NEUTRO ART 468/A-LH Program Chart

Tip
Program Chart
CB18M/1c/FAN FIȘA PRODUSULUI
RO
SLRO HR GB
H
BGSK
PL CZ
A. Compartimentul frigider
1.
Sertare pentru legume și fructe
2.
Raft de acoperire a sertarului
3.
Rafturi / Zona pentru rafturi
4.
Grupul termostat cu lumină
5.
Panou funcţionare produs
(dacă există)
6.
Consolă superioară
7.
Rafturi pe ușă
8.
Raft pentru sticle
9.
Opritor detașabil pentru sticle
10.
Plăcuţa cu datele tehnice (situată lângă
sertarul pentru legume și fructe)
11.
Ventilator (dacă există)
B. Compartimentul congelator
12.
Coșul superior (zona de congelare)
13.
Compartimentul de conservare a
alimentelor congelate și îngheţate
14.
Tăviţa pentru gheaţă (în interiorul
coșului)
15.
Ușa interioară a compartimentului
congelator
Zona mai puţin rece
Zona intermediară
Zona mai rece
Notă
: Numărul de rafturi și forma accesoriilor pot varia în funcţie de model.
Toate rafturile, grătarele și casoletele sunt detașabile.
Atenţie: accesoriile frigiderului nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.
CB18M/1c/FAN
5019 608 01006
SLRO HR GB
H
BGSK
PL CZ
Acest Frigider/Congelator este pus în funcţiune acţionând asupra grupului termostat situat în interiorul
compartimentului frigider. De asemenea și reglarea temperaturii ambelor compartimente Frigider și
Congelator este obţinută acţionând asupra aceluiași termostat.
Comenzi pentru reglarea compartimentului frigider
A.
Butonul termostatului
B.
Butonul pentru lumină
D.
Reper indicator pentru poziţia termostatului
E.
Bec (max. 15 W)
Termostatul pe
1/MIN
:
se produce o răcire minimă
Termostatul pe
3-5/MED
:
răcire medie
Termostatul pe
7/MAX
:
răcire foarte intensă
Termostatul pe
z
:
răcirea și lumina sunt închise.
Vă recomandăm să reglaţi butonul termostatului pe poziţia 3-5/MED.
Notă
: Temperatura aerului înconjurător, frecvenţa cu care se deschide ușa și poziţia aparatului pot influenţa
temperaturile din interiorul frigiderului. Poziţiile termostatului trebuie să varieze în funcţie de acești factori.
Panou funcţionare produs (dacă există)
Scoaterea becului
Deșurubaţi în sens anti-orar așa
cum se indică în figură.
Ventilator (dacă există)
Funcţionarea ventilatorului e automată.
Ventilatorul permite o distribuire mai bună a temperaturilor în interiorul compartimentului frigider și,
prin urmare, o conservare mai bună a alimentelor și reducerea surplusului de umiditate.
Nu blocaţi zona de aspiraţie (11) cu alimente.
Bec verde
(frigider și congelator în funcţiune)
  • Page 1 1
  • Page 2 2

NEUTRO ART 468/A-LH Program Chart

Tip
Program Chart