Hendi 211403 Manual de utilizare

Categorie
Ceainice electrice
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Română
Stimate client,
Va multumim pentru achizitionarea acestui produs. Cititi cu atentie instructiunile urmatoare inainte de
a conecta apararatul pentru a preveni avarierile ce se pot produce din cauza unei utilizari incorecte.
Cititi cu atentie in special instructiunile pentru siguranta.
Masuri de siguranţă:
Operarea incorectă şi utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate avaria grav aparatul şi
poate cauza răni oamenilor.
Aparatul poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu este
răspunzător pentru orice avariere cauzată operării incorecte şi a utilizării necorespunzătoare.
Asiguraţi-aparatul şi ştecherul nu intră în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care
aparatul este scăpat în apă, scoateţi imediat ştecherul din priză şi un tehnician autorizat trebuie
-l verifice. Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, acest lucru poate cauza situaţii care
pot pune viaţa în pericol.
Nu incercati sa deschideti singuri carcasa aparatului.
Nu introduceţi nici un fel de obiecte în carcasa aparatului.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude sau umede.
Verificaţi în mod regular ştecherul şi cablul ca acestea nu fie avariate. Dacă ştecherul şi cablul
sunt avariate, acestea trebuie reparate de către o firmă de reparaţii autorizată.
Nu utilizaţi aparatul duce a suferit vreo căzătură sau altă daună. Duceţi-l la reparat, dacă este
necesar, la o companie specializată.
Nu încercaţi reparaţi aparatul singuri. Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, acest lucru
poate cauza situaţii care vă pot pune viaţa în pericol.
Asiguraţi-ca nici un obiect ascuţit sau fierbinte nu intre în contact cu cablul şi feriţi-l de foc.
Pentru a scoate ştecherul din priză, întotdeauna prindeţi cu mâna priza şi nu scoateţi niciodată
din priză prinzând de cablu.
Asiguraţi-nimeni nu poate trage de cablu în mod accidental (sau cablul prelungitor) sau
se împiedice de cablu.
Întotdeauna supravegheaţi aparatul atunci când se utilizează.
Copiii nu înţeleg că utilizarea incorectă a aparatelor electrice poate fi periculoasa. Prin urmare ,
nu permiteţi copiilor să folosească aparatele electrice fără să fie supravegheaţi.
Întotdeauna scoateţi aparatul din priză atunci când aparatul nu este folosit sau înainte de
curăţare.
Avertizare! Cât timp ştecherul este în priză, aparatul este conectat la sursa de curent.
Opriţi aparatul înainte de a scoate ştecherul din priză.
Nu transportaţi niciodată aparatul de cablu.
Nu folosiţi alte dispozitive decât acelea furnizate împreună cu aparatul.
Conectaţi aparatul la o sursă de electricitate cu voltajul şi frecvenţa menţionate pe eticheta
aparatului.
Evitaţi supraîncărcarea.
Opriţi aparatul după utilizare, scoţând ştecherul din priză.
Întotdeauna scoateţi ştecherul din priză când umpleţi sau curăţaţi aparatul.
Instalaţia electrică trebuie să fie în conformitate cu reglementările naţionale şi locale.
Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau persoane care au capacităţi mentale, senzoriale sau
fizice reduse, sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheaţi de o
persoană responsabilă care are instructiunile cu privire la utilizarea corecta a aparatului.
Cu ajutorul acestui boiler pentru băuturi calde, cu perete dublu, puteţi economisi
până la 30% din costurile pentru energie, în comparaţie cu boilerele tradiţionale
pentru băuturi calde, cu un singur perete.
Instrucţiuni speciale de siguranţă
Intotdeauna folositi aparatul cu capacul pus.
Niciodata nu transportati aparatul tinanadu-l de capac.
Pericol de arsuri din cauza aburului eliberat, atunci când este ridicat capacul boilerului.
Unele piese ale aparatului se pot încălzi pe parcursul utilizării. Nu mutaţi şi nu atingeţi aparatul pe
parcursul utilizării acestuia.
Evitaţi utilizarea aparatului fără lichid în el. Acest aparat are o siguranţă pentru supraîncălzire,
pentru a opri funcţionarea fără lichid în el. Această siguranţă pentru supraîncălzire opreşte
automat aparatul. În acest caz, lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de a-l utiliza din
nou. Este periculos să adăugaţi apă într-un vas încălzit deoarece pot apărea aburi fierbinţi
instantaneu.
Pregătirea pentru prima sa utilizare
Verificaţi ca aparatul să nu fie avariat. În cazul unor avarii, contactaţi imediat furnizorul
dumneavoastră şi NU utilizaţi aparatul.
Scoateţi ambalajul acestuia si folia de protectie (daca este cazul).
Curăţaţi aparatul cu apă călduţă şi cu o cârpă moale.
Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţa dreaptă şi stabilă, doar dacă nu s-a menţionat altfel.
Asiguraţi-vă că este destul loc în jurul aparatului pentru ventilaţie.
Poziţionaţi aparatul în aşa fel încât accesul la priză să fie permis tot timpul.
Înainte de prima utilizare este recomandat să pregătiţi vasul, fierbând apă în acesta timp de 10
minute. Lăsaţi apa să se scurgă din vas prin robinetul special.
Umpleţi întotdeauna acest boiler numai cu apă potabilă.
Volumul de umplere minim este de 3 litri (211403), 4 litri (211502).
Notă: acest aparat nu este adecvat pentru ciocolată caldă sau supă.
