Trust 14801 Manual de utilizare

Marca
Trust
Categorie
controale de joc
Model
14801
Tip
Manual de utilizare
1
Română
Informaţii produs
PC PlayStation2
A
Butoane 1 - 4 Butoane Δ, O, X,
B
Buton 5 L2
C
Buton 6 R2
D
Buton 7 L1
E
Buton 8 R1
F
Buton 9 Selectare
G
Buton 10 Pornire
H
Axa X/Y + buton 11 (apăsat)
funcţionează doar în modul analog
Direcţie stânga + L3 (apăsat)
funcţionează în modul analog şi digital
I
Axa Z + buton 12 (apăsat)
funcţionează doar în modul analog
Direcţie dreapta + R3 (apăsat)
funcţionează în modul analog şi digital
J
Mod digital: Axa X/Y
Mod analog: Comutator Hat (Perspectivă)
Placă pentru direcţii
K
Buton comutare moduri analog/digital Buton comutare moduri analog/digital
L
Turbo: Acţiune (tragere) continuă Turbo: Acţiune (tragere) continuă
M
Macro: Atribuiţi o secvenţă de acţiuni unui
singur buton
Macro: Atribuiţi o secvenţă de acţiuni unui
singur buton
N
Indicator macro Indicator macro
O
- Încet: Încetineşte afişarea (numai cu jocuri
compatibile)
P
- Conexiune placă pentru jocuri
Q
Conexiune USB -
i
Instalare
(1) Porniţi computerul. (2) Conectaţi USB la computer.
Configurare
Deschideţi comenzile de joc în Panoul de control Windows.
Selectaţi acest produs (Starea trebuie să fie OK) şi după aceea apăsaţi proprietăţi.
(1) Faceţi clic pe Test:
Mod digital:
Apăsaţi placa 8-D în fiecare direcţie şi asiguraţi-vă că cruciuliţa de pe ecran funcţionează corespunzător.
Dacă totul funcţionează corect, faceţi clic pe OK. Produsul este gata de utilizare.
În caz contrar repetaţi paşii 5-6.
3
4
2
1
2
Mod analog
Apăsaţi butonul Analog pentru a activa modul analog.
Apăsaţi cele 12 butoane şi asiguraţi-vă că acţionează 1-12 pe ecran.
Apăsaţi placa 8-D în fiecare direcţie şi asiguraţi-vă că Perspectiva Hat de pe ecran funcţionează
corespunzător.
Mişcaţi mini-stick-ul din partea stângă şi asiguraţi-vă că cruciuliţa de pe ecran funcţionează corespunzător.
Mişcaţi mini-stick-ul din partea dreaptă şi asiguraţi-vă că axa Z funcţionează corespunzător.
(2) Faceţi clic pe OK. Dispozitivul de control este gata de utilizare.
Notă
Returul de forţă pe bază de vibraţii funcţionează doar cu jocuri PlayStation2 care acceptă
vibraţiile.
Mod Turbo
(1) Apăsaţi şi menţineţi butonul Turbo button, apăsaţi un buton de tragere (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1,
R2) = modul tragere turbo activat.
(2) Apăsaţi şi menţineţi butonul Turbo, apăsaţi acelaşi buton din nou = auto turbo activat.
(3) Apăsaţi şi menţineţi butonul Turbo, apăsaţi acelaşi buton din nou = modul tragere turbo dezactivat.
Mod Macro: Atribuiţi buton/butoane pentru butonul de tragere
Program: (1) apăsaţi şi menţineţi Macro <
indicator aprins
>, (2) selectaţi un buton care va deveni butonul
macro (5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
indicator clipeşte
>, (3) selectaşi secvenţa de butoane apăsând unul
sau mai mullte butoane de pe placa D sau 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) apăsaţi Macro <
indicator
stins
>.
Utilizaţi: Apăsaţi butonul predefinit pentru a activa secvenţa de butoane programată <
indicatorul clipeşte
pentru fiecare buton
>.
Se pot programa până la 15 acţiuni.
Dezactivare: (1) apăsaţi Macro <
indicator aprins
>, (2) apăsaţi butonul predefinit <
indicator clipeşte
>, (3)
apăsaţi Macro <
indicator stins
>.
Setare rapidă pentru Macro (0,03 or 0,1 seconds):
- Rapid: (1) Apăsaţi şi menţineţi Macro, (2) apăsaţi pe placa D <
indicatorul clipeşte rapid 2 secunde
>.
-Încet: (1) Apăsaţi şi menţineţi Macro, (2) apăsaţi pe placa D <
indicatorul clipeşte încet 2 secunde
>.
Utilizare pe PlayStation2
Vă rugăm urmaţi instrucţiunile din manualul pentru PlayStation2.
Utilizare pe PC
Asiguraţi-vă că jocul dvs. acceptă acest tip de dispozitiv de control. Citiţi manualul jocului pentru a obţine cele
mai bune setări.
Nu întindeţi cablurile USB mai mult de 5 metri.
/