Shimano FC-RS510 Dealer's Manual

Marca
Shimano
Model
FC-RS510
Tip
Dealer's Manual
DM-RCFC001-02
(Romanian)
Non-Series
FC-RS400
FC-RS510
Butuc pedalier
BB-RS500
BB-RS500-PB
Manual pentru dealeri
ŞOSEA MTB Trekking
Bicicletă urbană Touring/
Comfort
URBAN SPORT E-BIKE
Angrenaj pedalier
2
CUPRINS
NOTĂ IMPORTANTĂ .............................................................................................3
ÎN INTERESUL SIGURANŢEI ...................................................................................4
LISTA UNELTELOR DE UTILIZAT ............................................................................8
BB-RS500 .......................................................................................................................................................8
BB-RS500-PB ..................................................................................................................................................8
MONTARE ............................................................................................................ 10
Butuc pedalier ............................................................................................................................................10
BUTUC PEDALIER PRESS-FIT .......................................................................................................................11
Montarea braului ......................................................................................................................................14
ÎNTREŢINERE ........................................................................................................ 17
Montarea foilor .......................................................................................................................................... 17
33
NOTĂ IMPORTANTĂ
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acest manual pentru dealeri este destinat în principal mecanicilor de biciclete profesionişti.
Utilizatorii necalificaţi în asamblarea bicicletelor nu trebuie să încerce să monteze pe cont propriu componentele folosind manualele pentru dealeri.
Dacă există nelămuriri cu privire la orice informaţie din manual, nu se va instala componenta. Se va lua legătura cu magazinul din care a fost cumpărat
produsul sau cu un dealer de biciclete.
Se vor citi toate manualele de instrucţiuni furnizate cu produsul.
Nu se va dezasambla sau modifica produsul în alt mod decât conform informaţiilor din acest manual pentru dealeri.
Toate manualele pentru dealeri și manualele de instrucţiuni pot fi vizualizate online pe site-ul nostru web (http://si.shimano.com).
Se vor respecta regulile și reglementările în vigoare din ţara, statul sau regiunea de desfășurare a activităţii de dealer.
În interesul siguranţei, acest manual pentru dealeri trebuie citit în întregime înainte de utilizare, iar instrucţiunile trebuie
respectate pentru o utilizare corectă.
Instrucţiunile următoare trebuie respectate cu stricteţe pentru a preveni vătămarea corporală și deteriorarea echipamentelor și bunurilormateriale.
Instrucţiunile sunt clasificate în funcţie de gradul de periculozitate sau de gravitatea daunelor rezultate în urma utilizării incorecte a produsului.
PERICOL
Nerespectarea instrucţiunilor va provoca decesul sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT
Nerespectarea instrucţiunilor poate provoca decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE
Nerespectarea instrucţiunilor poate provoca vătămarea corporală sau deteriorarea echipamentului și obiectelor din jur.
ÎN INTERESUL SIGURANŢEI
44
ÎN INTERESUL SIGURANŢEI
AVERTISMENT
La instalarea componentelor, se vor urma instrucţiunile din manualele de instrucţiuni.
Se recomandă utilizarea exclusivă a pieselor SHIMANO originale. În cazul slăbirii sau deteriorării pieselor cum sunt șuruburile și piuliţele, bicicleta
poate ceda brusc, putând provoca rănirea gravă.
De asemenea, în cazul efectuării incorecte a reglajelor, pot să apară probleme, iar bicicleta poate ceda brusc, putând provoca rănirea gravă.
Se vor purta ochelari de protecţie în timpul operaţiilor de întreţinere, cum ar fi schimbarea pieselor.
După citirea integrală a manualului pentru dealeri, acesta trebuie păstrat într-un loc sigur pentru a putea fi consultat ulterior.