Utilizare
Asiguraţi-vă că robinetul este închis.
Umpleţi aparatul cu lichid până la nivelul MAX, indicat pe tubul din sticlă.
Închideţi capacul vasului.
Porniţi aparatul poziţionând butonul pe poziţia 1. Lumina verde a întrerupătorului se va aprinde
(fig. 1).
Utilizaţi termostatul pentru a seta temperatura dorită (temperatura maximă este de 110).
Temperatura reală poate fi diferită de temperatura selectată.
Atunci când încălzirea este în progres, nu este aprins nici un led (fig. 2).
Când lichidul ajunge la temperatura selectată, ledul verde se va aprinde (fig. 2).
Atunci când este necesară curăţarea şi/sau efectuarea detartrării sau vasul este prea fierbinte,
ledul portocaliu se va aprinde (fig. 2).
Fig. 1
Fig.2
După utilizare / Golirea vasului
Opriţi aparatul, apăsând butonul de oprire şi scoţând ştecherul din priză.
Asezati o tava de colectare sub robinet.
Deschideti robinetul si varsati vinul din boiler.
Dupa ce boilerul a fost golit, inchideti robinetul.
Curăţarea şi întreţinerea
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de curăţare.
Atenţie! Nu introduceţi niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid!
Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă (apă cu detergent uşor).
Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare abrazivi sau care conţin clor. Nu folosiţi obiecte ascuţite
sau contondente. Nu folosiţi petrol sau solvenţi! Curăţaţi cu o cârpă umedă şi detergent dacă este
necesar. Nu folosiţi materiale abrazive.
Evitaţi pe cât posibil contactul apei cu componentele electrice.
Curăţaţi şi efectuaţi detartrarea părţii inferioare la intervale regulate (vedeţi capitolul “Detartrare”).
Când scurgeţi lichidul sau apa murdară, lăsaţi robinetul deschis şi clătiţi boilerul cu apă curată.
Componentele electrice nu trebuie să intre în contact cu apa.
Detartrarea
Ledul portocaliu indicator se va ilumina atunci când boilerul se încălzeşte prea tare şi trebuie curăţat
sau efectuată o detartrare.
Acest aparat trebuie curăţat şi detartrat frecvent. Pentru a menţine acest aparat în condiţii optime şi
pentru a asigura funcţionarea sa în condiţii normale, este important să efectuaţi detartrarea în mod
regulat. În funcţie de duritatea apei şi frecvenţa cu care este utilizat, trebuie să efectuaţi aceste
proceduri în mod regulat.
Pentru a efectua detartrarea utilizaţi un agent de detartrare care este adecvat pentru filtre de cafea.
Puteţi utiliza suc de lămâie, acid citric sau oţet ca agent de detartrare. Pentru a vă asigura că utilizaţi
în mod corect substanţa, citiţi instrucţiunile de utilizare ale agentului de detartrare. Pentru zeamă de
lămâie sau oţet, amestecul utilizat este compus din 1/3 oţet sau suc de lămâie cu 2/3 apă.
1. Turnaţi soluţia în boiler până la nivelul maxim“MAX”.
2. Aşteptaţi pentru a permite soluţiei să îşi facă efectul.
3. Scurgeţi apa murdară.
4. Când scurgeţi apa murdară, lăsaţi robinetul deschis şi clătiţi boilerul cu apă până când gustul şi
mirosul dispar complet.
5. Puteţi utiliza din nou boilerul.
Notă: Garanţia aparatului devine nulă atunci când nu se reuşeşte detartrarea în mod regulat,
determinând astfel reducerea funcţionării aparatului sau avarierea acestuia.
Defecte
Defect
Problem
Soluţia posibilă
Aparatul nu
funcţionează
Ledul verde şi cel
portocaliu nu se
aprinde
Verificati conexiunile
electrice
Boilerul de opreste
automat
Becul portocaliu
este aprins
Dupa ce s-a racit, boilerul va
porni automat
Boilerul nu a atins
temperatura
selectata
Becul verde nu este
aprins
Contactaţi furnizorul
In caz de neclaritati, intotdeauna contactati producatorul!
Garanţie
Notă: Garanţia aparatului devine nulă atunci când nu se reuşeşte detartrarea în mod regulat,
determinând astfel reducerea funcţionării aparatului sau avarierea acestuia.
Orice defect care afectează funcţionalitatea aparatului, ce apare în termen de un an de la
cumpărarea sa, va fi corectat prin reparaţie gratuită sau prin înlocuirea aparatului cu condiţia ca
aparatul să fi fost folosit şi întreţinut în conformitate cu instrucţiunile şi nu a fost folosit
necorespunzător sau abuziv în nici un fel. Drepturile dumneavoastră nu sunt afectate . Dacă aparatul
prezintă probleme în timpul garanţiei, declaraţi unde şi când l-aţi cumpărat şi includeţi dovada
cumpărării (chitanţa).
În conformitate cu politica noastră a dezvoltării continue a produsului, ne rezervăm dreptul de a
schimba produsul, ambalajul şi specificaţiile din documentaţie fără preaviz.
Eliminare & Mediul Înconjurător
La sfârşitul perioadei de functionare a aparatului, rugăm eliminaţi aparatul în conformitate cu
reglementările şi indicaţiile aplicabile la acel moment.
Aruncaţi materialele pentru ambalare cum ar fi plastic şi cutii în containerele adecvate.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Hendi 211403 Manual de utilizare

Categorie
Ceainice electrice
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru