GoodHome Imandra gris L.100 x H.90 x P.15 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului

Acest manual este potrivit și pentru

EN Contents
DE Inhalt
ES Contenido
FR Contenu
RUS держание
PT Conteúdo
PL Zawartość
RO Cuprins
TR Içindekiler
Product description 5
FR Description du produit 5
PL Opis produktu 5
DE Produktbeschreibung 5
RUS Описание продукта 5
RO Descrierea produsului 5
ES Descripción del producto 5
PT Descrição do produto 5
TR Ürün Açıklaması 5
Safety 6
FR Sécuri 6
PL Bezpieczeństwo 7
DE Sicherheit 8
RUS Безопасность 9
RO Siguranță 9
ES Seguridad 10
PT Segurança 11
TR Emniyet 12
Guarantee 6
FR Garantie 7
PL Gwarancja 8
DE Garantie 8
RUS Гарантия 9
RO Garanție 10
ES Garantía 10
PT Garantia 11
TR Garanti 12
Assembly 13
FR Assemblage 13
PL Montaż 13
DE Versammlung 13
RUS Cбopкa 13
RO Asamblare 13
ES Montaje 13
PT Montagem 13
TR Montaj 13
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 2 26/04/2019 14:52
[D] x3
[E] x6
[H] x14
[F] x16
[I] x3
[A] x6 [B] x6 [C] x12
Ø8
30
(Ø3.5 x 30mm)
[G] x7
[J] x1 [K] x1 [L] x2
[M] x6 [N] x6 [0] x3
[R] x3 [Q] x6
(Ø3.5 x 15mm)
[P] x12
(Ø3.5 x 15mm)
[S] x1 [T] x2 [U] x1
32 mm 32 mm
61 mm
[V] x1
32 mm 32 mm
61 mm
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de seguraa e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 3 26/04/2019 14:52
5
[09]
[09]
[01]
[02]
[06]
[10]
[03]
[04]
[05]
[07]
[08]
[07]
EN Wall cabinet
DE Wandschrank
ES Armario de pared An
FR Rangement mural
RUS Настенный шкаф
PT Armário de parede TR Duvar Boy dolabı
PL Szafka ścienna Szer
RO Dulap de perete
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 5 26/04/2019 14:52
10
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL
Bezpieczeństwo
RO
Siguranță
TR
Emniyet
asamblarea acestui produs.
Întotdeauna asigurați-vă că șuruburile intră exact în
găurile preexecutate.
Aveți grijă să nu strângeți excesiv vreunul dintre șuruburi.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Siguranță
Numai pentru utilizare casnică.
Utilizați întotdeauna pe o suprafață netedă și fermă, asigurându-vă că
toate picioarele rămân în contact cu suprafața.
Verificați periodic structura produsului, a nu se utiliza dacă aveți dubii
privind siguranța acestuia.
Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs.
Dacă geamul este ciupit sau spart, nu mai utilizați produsul.
În cazuri excepționale, suprafața zgâriată sau deteriorată poate
cauza ruperea neașteptată a sticlei. Paharul de pe raft este proiectat
să se fragmenteze în fragmente mici în loc de bucăți mari / ascuțite.
Evitați lovirea părților laterale sau a muchiilor geamului, deoarece
acesta este locul unde sticla este cea mai sensibilă.
AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie
utilizat cu un dispozitiv de fixare adaptat.
Îngrijire şi întreţinere
Utilizaţi o cârpă moale și uscată pentru a curăţa suprafața dulapului și
al blatului.
Vă rugăm nu lăsați urme de apă pe acest produs. Îndepărtați imediat
orice urmă de apă.
Nu utilizați niciodată pe produs solvenți, bureți abrazivi, produse
abrazive, clor, acizi, detergenți puternici, produse chimice de curățat
agresive sau soluții de curățat pe bază de solvenți.
Verificarea periodică
Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale acestui
produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în ceea ce
privește siguranța acestuia.
Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați
amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș.
Garanție
Acest produs este garantat 10 ani de la data achiziției, în condiții de
utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai
pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada
achiziției într-un loc sigur.
Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.
Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare
un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție
oferită de la data achiziției pentru următoarele:
• compartimente
• fațade
• balamale
• sertare
• rafturi din sticlă călită sau melamină
Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva
unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva
unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici
și cu informațiile din manualul de utilizare.
Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat
ulterior fără deteriorare.
Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de
intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările
provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența
unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de
lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei
utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui
accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai
bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.
De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate
utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate,
demontării sau modificării produsului.
Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu
acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și
daunele directe și indirecte.
Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în
magazinul din care veți achiziționa produsul.
IMPORTANT - PĂSTRAȚI
ACESTE INFORMAȚII
PENTRU CONSULTĂRI
VIITOARE: CITIȚI
CU ATENȚIE
ES
Empezando...
Revise el paquete y asegúrese de que cuenta con todas las piezas
En caso contrario, póngase en contacto con el establecimiento más
cercano, donde podrán ayudarle.
Cuando esté preparado para empezar, asegúrese de que tiene las
herramientas adecuadas a mano, mucho espacio y una zona limpia y
seca para montar muebles.
Asegúrese de que no hay tuberías de suministro ni cables en la zona
en la que pretenda taladrar.
No recomendamos el uso de destornilladores eléctricos para el
montaje de este producto.
Asegúrese siempre de que los tornillos se colocan en los agujeros
piloto previamente taladrados.
Tenga cuidado de no apretar demasiado ninguno de los tornillos.
Atención: los tornillos y las clavijas de fijación de pared no están incluidas
porque dependen del tipo de pared al que se sujeta el mueble. Pida
consejo a un encargado de la tienda.
Seguridad
Para uso exclusivo doméstico.
Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana,
asegurándose de que las patas permanecen en contacto con
el suelo.
Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del
producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso.
No permita que los niños jueguen con este producto.
Si el vidrio está desconchado o roto, deje de usar el producto.
En casos excepcionales, la superficie rayada o dañada puede causar
una rotura inesperada del vidrio. El vidrio en el estante está diseñado
para romperse en pequeños fragmentos en lugar de piezas grandes /
afiladas. Evite golpear los lados o los bordes del vidrio, ya que este es
el lugar donde el vidrio es más sensible.
ADVERTENCIA: con el fin de impedir caídas, hay que usar este
producto con un dispositivo de fijación a la pared, adaptado.
Cuidados y Mantenimiento
Utilice un paño limpio y seco para limpiar la superficie del producto.
No deje que quede agua en el armario . Quite todo el
agua inmediatamente.
Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía,
ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o
soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto.
Control periódico
Revise el producto para asegurárse de que todos los componentes y
accesorios estan bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda
sobre el estado o el uso del producto.
Procure que su baño esté bien ventilado y evite clocar muebles cerca de
la bañera o la ducha.
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 10 26/04/2019 14:52
Manufacturer • Fabricant • Producent • Hersteller
Producător • Fabricante:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
www.kingfisher.com/products
EN Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com
Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT,
United Kingdom
www.screwfix.com
To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products
Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
FR Distributeur:
Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637
Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
Pour consulter les manuels d’instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
PL Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
DE Verteilen:
Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de
Besuchen Sie www.kingfisher.com/products
um die Bedienungsanleitungen online anzusehen
RUS Импортер:
CASTORAMA RUSSIA
ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва,115114
www.castorama.ru
ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России:Фриул Интагли
Индастриес СпА э Социо Юнико
Адрес:33080, Виа Одерзо 68, Вилланова ди Прата
(ПН), Италия
Дата изготовления (месяц.год) см. на упаковке
Онлайн-версии руководств
по эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products
RO Distribuitor:
SC Bricostore România SA
Calea Giulti 1-3, Sector 6,
Bucurti , România
www.bricodepot.ro
Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles,
etaj 1, Sector 6, RO-060044,
Bucurti, România
Tel: +40 021 2047100
www.praktiker.ro
Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online,
vizitaţi www.kingfisher.com/products
ES Distribuidor.
Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products
PT Distribuidor.
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo,
sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Para consultar manuais de instruções online, visite
www.kingfisher.com/products
TR İthalatçı Firma:
KTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin
Addresses
MNL_ORGKF1276311 IM + SM.indb 22 26/04/2019 14:52
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25

GoodHome Imandra gris L.100 x H.90 x P.15 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
Acest manual este potrivit și pentru