Informaţi utilizatorii cu privire la următoarele:
Intervalele de întreţinere depind de modul de utilizare şi mediul de deplasare. Lanţul trebuie folosiţi niciodată solvenţi alcalini sau acizi, cum ar fi
substanţe de curăţat rugina. Aceştia pot duce la ruperea lanţului, soldată cu accidentarea gravă.
Înainte de a folosi bicicleta, se vor verifica braţele pedaliere. Acestea nu trebuie să prezinte fisuri. Dacă există fisuri, braţul pedalier se poate rupe,
provocând un accident.
Se va avea grijă ca tivul hainelor să nu se agaţe la lan în timpul deplasării. În caz contrar, există pericol de cădere.
Se verifică dacă lanţul nu este deteriorat (deformat sau crăpat), dacă nu sare sau dacă nu are comportament anormal, cum ar fi schimbarea accidentală
a vitezelor. Dacă se detectează probleme, se va lua legătura cu un dealer sau un reprezentant. Lanţul se poate rupe, provocând căderea.
Pentru montarea pe bicicletă şi întreţinere:
În cazul în care tubul intern nu este montat corect, axul poate rugini și se poate deteriora, provocând accidente grave.
Cele două șuruburi de fixare ale braului pedalier stânga trebuie strânse simultan, nu separat și complet. O cheie dinamometrică este necesară
pentrua verifica dacă cuplurile de strângere se situează în intervalul 12 - 14 N·m. De asemenea, după parcurgerea a circa 100 km, se va folosi o cheie
dinamometrică pentru a verifica din nou cuplurile de strângere. Verificarea periodică a cuplurilor de strângere este importantă. Dacă acestea sunt prea
mici sau dacă șuruburile de prindere nu sunt strânse alternativ câte puţin, braţul pedalier stânga se poate desprinde, putând determina căzături
soldate cu vătămări grave.
ÎN INTERESUL SIGURANŢEI
55
ATENŢIE
Informaţi utilizatorii cu privire la următoarele:
Se vor feri membrele corpului de dinţii ascuţiţi ai foilor.
OBSERVAŢIE
Informaţi utilizatorii cu privire la următoarele:
Braţele pedaliere trebuie rotite în timpul acţionării manetei de schimbător.
Atunci când lanţul se află în oricare din poziţiile din imagine, ar putea atinge foile sau schimbătorul faţă, producând astfel zgomot. Dacă zgomotul
respectiv reprezintă o problemă, se va muta lanţul pe un pinion mai mare.
Dublu Triplu
Foaie
Pinion
Înainte de utilizarea bicicletei, se va verifica dacă îmbinările nu sunt desfăcute și nu au joc. De asemenea, se vor strânge la intervale regulate
braţelepedaliere și pedalele.
Se va folosi un detergent neutru pentru a curăţa braţul și butucul pedalier. Folosirea unui detergent alcalin sau acid poate provoca decolorarea.
Dacă pedalarea nu pare a se efectua la parametri normali, se verifică din nou bicicleta.
Butucul pedalier nu se va spăla cu jet de apă de înaltă presiune. Apa poate să pătrundă în rulmenţi, producând zgomot sau aderenţă.
Foile trebuie spălate periodic cu detergent neutru. De asemenea, lanţul se va curăţa cu un detergent neutru și se va lubrifia; această metodă este
utilăpentru prelungirea duratei de utilizare a pinioanelor și a lanţului.
Există posibilitatea ca lanţul să murdărească manșetele îmbrăcăminţii în timpul deplasării.
Garanţia acestui produs nu acoperă defecţiunile rezultate în urma utilizării incorecte, cum ar fi săriturile cu bicicleta sau căzăturile, cu excepţia
cazuluiîn care aceste defecţiuni se datorează metodelor de fabricaţie.
Produsele nu sunt garantate împotriva uzurii normale și împotriva deteriorării produse de utilizarea normală și învechire.
