GROHE Eurosmart Cosmopolitan 32 879 Application

Categorie
Baterii
Tip
Application

Acest manual este potrivit și pentru

25
RO
Domeniu de utilizare
Funcţionarea este posibilă cu:
Cazane sub presiune
•Încălzitoare instantanee comandate termic
•Încălzitoare instantanee comandate hidraulic
Nu se pot utiliza împreună cu rezervoare nepresurizate
(= boilere deschise).
Specificaţii tehnice
Presiunea de curgere
- min. 0,5 bar
- recomandat 1 - 5 bar
Presiunea maximă de lucru 10 bar
Presiunea de încercare 16 bar
Pentru respectarea valorilor de zgomot, la presiuni statice de
peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.
Se vor evita diferenţe de presiune mari între racordurile de apă
caldă şi rece!
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 27 l/min
•Temperatură
Intrare apă caldă: max. 80 °C
Pentru economisirea energiei se recomandă:60 °C
Protecţia împotriva opăririi este posibilă prin introducerea unui
limitator de temperatură (a se vedea lista cu piese de schimb
de pe pagina pliantă II, număr catalog: 46 308).
Racordul la reţeaua de apă cald - stânga
rece - dreapta
Indicaţie:
La bateria 32 880 se poate folosi numai o singură ieşire.
Cel de-al 2-lea ştuţ de ieşire trebuie astupat cu buşonul livrat
cu produsul (buşonul trebuie montat etanş).
Prin utilizarea unui schimbător cu 3 căi există posibilitatea
de a combina această baterie cu o garnitură de duş fixă şi
una flexibilă.
Important:
La toate bateriile pentru duş montate sub tencuială,
nu este permisă montarea de robinete de închidere în aval
(pe conducta cu apă de amestec).
Instalarea în zidărie
Se pregăteşte peretele în care se montează bateria
Se practică găurile pentru bateria cu monocomandă precum
şi traseele pentru conducte.
Bateria cu monocomandă se aliniază cu şablonul de
montare şi se montează; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1]
până la [3].
Toleranţele permise sunt înscrise pe desenul la scară.
•Săgeata de pe şablonul de montaj trebuie să fie orientată în
sus.
Pentru aliniere se va aşeza o nivelă cu apă pe nervurile
şablonului de montaj (A); a se vedea fig. [1].
Pentru o fixare mai uşoară a bateriei pe perete, pe carcasă
sunt prevăzute găuri de fixare.
•Suprafaţa pregătită a peretelui (B) trebuie să se situeze
în zona (X) a şablonului de montaj; a se vedea fig. [2].
Racordul la apă rece se va face în dreapta iar racordul
la apă caldă se va face în stânga.
Se racordează conductele
•Buşonul (C) înşurubat uşor al bateriei 32 880 trebuie montat
etanş pe ieşirea rămasă liberă (sus sau jos); a se vedea
fig. [3].
Se deschide alimentarea cu apă rece şi caldă şi se verifică
etanşeitatea racordurilor.
Se spală ţevile.
După terminarea lucrărilor, peretele trebuie tencuit şi faianţat.
Nu demontaţi şablonul de montaj înainte de terminarea
instalării.
Finalizarea instalării
Se îndepărtează şablonul de montaj.
Indicaţie:
La instalarea părţii superioare 32 879 trebuie montat mai întâi
schimbătorul (D); a se vedea pagina pliantă I, fig. [4].
1. Se deşurubează şurubul de închidere (E).
2. Se înşurubează şi se strânge schimbătorul (D) cu cheia
tubulară de 17mm.
Limitator de debit
Această baterie este dotată cu un limitator de debit.
Cu ajutorul acestuia este posibilă o limitare continuă,
individuală, a debitului. Din fabrică, limitatorul este
prereglat pentru debitul maxim posibil.
Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la
încălzitoarele hidraulice instantanee.
Pentru activare, a se vedea fig. [5].
Se montează rozeta şi maneta; a se vedea fig. [6] şi [7].
Dacă rozeta nu se poate împinge suficient pe capac,
trebuie montat suplimentar un prelungitor
(a se vedea lista de piese de schimb, pagina pliantă II,
număr catalog: 46 191 = 25mm / 46 343 = 50mm).
La suprafeţe deosebit de rugoase (şanţuri adânci dintre plăci
de faianţă, plăci de faianţă cu nervuri pronunţate) zona
superioară a rozetei trebuie izolată suplimentar cu silicon.
Se verifică funcţionarea bateriei; a se vedea pagina
pliantă III, fig. [8].
Funcţionarea schimbătorului automat (D); a se vedea fig. [9].
La tragerea manetei apa începe să curgă.
La bateria pentru vană apa curge, în principiu, mai întâi prin
ieşirea inferioară (de exemplu ieşirea spre vană).
Prin apăsarea schimbătorului (D) se opreşte curgerea apei
spre vană şi apa iese pe la racordul de duş.
Dacă se închide bateria, schimbătorul iese automat în afară,
astfel că la o nouă deschidere a bateriei apa va curge mai întâi
prin ieşirea inferioară (de exemplu ieşirea spre cadă).
Întreţinerea
Toate piesele se verifică şi se curăţă, eventual se înlocuiesc
şi se ung cu vaselină specială pentru armături.
Se întrerupe alimentarea cu apă rece şi caldă!
I. Înlocuirea cartuşului (F); a se vedea pagina pliantă III,
fig. [10] până la [12].
Se va respecta poziţia de montaj!
Se va avea grijă ca garniturile cartuşului să intre în canelurile
din corpul bateriei. Se înşurubează şuruburile (G) şi se strâng
alternativ şi uniform.
II. Schimbătorul (D); a se vedea pagina pliantă III, fig. [10]
până la [12].
Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă II
(* = accesorii speciale).
Îngrijire
Indicaţiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc
în instrucţiunile de îngrijire ataşate.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

GROHE Eurosmart Cosmopolitan 32 879 Application

Categorie
Baterii
Tip
Application
Acest manual este potrivit și pentru