Russell Hobbs 18651-56 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare
82
Citiţi instrucţiunile, păstraţi-le într-un loc sigur; dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi
instrucţiunile. Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de folosire.
A PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu
folosiţi lângă şi nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor.
2 Nu puneţi aparatul în lichid, nu îl folosiţi în baie, lângă apă sau afară.
3 Nu călcaţi hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va fi rănit.
4 Nu atingeţi talpa și feriţi-vă de aburii pe care îi emite.
5 Nu folosiţi fierul de călcat în apropierea copiilor.
6 Folosiţi fierul sau montaţi-l pe suportul său, pe o suprafaţă stabilă, nivelată, termorezistentă,
de preferat pe placa de călcat.
7 Nu lăsaţi fierul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp este pe placa de
călcat.
8 Înainte de a-l umple, curăţa și după utilizare, scoateţi fierul de călcat din priză.
9 Când nu călcaţi, așezaţi fierul de călcat în poziţie verticală.
10 Nu umpleţi fierul de călcat direct la robinet, folosiţi un recipient.
11 Nu folosiţi alte accesorii sau ataşamente decât cele furnizate de noi.
12 Nu folosiţi aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucţiuni.
13 Nu zgâriaţi talpa - evitaţi nasturii, fermoarele etc.
14 Aparatul este prevăzut cu o siguranţă termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se
întâmplă asta, aparatul nu va mai funcţiona și va trebui returnat pentru a fi reparat.
15 Nu utilizaţi aparatul dacă l-aţi scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu funcţionea
corect sau are scurgeri.
16 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service
sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
exclusiv pentru uz casnic
U ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1 Îndepărtaţi toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe fierul de călcat și de pe talpa
sa.
2 Nu vă faceţi griji dacă la început fierul de călcat scoate puţin fum; acesta va dispărea odată ce
elementele se încălzesc.
3 Pentru a curăţa talpa, călcaţi o cârpă veche din bumbac.
4 Apăsaţi butoanele S and * de 3 sau 4 ori, pentru a le verifica.
C PRETIRE
5 Consultaţi simbolurile de manevrare a materialelor (i j k l).
6 Călcaţi mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase j, apoi pe cele ce necesită
temperaturi medii k, și terminaţi cu cele ce necesită temperaturi înalte l.
X UMPLERE
7 Fierul de călcat poate fi folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiţi într-o zonă cu apă dură,
trebuie să folosiţi apă distilată (apă nedetartrată chimic).
8 Atunci când cumpăraţi apă distilată, asiguraţi-vă că este specificată utilizarea pentru fierul de
călcat.
9 Nu adăugaţi nimic în apă – veţi deteriora fierul de călcat.
10 Scoateţi aparatul din priză.
11 Setaţi temperatura la . Setaţi vaporii la S.
12 Așezaţi fierul pe talpă.
13 Deschideţi capacul orificiului de umplere cu apă.
83
instrucţiuni
14 Turnaţi apă din recipient în orificiul pentru apă.
15 Turnaţi lent, pentru a permite aerului din rezervor să iasă, evitând crearea unui dop de aer.
16 Nu umpleţi peste semnul max de pe rezervor; în caz contrar, apa se va scurge în timpul
folosirii aparatului.
17 Închideţi capacul orificiul de umplere cu apă. Ștergeţi apa vărsată.
C PORNIRE
18 Setaţi temperatura la . Setaţi vaporii la S.
19 Așezaţi fierul pe talpă.
20 Băgaţi întrerupătorul în priză.
21 Rotiţi comutatorul de temperatură la setarea dorită (vezi ghidul de mai jos) până la semnul 5.
Becul se va aprinde.
22 Când fierul de călcat atinge temperatura setată, becul se va stinge. Apoi se va aprinde și se va
stinge, pe măsură ce termostatul va fi activat și dezactivat pentru a menţine temperatura.
ghid pentru setarea temperaturii
specificații etichetă setare temperatură
j rece – nailon, fibre acrilice, poliester
k cald – lână, amestecuri din poliester ••
l fierbinte – bumbac, lenjerie •••/max
i a nu se călca
, Dacă instrucţiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmaţi
instrucţiunile de pe etichetă.
C REDUCEREA TEMPERATURII
23 Reducerea temperaturii durează mai mult, deoarece aparatul trebuie să piardă din căldură.
24 Organizaţi-vă în așa fel încât să nu trebuiască să reduceţi temperatura (punctul 5 „pregătire“).
h CĂLCAREA CU ABURI
25 Dacă intenţionaţi să folosiţi aburii, tenperatura trebuie setată pe S sau o valoare mai mare.
26 în caz contrar, fierul nu va elimina aburi, ci apă pe haine.