ÎN INTERESUL SIGURANŢEI
66
Pentru montarea pe bicicletă şi întreţinere:
La montarea pedalelor, se va aplica o cantitate mică de unsoare pe filet pentru a preveni înţepenirea acestora. Se va folosi o cheie dinamometrică
pentru strângerea corectă a pedalelor. Cuplu de strângere: 35 - 55N·m. Pedala dreaptă are filet pe dreapta; pedala stângă are filet pe stânga.
În cazul în care carcasa butucului pedalier nu este paralelă, calitatea schimbării vitezelor va avea de suferit.
Dacă lanţul sare în mod repetat de pe foi în timpul utilizării bicicletei, se vor înlocui lanţul și foile.
La montarea rulmenţilor stânga și dreapta, se aplică unsoare pe aceștia și se montează tubul intern. În caz contrar, etanșarea la apă va fi afectată.
Pentru o funcţionare optimă, se va folosi exclusiv tipul de lanţ specificat.
Angrenaj pedalier Lanţ recomandat
FC-RS400 CN-HG54
FC-RS510 CN-HG601
Dacă se aude un scârţâit de la axul butucului pedalier și de la punctul de conectare a braţului stânga, se aplică unsoare pe punctul de conectare,
apoise strânge la cuplul specificat.
Dacă se detectează joc în rulmenţi, se va înlocui butucul pedalier.
Se va folosi doar combinaţia de foi indicată. Dacă se folosește o foaie nespecificată, lanţul poate să cadă între foi, deteriorându-le.
FC-RS400
Sus
50T-NA
Jos 34T-NA X
FC-RS510
Sus
52T-MT 50T-MS 46T-MT
Jos
36T-MT X X
34T-MS X
Produsul real poate să difere faţă de figură, acest manual având ca scop principal explicarea procedurilor de utilizare
aprodusului.
LISTA UNELTELOR DE UTILIZAT
88
LISTA UNELTELOR DE UTILIZAT
LISTA UNELTELOR DE UTILIZAT
Următoarele unelte sunt necesare în scopul montării, reglării și întreţinerii.
Sculă Sculă
Cheie hexagonală de 5 mm Ciocan din plastic
Cheie hexagonală de 8 mm TL-FC16/TL-FC18
Cheie fixă 17 mm
BB-RS500
Sculă Sculă
OBSERVAŢIE
Dacă se folosesc TL-FC32 şi TL-FC36, nu se
poate folosi o cheie cu impact.
TL-FC32 TL-FC36
TL-FC33
BB-RS500-PB
Sculă Sculă
TL-BB12 TL-BB13
MONTARE
10
MONTARE
Butuc pedalier
MONTARE
Butuc pedalier
Montare
1
(A)
(C)
(B)
(D)
Se verifică dacă tubul intern este montat
pe adaptorul dreapta, se introduce
adaptorul dreapta din partea dreaptă
acarcasei butucului pedalier, apoi se
strânge cu mâna 2 - 3 ture.
(A)
TL-FC32
(B)
Adaptor dreapta
(filet pe stânga)
(C)
Carcasă butuc pedalier
(D)
Tub intern
Cuplu de strângere
35 - 50 N·m
3
(A)
(B)
Se montează adaptorul stânga
(filetpedreapta).
(A)
TL-FC32
(B)
Adaptor stânga
(filet pe dreapta)
Cuplu de strângere
35 - 50 N·m
11
MONTARE
BUTUC PEDALIER PRESS-FIT
BUTUC PEDALIER PRESS-FIT
Montare
Se presează butucul pedalier în carcasa butucului pedalier folosind unealta TL-BB12.
1
Se introduce butucul pedalier în carcasa
butucului pedalier.
2
(A)
(A)
Se introduce unealta de montare
înbutucul pedalier.
(A)
TL-BB12
3
(B)(A)
Se montează prin presare butucul
pedalier, strângându-l cu o cheie, în timp
ce se verifică dacă marginea butucului
pedalier rămâne paralelă cu marginea
carcasei butucului pedalier.
