Moser T-CUT Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns
Tip
Manual de utilizare
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
4
Originalbetriebsanleitung – Akku-Haarschneidemaschine Typ 1591T .............................................................................................. 5
Translation of the original operating manual – cordless hair clippers type 1591T ........................................................................ 10
Traduction du mode d’emploi d’origine – Tondeuse à cheveux sans fil type 1591T ..................................................................... 15
Traduction du mode d’emploi d’origine – tagliacapelli a batteria tipo 1591T ................................................................................. 21
Traducción del manual de uso original – Máquina de corte de pelo con batería modelo 1591T ................................................. 26
Tradução do manual de utilização original – Máquina de cortar cabelo com bateria tipo 1591T ................................................ 31
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing – accu-tondeuze type 1591T ................................................................................. 36
Oversættelse af den originale brugsanvisning – akku-hårklipper type 1591T ............................................................................... 41
Översättning av originalbruksanvisning – batteridriven hårklippmaskin Typ 1591T .................................................................... 46
Oversettelse av original bruksanvisning – Batteridrevet hårklippemaskin type 1591T ................................................................ 51
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös – Akkukäyttöinen hiustenleikkuukone tyyppi 1591T ................................................................ 56
Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi - Akülü saç kesme makinesi tip 1591T .............................................................................. 61
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi – akumulatorowa maszynka do strzyżenia włosów typ 1591T ............................... 66
Překlad originálního návodu k použití – Zastřihovač vlasů s akumulátorem typ 1591T .............................................................. 72
Preklad originálneho návodu na obsluhu – Akumulátorový strihač vlasov typu 1591T ............................................................... 77
Prijevod originalnih uputa za uporabu – Baterijski šišač za kosu, tip 1591T ................................................................................. 82
Az eredeti gépkönyv fordítása – 1591T típusú, akkumulátorról működő hajvágógép .................................................................. 87
Prevod originalnih navodil za uporabo – Aparat za striženje las na akumulatorski pogon tip 1591T ......................................... 92
Traducerea manualului de utilizare original – Maşină de tuns părul cu baterii tip 1591T ............................................................. 97
Превод на оригиналното упътване – Машинка за подстригване с акумулатор тип 1591T ................................................ 102
Перевод оригинального руководства по эксплуатации – Машинка для стрижки волос с питанием
от аккумулятора, тип 1591T ............................................................................................................................................................ 107
Переклад оригінальної інструкції – Машинка для стриження волосся з живленням від акумулятора, тип 1591Т .... 113
Originaalkasutusjuhendi tõlge – Akutoitel juukselõikusmasin, tüüp 1591T ................................................................................. 119
Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums. Ar akumulatoru darbināma matu griežamā mašīna. Modelis 1591T ................ 124
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas – Akumuliatorinės plaukų kirpimo mašinėlės 1591T .......................................... 129
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας – Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή τύπος 1591T ......................... 134
1591T

....................................................................................................... 140
ROMÂNĂ
97
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
Traducerea manualului de utilizare original – Maşină de tuns părul cu baterii tip 1591T
Indicaţii generale de siguranţă
Citi
ţ
i
ş
i respecta
ţ
i instruc
ţ
iunile de siguran
ţ
ă
ş
i păstra
ţ
i-l!
Folosire conformă
· Folosiţi maşinile de tuns părul exclusiv pentru tăierea părului uman, a
bărbii şi a sprâncenelor.
· Folosiţi maşinile de tuns păr la animale exclusiv pentru tăierea părului
şi blănii animalelor.
· Acest aparat a fost construit pentru utilizarea în domenii comerciale.
Instrucţiuni pentru utilizator
· Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului, citiţi bine instrucţiu-
nile de folosire şi familiarizaţi-vă cu aparatul.
· Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 14 ani,
precum şi de persoane cu capacitate locomotorie, senzorială sau men-
tală redusă ori lipsite de experienţă şi/sau pregătire, cu condiţia fie
supravegheate sau fi fost instruite în privinţa utilizării în siguranţă
a aparatului şi fi înţeles pericolele care pot rezulta de aici. Copiilor
le este interzis se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu
se vor realiza de către copii, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt
supravegheaţi.
· Depozitaţi aparatul într-un loc inaccesibil pentru animale, protejat de
intemperii.