27 Setaţi funcţia pentru aburi după cum doriţi (S = fără aburi, # = puternic).
28 Așteptaţi ca becul să se stingă, apoi începeţi să călcaţi.
k PULVERIZARE
, Stropirea cu apă afectează unele materiale. Testaţi mai întâi pe o porţiune ascunsă a
materialului.
29 Această funcţie se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâta vreme cât există apă
în rezervor.
30 Ridicaţi fierul de pe material.
31 Îndreptaţi duza pulverizatorului pe material.
32 Apăsaţi butonul *.
33 Este posibil să trebuiască să o apăsaţi de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
i STROPIREA CU ABURI
34 Această funcţie se poate folosi pentru călcarea uscată sau cu aburi, atâta vreme cât există apă
în rezervor.
35 Dacă intenţionaţi să folosiţi aburii, tenperatura trebuie setată pe S sau o valoare mai mare.
36 Ridicaţi fierul de pe material.
schițe
1 control temperatură
2 bec
3 control aburi
4 intrare apă
5 capac orificiu de intrare a apei
6 duză pulverizator
7 talpă
8 orificii de eliminare a aburului
9 rezervor
10 suport
84
37 Apăsaţi butonul ~.
38 Este posibil să trebuiască să o apăsaţi de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
39 Așteptaţi 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.
n CĂLCARE USCATĂ
, Dacă vreţi să călcaţi uscat timp de cel puţin 20 minute, goliţi prima oară rezervorul, pentru a
evita eliminarea bruscă a aburului.
40 Setaţi vaporii la S.
41 Așteptaţi ca becul să se stingă, apoi începeţi să călcaţi.
l CĂLCAREA VERTICALĂ CU ABURI
42 Neteziti cutele hainelor aflate pe umeraș, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
43 Asiguraţi-vă că există suficientă ventilaţie în spatele materialului; în caz contrat, se poate
umezi, cauzând mucegai.
44 Verificaţi ca în spatele materialului să nu fie nimic care ar putea să fie deteriorat de aburi.
45 Verificaţi dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
46 Verificaţi dacă există apă în rezervor.
47 Setaţi temperatura la max. Setaţi vaporii la S.
48 Ridicaţi fierul de pe material.
49 Apăsaţi butonul ~.
50 Este posibil să trebuiască să o apăsaţi de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
51 Așteptaţi 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.
C DUPĂ UTILIZARE
52 Setaţi temperatura la . Setaţi vaporii la S.
53 Scoateţi aparatul din priză.
54 Deschideţi capacul orificiului de umplere cu apă.
55 Țineţi-l deasupra chiuvetei, întoarceţi-l invers și scurgeţi apa din rezervor prin orificiul de
admisie a apei.
56 Închideţi capacul orificiul de umplere cu apă.
57 Așezaţi fierul pe talpă.
58 Lăsaţi-l să se răcească complet.
59 Când s-a răcit, ștergeţi-l și rulaţi cabul în jurul suportului.
60 Depozitaţi fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.
C CURĂŢARE AUTOMATĂ
61 Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiţi funcţia de curăţare automată cel puţin o
dată pe lună în zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.
, Produsele aflate în garanţie, returnate din cauza defecţiunilor provocate de particule de
calcar, vor fi reparate aplicându-se un preţ de reparare.
62 Veţi avea nevoie de un lighean sau de un vas mai mare pentru a scurge apa ce iese prin talpă.
63 Umpleţi rezervorul până la semnul max.
64 Setaţi temperatura la max. Setaţi vaporii la S.
65 Așezaţi fierul pe talpă.
66 Băgaţi întrerupătorul în priză.
67 Așteptaţi ca becul să se stingă.
68 ţineţi fierul deasupra ligheanului sau vasului, cu talpa în jos.
69 Apăsaţi butonul C şi menţineţi-l apăsat.
70 Mișcaţi ușor fierul înainte și înapoi.
, Feriţi-vă de apa și de vaporii evaporaţi.
71 Apa și aburul vor spăla depunerile și praful prin talpă.
72 Continuaţi până când rezervorul s-a golit.
85
73 Eliberaţi butonul C.
74 Scoateţi fierul din priză și așezaţi-l pe suport pentru a se răci.
75 Când s-a răcit, ștergeţi-l și rulaţi cabul în jurul suportului.
76 Depozitaţi fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.
e ANTI-DEPUNERI
77 Agentul anti-depuneri încorporat în fierul de călcat ajută la prevenirea depunerii de
sedimente.
78 Nu folosiţi soluţii de detartrare; veţi distruge agentul anti-depuneri.
C CURĂŢAREA
79 Scoateţi fierul din priză și așezaţi-l pe suport pentru a se răci.
80 Curăţaţi suprafeţele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
81 Îndepărtaţi petele de pe talpă cu puţin oţet.
82 Depozitaţi fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.
H PROTEJAREA MEDIULUI
Pentru a evita probleme de mediu şi sănătate cauzate substanţele periculoase din aparatele
electrice şi electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la
gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 18651-56 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare