Acme Made HD120 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
4 GB User’s manual 48 Warranty card
8 LT Vartotojo gidas 49 Garantinis lapas
12 LV Lietošanas instrukcija 50 Garantijas lapa
16 EE Kasutusjuhend 51 Garantiileht
20 PL Instrukcja obsługi 52 Karta gwarancyjna
24 DE Bedienungsanleitung 53 Garantieblatt
28 RO Manual de utilizare 54 Fişa de garanţie
32 BG Ръководство за употреба 55 Гаранционен лист
36 RU Инструкция пользователя 56 Гарантийный талон
40 UA Інструкція 57 Гарантійний лист
44 ES Manual de usuario 58 Hoja de garantía
28
RO
Introducere
Felicitări că aţi ales să achiziţionaţi uscătorul de păr Acme!
Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul, anexându-le la factura
de achiziţionare şi informaţiile de garanţie şi de service. Păstraţi-le în cazul în care este necesară depanarea în
condiţiile garanţiei.
REŢINEŢI: Caracteristicile nominale ale acestui produs (aşa cum sunt indicate pe produs şi pe ambalajul
produsului) se bazează pe teste sub sarcină specice. Utilizarea normală sau utilizarea altor accesorii
recomandate poate oferi un consum semnicativ mai redus de energie electrică.
Instrucţiuni de întreţinere
Întreţinerea acestui uscător de păr este simplă, neind necesare consumabile sau lubriere. Menţineţi acest
aparat curat pentru o funcţionare adecvată. Nu blocaţi şi nu înfundaţi admisiile de aer; în caz contrar, aparatul se
va supraîncălzi. Aparatul nu conţine piese ce pot  depanate de utilizator; orice intervenţii de service trebuie să e
efectuate de un reprezentant de service autorizat sau la un centru special. Nu permiteţi cablului de alimentare să
e răsucit, smuls, îndoit sau înfăşurat în jurul uscătorului. Dacă cablul este răsucit, întindeţi-l înainte de utilizare.
În timpul neutilizării, aparatul trebuie să e depozitat într-un spaţiu sigur şi uscat, neaat la îndemâna copiilor.
Instrucţiuni de siguranţă importante
Utilizarea aparatelor electrice, şi în special utilizarea lor în prezenţa copiilor, impune respectarea în orice situaţie
a unor măsuri de siguranţă elementare, printre care şi următoarele:
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. A SE PĂSTRA DEPARTE DE APĂ
PERICOL – La fel ca în cazul majorităţii aparatelor electrice, componentele electrice sunt sub tensiune chiar şi
când comutatorul este în poziţia de oprire. Pentru a reduce pericolul de deces prin electrocutare:
1.Scoateţi întotdeauna din priză aparatul imediat după utilizare.
2.Nu utilizaţi aparatul în timp ce faceţi baie.
3.Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc din care ar putea cădea sau ar putea  antrenat într-o cadă sau
29
RO
o chiuvetă.
4.Nu îl scufundaţi şi nu îl lăsaţi să cadă în apă sau în orice alt lichid.
5.Dacă aparatul cade în apă, scoateţi-l imediat din priză. Nu încercaţi să îl scoateţi din apă.
AVERTISMENT - Pentru reducerea pericolului de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănirea
persoanelor:
1. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timp ce este în priză.
2. Se impune o supraveghere atentă când acest aparat este utilizat de către, asupra sau în apropierea copiilor
ori a persoanelor invalide.
3. Utilizaţi acest aparat numai în scopul prevăzut, conform indicaţiilor din acest manual. Nu utilizaţi accesorii
nerecomandate de producător.
4. În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către fabricant sau de
către reprezentantul de asistenţă tehnică al fabricantului ori o persoană de competenţă echivalentă pentru
a se evita pericolele.
5. Nu acţionaţi niciodată acest aparat dacă are un cablu deteriorat sau un ştecăr deteriorat, în cazul funcţionării
defectuoase, a scăpării sau deteriorării acestuia ori dacă a fost scăpat în apă. Returnaţi aparatul la un centru
de asistenţă tehnică pentru a  examinat şi reparat.
6. Ţineţi cablul la distanţă de suprafeţele încălzite. Nu înfăşuraţi cablul în jurul aparatului.
7. Nu blocaţi niciodată fantele de aer ale aparatului şi nu îl aşezaţi pe o suprafaţă moale, cum ar  un pat sau
o canapea, pe care fantele de aer ar putea  blocate. Nu permiteţi pătrunderea de scame, păr şi alte materii
asemănătoare în fantele de aer.
8. Nu lăsaţi să cadă şi nu introduceţi niciun obiect în nicio fantă sau furtun.
9. A nu se utiliza în spaţii exterioare sau în zone în care se folosesc produse cu aerosoli (sprayuri) ori unde se
administrează oxigen.
10. Nu utilizaţi aparatul cu un prelungitor.
11. Nu îndreptaţi uxul de aer erbinte către ochi sau către alte zone termosensibile.
12. Este posibil ca accesoriile să devină erbinţi în timpul utilizării. Lăsaţi-le să se răcească înainte de a le
manipula.
13. Nu amplasaţi aparatul pe nicio suprafaţă în timpul funcţionării.
14. În timp ce utilizaţi aparatul, ţineţi părul la distanţă de admisiile de aer.
30
RO
15. Pentru protecţie suplimentară, se recomandă instalarea unui întrerupător la curent rezidual (RCD), cu un
curent rezidual nominal de funcţionare ce nu depăşeşte 30 mA, în circuitul electric ce furnizează curent
electric în baie. Cereţi sfatul instalatorului.
Compatibilitate electromagnetică (EMC): aparatul Acme respectă toate standardele privind câmpurile
electromagnetice.
Prezentare generală
A – Concentrator
B – Admisii de aer
C – Buclă de agăţare
D – Comutator de temperatură
Utilizarea aparatului
Uscare
1.Asiguraţi-vă că aţi adus comutatorul de ux de aer în poziţia 0.
2.Introduceţi ştecărul în priza de perete.
3.Aduceţi comutatorul de temperatură pe treapta dorită: rece, cald sau erbinte.
• Treapta de rece “ * ” permite uscarea părului care este aproape uscat şi contribuie la păstrarea strălucirii.
• Treapta de cald “1” este adecvată mai ales pentru uscarea părului umed până când este aproape uscat.
• Treapta de erbinte “2” vă permite să uscaţi părul umed foarte rapid.
4.Uscaţi-vă părul urmând mişcări ca la pieptănare, ţinând uscătorul la distanţă mică de păr.
5.Aduceţi comutatorul de ux de aer în poziţia “0” după uscare şi scoate aparatul din priză. Lăsaţi uscătorul să se
răcească timp de 10 până la 15 minute înainte de a-l depozita.
Concentrator
Cu ajutorul concentratorului, puteţi îndrepta uxul de aer direct către peria sau pieptenele cu care vă coafaţi.
1.Uscaţi-vă în prealabil părul cu ajutorul uscătorului comutat la treapta cea mai ridicată. Pentru uscare, separaţi-
vă părul în secţiuni late de 5 cm. Aşezaţi o perie rotundă mare la baza uneia dintre secţiuni.
31
RO
2.Îndreptaţi uscătorul de păr cu concentrator la un unghi de 90 de grade faţă de secţiune şi treceţi peria pe sub el,
începând de la rădăcini şi mergând către vârfuri. Uscătorul dvs. de păr trebuie să e adus acum la treapta medie.
Repetaţi procesul de câteva ori pentru a usca complet secţiunea înainte de a trece la următoarea secţiune.
3.Încheiaţi prin rotirea vârfurilor spre interior.
Curăţare
1. Scoateţi aparatul din priză înainte de curăţare.
2. Îndepărtaţi accesoriile din aparat înainte de a le curăţa.
3. Curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată.
4. Curăţaţi accesoriile cu o cârpă umedă sau spălaţi-le cu apă.
5. Aşteptaţi să se usuce înainte de a le utiliza sau depozita.
Remedierea problemelor
Uscătorul meu nu funcţionează
•
Vericaţi priza la care este conectat uscătorul. Este posibil ca priza să nu e sub tensiune. Încercaţi să conectaţi
alt aparat la această priză pentru a aa.
• Dacă uscătorul s-a închis automat în decursul procesului de uscare, este posibil să se  supraîncălzit. Scoateţi
uscătorul de păr din priza de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească timp de câteva minute. Curăţaţi oriciile şi
grilajele uscătorului dacă este blocat de păr sau materii asemănătoare şi încercaţi să îl reporniţi.
• Este posibil să e deteriorat cablul de alimentare al uscătorului. Scoateţi uscătorul din priza de alimentare
şi vericaţi-l cu atenţie. Dacă a suferit deteriorări, trebuie să îl returnaţi la un centru de asistenţă tehnică
autorizat pentru a  înlocuit.
Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)
Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate  tratat ca un deşeu menajer.
Asigurandu-vă că acest produs este corect eliminat, veţi ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe
informaţii referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autoritatea
54
RO
Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty
Produs Model produs
Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă
Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură)
1. Perioada de garanţie
Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
achiziţionează produsul de la vânzător. Perioada de garanţie
este înscrisă pe ambalajul produsului.
2. Condiţii de garanţie
Garanţia este valabilă doar prin prezentarea documentului
original de achiziţie a produsului împreună cu această şă
de garanţie, ce conţine numele modelului produsului, data
achiziţiei produsului, numele şi adresa vânzătorului.
Dacă pe perioada garanţiei se constată că produsul are
defecte, iar aceste defecte nu au fost cauzate de niciunul
din motivele indicate mai jos în care nu se aplică garanţia,
producătorul se angajează să înlocuiască produsul.
Garanţia nu se acordă pentru testarea periodică, întreţinerea
şi repararea sau înlocuirea componentelor care sunt uzate în
mod normal.
Garanţia nu este valabilă în cazul defecţiunilor sau daunelor
survenite din următoarele motive:
• Instalarea neadecvată a produsului, utilizarea şi/sau
funcţionarea necorespunzătoare a produsului fără
a respecta manualul de utilizare, cerinţele tehnice şi
standardele de siguranţă impuse de producător, la care
se adaugă depozitarea necorespunzătoare, căderea de la
înălţime, precum şi loviturile puternice.
• Coroziune,noroi,apăşinisip.
• Lucrăridereparaţie,modicaresaucurăţarecare aufost
efectuate de un service neautorizat de producător.
• Utilizarea de piese de schimb, programe sau materiale
consumabile neadecvate produsului în cauză.
• Accidente, evenimente sau orice alte motive care nu
depind de producător, cum ar  fulger, apă, foc, câmp
magnetic şi ventilaţie neadecvată.
• Dacă produsul nu întruneşte standardele şi specicaţiile
unei anumite ţări, în care nu a fost cumpărat. Orice
încercare de a adapta produsul pentru a satisface cerinţele
tehnice şi de siguranţă, cum ar  cele din alte ţări, atrage
după sine retragerea tuturor drepturilor de service în
garanţie.
Dacă nu se constată defecte ale produsului, toate cheltuielile
legate de service vor  suportate de către cumpărător.
1 / 1

Acme Made HD120 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare