascultaţi.
Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a căştilor stereo poate
cauza pierderea auzului.
Componentele din sticlă
Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui
impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc.
Nu utilizaţi dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii
autorizat.
Zone cu explozii controlate
Nu utilizaţi dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectaţi
restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.
Medii cu potenţial explozibil
Nu utilizaţi dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în
compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.
12Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
În aeronave
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
Închideţi dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.
Copiii
Păstraţi dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul
conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând
cauza accidente prin sufocare.
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de
telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de dispozitivul
dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.
Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire
de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite
performanţa bateriei.
Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a
maximiza durata de viaţă a bateriei.
Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi
reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza
durata de folosire.
Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii
de umiditate ridicată, precum în baie.
Nu lăsaţi dispozitivul în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate
reduce performanţele acestuia.
Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie. Eliminaţi
bateriile uzate conform instrucţiunilor.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat
complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
13Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările
produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.
Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuţite,
precum dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
Securizarea informațiilor cu caracter personal
Asiguraţi-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea
de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării
dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
Asiguraţi-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că
resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare
necorespunzătoare a informaţiilor sensibile.
Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții
multiple sau la informațiile dvs. personale.
Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de
utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs.
de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbaţi parola contului dvs.,
pentru a securiza informaţiile dvs. personale.
Nu utilizați aplicaţii din surse necunoscute.
14Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Notă pentru înlocuirea bateriei
Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza
deteriorarea dispozitivului dvs.
Nu înlocuiţi dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate
provoca supraîncălzirea şi vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie
înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată
separat de gunoiul menajer.
În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi
îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie
îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată
trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului.
Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident,
utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze
Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului,
deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea
cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru
instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a
bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling
.
Funcții
personalizate
01
Funcții personalizate 16
Funcțiile aparatului foto
Cameră cu unghi larg
Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri cu un unghi de
vizualizare mai extins decât câmpul dvs. vizual real utilizând unghiul de
vizualizare extins al camerei din spate.
Atingeți
, apoi atingeți / pentru a comuta între unghi
standard și unghi larg.
Cameră principală
Modificați unghiul
camerei.
Consultaţi
Activarea camerei
pentru detalii.
Puteți comuta între lentilele cu unghi standard și unghi larg doar pentru
camera din spate.
Funcții personalizate 17
Portret
Puteți realiza o fotografie clară de tip portret, aplicând efectul de
estompare al lentilelor camerei.
1
Atingeți , apoi atingeți Portret.
2
Atingeți pentru a realiza o fotografie.
Pentru a regla nivelul de estompare, trageți bara glisantă spre
stânga sau spre dreapta.
Păstrați distanța față de subiect între 40 ~ 150 cm atunci când folosiți
camera din spate.
Această funcție nu este disponibilă în cazul în care mediul înconjurător
este prea întunecat.
După aplicarea acestei funcții, atingeți poziția dorită de pe ecranul de
previzualizare pentru a aplica automat valoarea expunerii și focalizarea
atunci când folosiți camera din spate, sau valoarea expunerii numai
atunci când folosiți camera frontală.
Funcții personalizate 18
AI CAM
Puteți prelua fotografii sau înregistra clipuri video în mod eficient,
deoarece camera recunoaște obiectul atunci când preluați o fotografie
sau înregistrați un clip video.
1
Atingeți , apoi AI CAM.
2
Atunci când obiectul este recunoscut, este aplicat cel mai bun efect
pentru scena respectivă.
Pentru a aplica alte efecte, atingeți pictograma scenă.
Animal de companie, floare, mâncare, persoană, apus, auto, în total
8 categorii care pot fi recunoscute automat.
Apus Floare
Rezultatul recunoașterii peisajului poate varia în funcție de iluminare sau
locația subiectului în timpul preluării fotografiilor. Cuvintele cheie nu apar
pe fotografiile sau clipurile video finale.
Această funcție este disponibilă numai atunci când camerele din față și
din spate sunt pe Modul automat.
Funcții personalizate 19
QLens
Puteți face cumpărături, căuta imagini sau scana coduri QR prin
intermediul preluării de imagini cu QLens.
1
Atingeți , apoi QLens.
2
Selectați opțiunea dorită dintre Căutare vizuală sau Scanare cod QR.
3
Atingeți ecranul pentru a prelua o imagine a obiectului pe care doriți
să-l căutați sau focalizați pe codul QR.
Rezultatul va apărea în câteva momente.
Această funcție este disponibilă numai atunci când dispozitivul dvs. este
conectat la o rețea. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru
utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
Pentru funcțiile de Căutare vizuală, puteți selecta zona dorită din
imaginea preluată și apoi să căutați din nou.
Această funcție este disponibilă numai atunci când camera din spate
este pe Modul automat.
Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.