Sonicare CRP122/01 Product Datasheet

Tip
Product Datasheet
Capacul
rezervorului AirFloss
AirFloss
CRP122/01
Păstrează lichidul depozitat
Utilizează acest capac pentru a păstra lichidul în AirFloss.
Capacul rezervorului AirFloss
CRP122/01
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Specificaţiile pot fi modificate
preaviz. Mărcile comerciale sunt
proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
Data apariţiei 20190729
Versiune: 4.0.1
EAN: 08 71010 37881 02
www.philips.com
1 / 1

Sonicare CRP122/01 Product Datasheet

Tip
Product Datasheet