(A)
Cheie fixă 17 mm
(B)
Cheie hexagonală de 8 mm
Continuă pe pagina următoare
12
Continuă pe pagina următoare
MONTARE
BUTUC PEDALIER PRESS-FIT
4
Se verifică dacă între butucul pedalier
șicarcasa butucului pedalier nu
existăspaiu.
Demontarea
La demontarea butucului pedalier, se va folosi unealta TL-BB13.
1
(A)
Se introduce unealta de demontare
înbutucul pedalier.
(A)
TL-BB13
2
(z)
Conform ilustraţiei, se ţine apăsată clapa
cu degetele și se împinge în interior din
partea opusă.
(Când este împinsă în interior,
clapasedeschide.)
(z)
În timp ce se menţin coborâte
clapele din capătul uneltei de
demontare, se împinge unealta
din partea cealaltă până când
sefixează.
13
MONTARE
BUTUC PEDALIER PRESS-FIT
3
(A)
Se lovește unealta de demontare cu
unciocan din plastic până când capătul
butucului pedalier iese în exterior.
(A)
Ciocan din plastic
4
(A)
Se lovește în același mod capătul opus
albutucului pedalier și se demontează.
(A)
Ciocan din plastic
OBSERVAŢIE
Adaptoarele nu trebuie refolosite deoarece
sepot deteriora la demontare.
14
Continuă pe pagina următoare
MONTARE
Montarea braului
Montarea brațului
1
Se introduce braţul pedalier dreapta.
2
(A)
(z)
(z)
Se aliniază secţiunea lată a braţului
pedalier stânga cu secţiunea lată
aaxuluibutucului pedalier.
(z)
Parte lată
(A)
Carcasă butuc pedalier
15
MONTARE
Montarea braului
3
Se strânge capacul cu ajutorul uneltei TL-FC16/FC18.
Cuplu de strângere
0,7 - 1,5 N·m
4
(A)
(z)
(B)
(C)
Se apasă bine plăcuţa opritorului și se
verifică dacă știftul plăcuţei este bine
fixat în poziţie, apoi se strânge șurubul
braţului pedalier stânga.
(z)
Se ridică
(A)
TL-FC16/FC18
(B)
Plăcuţă opritor
(C)
Știft plăcuţă
Cuplu de strângere
12 - 14 N·m
OBSERVAŢIE
Cele două șuruburi trebuie strânse
simultan, nu separat și complet.
Plăcuţa opritorului se fixează în poziţia
corectă, conform imaginii.
ÎNTREŢINERE
17
ÎNTREŢINERE
Montarea foilor
ÎNTREŢINERE
Montarea foilor
Schimbarea vitezelor va fi afectată dacă foile sunt montate în poziţie incorectă. Se va asigura montarea corectă a foilor.
Se vor folosi combinaţiile corecte de șuruburi, foi și braţe originale SHIMANO, în caz contrar foaia mare poate fi deteriorată de șuruburi.
Exterior
Cu suprafaţa inscripţionată a foii mari orientată spre exterior, se amplasează foaia astfel
încât știftul de prevenire a căderii lanţului să fie în dreptul braţului pedalier.
(A)
Știft de prevenire a căderiilanţului
(B)
Braţ pedalier
Cuplu de strângere
12 - 16 N·m
(B)
(B)
(A)
FC-RS400 FC-RS510
Interior
Cu suprafaţa inscripţionată a foii celei mici orientată spre interior, se fixează foaia cea mai
mică astfel încât marcajul  sau proeminenţa să ajungă sub braţul pedalier.
(A)
Marcaj
(B)
Braţ pedalier
(C)
Marcaj 
(D)
Proeminenţă
(A)
(C)
(B)
(B)
(D)
(A)
FC-RS400 FC-RS510
Reţineţi: în scopul îmbunătăţirii produsului, specificaţiile pot fi modificate fără notificare. (Romanian)
/

în alte limbi

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru