Panasonic EH1771 Manualul proprietarului

Categorie
Coafori
Tip
Manualul proprietarului
58
Română
Folosiţi aparatul în faţa unei oglinzi pentru a vă asigura că cilindrul şi
placa de presare nu vă ating pielea.
Luaţi întotdeauna o şuviţă de păr cu placa de presare deschisă pentru a
evita arsurile.
Nu lăsaţi ondulatorul de păr nesupravegheat când este pornit.
Folosiţi ondulatorul de păr numai pentru ondularea părului uman.
Ondularea nu va dura decât 1 zi. Părul va reveni la starea normală
după spălare cu şampon.
Nu este recomandabil pentru persoanele cu păr foarte subţire sau creţ.
Este posibil ca efectele ionilor negativi să nu fie simţite următoarele
persoane. Cei care au păr ondulat, păr foarte creţ, păr foarte moale, păr
scurt sau care şi-au făcut o îndreptare de permanent în ultimele trei sau
patru luni.
Este posibil să observaţi un miros caracteristic atunci când folosiţi acest
uscător de păr. Acesta este provocat de ozonul pe care îl generează şi
nu este periculos pentru corpul uman.
Identificarea părţilor componente
Întrerupător pornit/oprit
0: oprit
1: slab
2: puternic
Presă
Conector rotitor
Bucşă
Cablu de alimentare
Indicator de alimentare
Duză de ioni negativi
Placă de presare
Cilindru
Accesoriu:
Bandă de păr pentru a evita
arsurile
Instrucţiuni de siguranţă
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă înainte de a utiliza
acest ondulator de păr. Instrucţiunile de siguranţă explicate aici vă ajută
să folosiţi acest ondulator de păr sigur şi corect şi să evitaţi vătămarea
proprie sau a altor persoane.
AVERTIZARE: Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos se poate
solda cu incendii, arsuri, explozii, scurtcircuite sau
electrocutări.
Condiţii electrice
AVERTIZARE: Acest simnbol pe ondulatorul de păr înseamnă “Nu
folosiţi acest ondulator de păr în apropierea apei”. Nu
folosiţi acest ondulator de păr în apropierea căzilor de
baie, a duşurilor sau a altor vase care conţin apă.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priză atunci când nu este folosit.
Nu tăiaţi, deterioraţi sau modificaţi cablul de alimentare. Nu trageţi,
răsuciţi sau îndoiţi cablul de alimentare cu o forţă care nu este
necesară. Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare şi nu-l lăsaţi
să se prindă între obiecte.
Nu folosiţi cablul de alimentare sau ştecherul dacă este deteriorat,
fierbinte sau nu este complet introdus în priză.
- Nerespectarea acestor instrucţiuni se poate solda cu incendiu şi/sau
un accident.
Nu blocaţi şi nu puteţi obiecte străine în duza de ioni negativi.
Nu folosiţi ondulatorul de păr în apropierea materialelor inflamabile
precum benzina, tinerul pentru vopsea, spray-uri, etc.
Nu lăsaţi ondulatorul de păr la îndemâna copiilor.
Nu folosiţi şi nu puneţi ondulatorul de păr în baie sau într-o zonă cu
umiditate ridicată.
Nu încercaţi să reparaţi, să demontaţi sau să modificaţi ondulatorul de
păr. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
să fie înlocuit la un centru de service autorizat pentru a se evita riscul.
Dacă ondulatorul de păr nu funcţionează corect, încetaţi imediat
utilizarea sa şi contactaţi un centru de service autorizat.
Nu folosiţi ondulatorul de păr cu mâinile ude.
2
1
0
Zonele umbrite devin
fierbinţi. Nu atingeţi aceste
părţi componente atunci
când ondulatorul de păr
este pornit.
EH1771_EU.indb 58 2006/10/03 10:01:14
59
Română
Încălzirea ondulatorului de păr
1. Conectaţi cablul de alimentare la priză.
2. Puneţi întrerupătorul pornit/oprit în poziţia “1” sau “2”.
(Indicatorul de alimentare devine roşu.)
Lăsaţi ondulatorul de păr să se încingă aproximativ 1 minut.
Selectaţi “1” pentru o temperatură scăzută de realizare a unor
bucle uşoare. Selectaţi “2” pentru o temperatură ridicată de
realizare a unor bucle strânse.
Sunt eliberaţi ioni negativi invizibili.
Tehnici de ondulare
Înainte de ondulare
1. Îndreptaţi-vă părul.
2. Umeziţi părul uşor cu produse de coafare, apă sau un prosop
umed şi cald.
Când folosiţi un produs de coafare, pulverizaţi-l uniform pe păr
de la o distanţă de aproximativ 10 cm astfel încât suprafaţa şi
interiorul părului dvs. să devină uşor umede.
Ondulatorul de păr nu va funcţiona eficient pe păr ud.
1. Luaţi o şuviţă de păr de aproximativ 5 cm lăţime. Ţineţi
ondulatorul de păr în poziţie verticală pe şuviţa de păr cu placa
de presare pe partea exterioară şi apoi deschideţi placa de
presare.
Luaţi numai atât păr cât poate cuprinde lungimea plăcii de
presare.
2. Poziţionaţi şuviţa de păr la baza ondulatorului de păr. Rulaţi
ondulatorul de păr în interior spre faţa dvs. şi apoi menţineţi-l în
poziţie timp de 10 secunde.
Asiguraţi-vă că ţineţi placa de presare la cel puţin 3 cm
distanţă de pielea dvs.
Fiţi atenţi să nu separaţi vârfurile părului dvs.
3. Deschideţi placa de presare şi apoi glisaţi ondulatorul de păr în
jos pentru a menţine buclele.
Bucle de bază (bucle spiralate interioare)
1 2 3
1
2 3
Instrucţiuni de folosire a benzii de păr
Cilindrul şi placa de presare sunt foarte fierbinţi şi vă vor arde
dacă ating pielea. Purtaţi întotdeauna banda de păr atunci când
folosiţi aparatul.
1. Puneţi banda de păr în jurul umerilor. (Poziţionaţi-o astfel încât
partea mare a benzii de agăţat şi înfăşurat să poată fi văzută
din dreptul umărului dvs. stâng.)
2. Folosiţi agrafe de păr pentru a vă ridica şuviţele de păr şi
apoi aplicaţi banda de agăţat şi înfăşurat astfel încât gâtul,
urechile şi fruntea dvs. să fie acoperite de banda pentru păr.
3. Scoateţi agrafele de păr.
EH1771_EU.indb 59 2006/10/03 10:01:17
60
Română
Bucle interioare pe părţile laterale ale părului
Luaţi o şuviţă de păr, ţineţi
ondulatorul de păr cu placa de
presare pe partea exterioară
şi apoi înfăşuraţi şuviţa spre
interior în jurul cilindrului.
Pentru ca buclele să dureze mai mult;
Folosiţi fixativ, ceară, etc. pentru a face buclele să dureze mai
mult.
1. Luaţi o şuviţă de păr de aproximativ 5 cm lăţime şi trageţi-o
înainte. Ţineţi ondulatorul de păr în poziţie verticală pe şuviţa de
păr cu placa de presare în partea din faţă, apoi deschideţi placa
de presare.
Luaţi numai atâta păr cât poate cuprinde lungimea plăcii de
presare.
2. Poziţionaţi şuviţa de păr la baza ondulatorului de păr. Rulaţi
ondulatorul de păr în exterior spre ceafă şi menţineţi-l în poziţie
timp de 10 secunde.
3. Deschideţi placa de presare şi apoi glisaţi ondulatorul de păr în
jos pentru a menţine buclele.
Bucle de bază (bucle exterioare spiralate)
1 2 3
Sfaturi pentru bucle strânse
Trageţi şuviţa de păr pe măsură ce o înfăşuraţi în jurul cilindrului
pentru a nu se slăbi.
Dacă vă este greu să faceţi bucle, înfăşuraţi mai mult timp şuviţa
de păr în jurul cilindrului sau înfăşuraţi şuviţa din nou.
Luaţi mai puţin păr la fiecare şuviţă.
Nu atingeţi şuviţele ondulate de păr până când nu se răcesc.
Breton (bucle interioare)
Trageţi firele de breton în sus şi
înfăşuraţi-le în jurul cilindrului.
Ţineţi ondulatorul de păr la
distanţă de frunte.
Bucle exterioare pe părţile laterale ale părului
Luaţi o şuviţă de păr, ţineţi
ondulatorul de păr cu placa de
presare pe partea interioară
şi apoi înfăşuraţi şuviţa spre
exterior în jurul cilindrului.
EH1771_EU.indb 60 2006/10/03 10:01:22
61
Română
Curăţare
(după scoaterea ştecherului din priză şi după ce
cilindrul s-a răcit complet)
Folosiţi o cârpă care a fost înmuiată în apă cu săpun şi bine
stoarsă. Nu folosiţi substanţe precum benzina, tinerul sau alcoolul.
Specificaţii
Tensiune
220 V
50–60 Hz
230 V
50–60 Hz
240 V
50–60 Hz
Ieşire 160 W 175 W 190 W
Diametru cilindru
26 mm
Temperatură cilindru
Aprox. 130 °C
Curăţaţi frecvent cele două duze de ioni negativi (partea
dreaptă şi partea stângă) (cam o dată la 6 luni) conform
descrierii de mai jos, pentru a vă asigura că ondulatorul de păr
nu îşi pierde capacitatea de a elibera ioni negativi.
Metodă de curăţare
Folosiţi un beţişor cu vată pentru a freca
uşor de 5 ori centrul părţii interioare a
duzelor pentru ioni negativi .
Vă recomandăm să folosiţi beţişoare cu vată
subţiri pentru bebeluşi. Beţişoarele cu vată
obişnuite vor putea fi folosite, dar sunt dificil
de introdus în duze.
Informaţii pentru utilizatori, privind eliminarea
echipamentelor electrice şi electronice uzate
(proprietate particulară)
Acest simbol, de pe produse şi/sau documentele
însoţitoare, are semnificaţia că produsele electrice şi
electronice uzate nu trebuiesc amestecate cu
deşeurile menajere generale.
În scopul aplicării unui tratament corespunzător,
recuperării şi reciclării, vă rugăm să predaţi aceste
produse la punctele de colectare desemnate, unde
vor fi acceptate gratuit. Ca o alternativă, în unele ţări, există
posibilitatea să returnaţi produsele dumneavoastră uzate
furnizorului cu amănuntul, în momentul achiziţionării unui produs
echivalent nou.
Eliminarea corectă a acestor produse uzate va ajuta la
economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea oricăror
efecte potenţial negative asupra sănătăţii umane şi a mediului
înconjurător, care, în caz contrar ar putea fi cauzate prin
manipularea necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru mai multe
detalii privind cele mai apropiate puncte de colectare, vă rugăm
să contactaţi autorităţile locale.
Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deşeuri se pot
aplica amenzi, în conformitate cu legislaţia naţională.
Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană
Dacă doriţi să vă debarasaţi de echipamente electrice şi
electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul
dumneavoastră, pentru mai multe informaţii.
Informaţii privind eliminarea deşeurilor în ţările din afara
Uniunii Europene
Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană.
Dacă doriţi să eliminaţi acest tip de produse uzate, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale sau distribuitorul şi să aflaţi metoda
corectă de eliminare.
EH1771_EU.indb 61 2006/10/03 10:01:24
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Panasonic EH1771 Manualul proprietarului

Categorie
Coafori
Tip
Manualul proprietarului