Pericole
Pericol! Electrocutare din cauza daunelor la aparat/ştecherul
de alimentare de la reţea.
f Nu folosiţi aparatul dacă nu funcţionează corect, dacă este dete-
riorat sau dacă a căzut în apă. Solicitaţi efectuarea reparaţiilor
doar de către un centru de service autorizat care utilizează doar
piese de schimb originale, pentru a evita pericolele.
ROMÂNĂ
98
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
f Nu folosiţi niciodată aparatul cu un cablu de alimentare sau ali-
mentator cu ştecher defecte. Un cablu electric deteriorat poate
fi înlocuit cu un cablu de schimb original doar într-un centru de
service autorizat sau de către o persoană calificată, pentru a
evita pericolele.
f Aparatele electrice pot fi reparate doar de persoane calificate,
specializate în domeniul electrotehnic.
Pericol! Electrocutare prin penetrare de lichide.
f Aşezaţi şi păstraţi întotdeauna aparatele electrice astfel încât
nu poată cădea accidental în apă (de ex. în chiuvetă). Feriţi apa-
ratul de apă şi alte lichide.
f Nu atingeţi şi nu întindeţi mâna în nici un caz după un aparat
electric căzut în apă. Scoateţi imediat ştecherul din priză.
f Duceţi aparatul la verificat în centrul de service înainte de a-l
repune în funcţiune.
f Folosiţi şi păstraţi aparatul numai în camere uscate.
Pericol de explozie!
f Nu încercaţi schimbaţi singuri acumulatorul.
f Acumulatorii pot fi înlocuiţi în service doar cu tipurile aprobate
de producător.
f Nu expuneţi prea mult aparatul la temperaturi sub 0°C sau peste
+40°C. Evitaţi contactul direct cu razele solare.
Avertisment! Accidentări din cauza seturilor de cuţite
supraîncălzite.
f Folosirea prea îndelungată a aparatului duce la încingerea setu-
lui de cuţite. Întrerupeţi regulat utilizarea pentru a permite setului
de cuţite se răcească.
Avertisment! Răniri prin manipulare neadecvată.
f Nu folosiţi niciodată aparatul dacă setul de lame este deteriorat.
f Opriţi imediat aparatul înainte de a-l pune deoparte, deoarece
aparatul poate cădea din cauza vibraţiilor.
Atenţie! Daune prin manipulare neadecvată.
f Alimentaţi aparatul doar cu tensiunea indicată pe plăcuţa de tip
a aparatului.
ROMÂNĂ
99
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
f Folosiţi exclusiv accesoriile recomandate de către producător.
f Pentru încărcarea aparatului folosiţi exclusiv alimentatorul cu
ştecher inclus în setul de livrare. Înlocuiţi alimentatoarele cu şte-
cher defecte doar cu piese de schimb originale, pe care le puteţi
procura de la centrul de service.
f Nu introduceţi niciodată şi nu lăsaţi cadă obiecte în fantele
aparatului.
f Nu transportaţi aparatul de cablul de alimentare şi pentru scoa-
terea din priză trageţi de fişă şi nu de cablu sau aparat.
f Ţineţi cablul de reţea şi aparatul la distanţă de suprafeţele
fierbinţi.
f Nu încărcaţi şi nu depozitaţi aparatul cu cablul de alimentare
îndoit sau răsucit.
Indicaţii generale pentru utilizator
Informaţii referitoare la folosirea instrucţiunilor de folosire
f Înainte de a pune aparatul în funcţiune pentru prima oară,
instrucţiunile de folosire trebuie citite şi înţelese integral.
f Instrucţiunile de folosire aparţin de produs şi trebuie să fie
păstrate cu grijă şi să fie la îndemână.
f Acest manual de utilizare poate fi solicitat şi sub formă de
fişier PDF în centrul de service. Declarația de conformitate
CE poate fi solicitată și în alte limbi oficiale ale UE de la
service-ul nostru.
f Instrucţiunile trebuie să însoţească aparatul dacă acesta se
transmite mai departe la terţi.
f În caz de conflict cu normele sau indicaţiile de siguranţă
naţionale, măsurile naţionale de siguranţă au prioritate.
Clarificări simboluri şi indicaţii
PERICOL
Pericol de electrocutare având ca urmări răniri corpo-
rale grave sau decesul.
PERICOL
Pericol de explozie cu posibile urmări de răniri grave
sau moarte.
AVERTISMENT
Avertizare în cazul unei posibile răniri sau al unui risc
asupra sănătăţii.
ATENŢIE
Indicaţie asupra pericolului de daune materiale.
Indicaţie cu informaţii utile şi sfaturi.
Veţi fi solicitaţi să efectuaţi o acţiune.
Efectuaţi aceste acţiuni în ordinea descrisă.
f
1.
2.
3.
ROMÂNĂ
100
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
Descriere produs
Denumirea pieselor (fig. 1)
A Set de cuţite
B Întrerupător pornit/oprit
C Indicator de încărcare
D Suport încărcător
E Mufă suport încărcător
F Ulei pentru setul de cuţite
G Periuţă de curăţat
H Alimentator reţea cu ştecăr
I Fişă de conectare la aparat
Date tehnice
Aparat portabil
Mecanism: motor DC
Acumulatori: acumulator NIMH
Durată de funcţionare acumulator: până la 60 min
Dimensiuni (LxLxÎ): 141 x 32 x 29 mm
Greutate: circa 135 g
Nivel de presiune acustică: max. 62 dB(A) @ 25 cm
Vibrare: < 2,5 m/s
2
Suport încărcător
Măsuri
Cu accesorii (LxLxÎ): 72 x 96 x 58 mm
Greutate: circa 61 g
Alimentator reţea cu ştecăr
Model: Adaptor 6000
Putere: max. 12 W
Tensiune de funcţionare: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Aparatul este prevăzut cu izolaţie de protecţie şi antiparazitare.
El îndeplineşte cerinţele Directivei UE privind compatibilitatea
electromagnetică 2004/108/CE şi Directiva privind echipamen-
tele tehnologice 2006/42/CE.
Funcţionare
Pregătire
Păstraţi pachetul original pentru o depozitare ulteri-
oară sau pentru transport.
f Controlaţi ca livrarea să fie completă.
f Controlaţi fiecare piesă să nu aibă daune de transport.
Siguranţă
Atenţie! Daune din cauza alimentării cu tensiune
necorespunzătoare.
f Alimentaţi aparatul doar cu curent alternativ
cu tensiunea indicată pe plăcuţa tipologică a
aparatului.
Încărcarea acumulatorului
Înainte de prima punere în funcţiune este necesar un
timp de încărcare de aprox.
2 ore!
1. Introduceţi fişa de conectare (I) a alimentatorului cu ştecăr
în mufa de încărcare aparatului (E) (fig. 2
).
Printr-un control inteligent de încărcare, se va evita
supraîncărcarea aparatului.
2. Introduceţi alimentatorul cu ştecăr în priză (fig 2
).
3. Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul de pornire/oprire
(fig. 3
).
4. Aşezaţi aparatul în staţia de încărcare (fig. 2).
· În timpul procesului de încărcare indicatorul de
încărcare (C) se aprinde intermitent în ritm con-
stant. Atunci când bateria încărcată indicatorul de
încărcare se aprinde intermitent cu un alt ritm (10
on/ 1 off).
· După scoaterea aparatului din staţia de încărcare,
indicatorul se stinge (mod de economie curent).
· Timpul de încărcare până la capacitatea completă
se ridică până la
120 minute.
Funcţionarea cu acumulator
1. Porniţi aparatul înainte de utilizare şi opriţi-l după utilizare,
folosind întrerupătorul de pornire/oprire (fig. 3
ⓐ/ⓑ
).
· Când acumulatorul este complet încărcat, apa-
ratul poate fi utilizat până la
60 minute. Această
capacitate de realizează după circa 5 - 10 cicluri
de încărcare.
· Dacă setul de cuţite nu este îngrijit corespunzător,
durata de viaţă a aparatului se reduce sensibil.
Întreţinere
Curăţare şi îngrijire
Pericol! Electrocutare prin penetrare de lichide.
f Deconectaţi aparatul înainte de a începe operaţiu-
nile de curăţare şi întreţinere.
f Nu scufundaţi aparatul în apă!
f Nu lăsaţi lichide să penetreze în aparat.
f Aşezaţi aparatul în staţia de încărcare numai când
este complet uscat.
Atenţie! Daune prin folosirea de agenţi chimici
agresivi.
Agenţii chimici agresivi pot dăuna aparatului şi
accesoriilor.
f Nu folosiţi soluţii sau agenţi abrazivi.
f Folosiţi exclusiv produse de curăţare şi ulei pentru
lame recomandate de către producător.
Puteţi obţine accesorii şi piese de schimb de la
distribuitorul dvs. sau de la centrul nostru de service.
ROMÂNĂ
101
de
en
fr
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hr
hu
sl
ro
bg
ru
uk
et
lv
lt
el
ar
f După fiecare folosire, înlăturaţi setul de cuţite de pe carcasă
(fig. 4
). Îndepărtaţi resturile de păr din deschiderea car-
casei şi setul de cuţite cu ajutorul periuţei (fig. 5). Apăsaţi
în plus pârghia de curăţare. În acest fel puteţi îndepărta
uşor resturile de păr dintre foarfecele pieptenului şi foar-
fecele cuţitului cu ajutorul periei de curăţat.(
CURĂŢARE
UŞOARĂ
).
f Menţineţi mereu curate contactele de încărcare de pe încăr-
cător şi de pe aparat.
f Ştergeţi aparatul numai cu o lavetă moale, eventual uşor
umezită.
f Curăţaţi setul de cuţite numai cu spray-ul de igienă.
f Ungeţi setul de lame doar cu ulei pentru setul de lame
(fig. 6).
f Pentru o bună capacitate de tăiere şi de durată
este important ca setul de cuţite fie uns
frecvent.
f Dacă după o durată îndelungată de utilizare capa-
citatea de tăiere se reduce, chiar dacă aparatul a
fost curăţat şi uns în mod regulat, setul de cuţite
trebuie înlocuit.
Înlocuirea setului de cuţite
Avertisment! Răniri şi daune prin manipulare
neadecvată.
f Deconectaţi aparatul înainte de a schimba setul
de cuţite.
1. Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul de pornire/oprire
(fig. 3
).
2. Îndepărtaţi setul de cuţite de pe carcasă, împingându-l în
sensul săgeţii (fig. 4
). Înlăturaţi setul de cuţite.
3. Pentru montarea la loc a setului de cuţite, îl aranjaţi cu câr-
ligul în elementul de prindere în carcasă şi îl împingeţi spre
carcasă până la blocare (fig. 4
).
Înlăturarea problemelor
Setul de cuţite nu taie corespunzător.
Setul de cuţite smulge părul.
Durata de funcţionare a acumulatorului este prea scurtă.
Cauză: Setul de cuţite este murdar.
f Curăţaţi şi ungeţi cu ulei setul de cuţite (fig. 5/6).
Cauză: Setul de cuţite este uzat.
f Schimbaţi setul de cuţite (fig. 4).
Rănirea pielii
Cauză: Apăsare prea puternică pe piele.
f Apăsaţi mai uşor pe piele.
Cauză: Unghiul de tăiere este prea acut.
f Înclinaţi mai mult aparatul.
Lampa indicatoare a nivelului de încărcare nu se aprinde.
Cauză: Aparatul trebuie să fie oprit înainte de încărcare.
f Verificaţi dacă aparatul este oprit. (fig. 3
)
Cauză: Contactele de încărcare sunt murdare.
f Curăţaţi contactele de încărcare de pe suportul de încărcare
şi de pe aparat.
Cauză: Alimentare electrică defectă.
f Verificaţi contactul perfect dintre alimentatorul cu ştecăr şi
priză. Verificaţi cablul de alimentare pentru a nu prezenta
defecţiuni.
Eliminare
Precauţie! În caz de eliminare necorespunzătoare
mediul poate fi dăunat.
f Descărcaţi complet acumulatorii înainte de
eliminare!
f Eliminarea corectă protejează mediul şi previne
posibile efecte dăunătoare asupra omului şi
mediului.
La eliminarea aparatului, respectaţi normele corespunzătoare.
Informaţie privind eliminarea aparatelor electrice şi electro-
nice în comunitatea europeană:
În cadrul Comunităţii europene, în cazul aparatele cu
funcţionare electrică, eliminarea este reglementată
prin norme naţionale, care se bazează pe directiva
UE 2012/19/CE referitoare la aparatele electronice
uzate (WEEE). Astfel nu este permisă eliminarea apa-
ratului la gunoiul menajer.
Aparatul este preluat de către punctele locale de
colectare şi reciclare.
Ambalajul produsului este realizat din materiale
reciclabile. Eliminaţi-le în mod ecologic şi duceţi-le
la reciclat.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

Moser T-CUT Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns
Tip
Manual de utilizare