Widex UNI-DEX Users Instructions

Marca
Widex
Model
UNI-DEX
Tip
Users Instructions
LT NAUDOJIMOINSTRUKCIJOS..................... 
RU
   ............... 
RO NSTRUCTIUNIDEUTILIZARE .................... 
EE KASUTUSJUHEND ............................. 
EG تعليمات المستخدم............................... 
BO KORISNIČKOUPUTSTVO ........................ 
PK  .............................. 
LV LIETOTĀJAINSTRUKCIJA ....................... 
AL UDHËZIMETEPËRDORIMIT ..................... 
IR راهنمایکاربر ................................ 
VN  ........................ 
IN उपयोगकरता नि ............................ 
TW 󰤏󲺸󴐺󱾞...................................... 
IL
הוראות למשתמש ............................... 
PH MGAPAGTUTUROPARASAUSER................ 
USCA USERINSTRUCTIONS........................... 
ZA GEBRUIKERSINSTRUKSIES ...................... 
MY ARAHANPENGGUNA .......................... 
UA
  ..................... 
REGULATORY ........................................ 
165
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI – Vezi ilustraţia 1
 Butondecomandă
 Butondeanulareazgomotului
 Şnurdegât
 Microfon
 Indicatordeîncărcare
 Conectorpentruîncărcător
 Mufăjack
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a începe utilizarea
dispozitivului
Domeniudeutilizare
Acest dispozitiv este destinat utilizării în transmiterea semnalelor audio de
la un telefon mobil către aparate auditive fără fir în timpul unei convorbiri
telefonice şi pentru a asculta muzică de la o sursă audio. Dispozitivul poate
fi utilizat şi ca o cască.
Notă: Dispozitivul foloseşte o mufă standard jack cu 4 poli care este
comună la telefoanele mobile mai noi. Dacă telefonul mobil sau sursa audio
foloseşte o configuraţie diferită, este posibil ca aceasta să nu funcţioneze
cu acest produs.
ACCESORII – Vezi ilustraţia 2
 Încărcător
 Ştecăr(patruversiunispecificeregiunii)
Aşezaţiversiuneacorespunzătoaredeştecărînparteadesusaîncărcăto-
ruluiaşacumesteilustrat()şiglisaţi-lpe()
ÎNCĂRCĂTOR – Vezi ilustraţia 3
 Conectaţiîncărcătorulladispozitiv
 Introduceţiîncărcătorulînprizadeperete
 Indicatorluminosroşuseîncarcăindicatorluminosverdeîncărcat
complet
Duratadeviaţăabaterieideoredefuncţionareluniînaşteptare
MOD DE UTILIZARE – Vezi ilustraţia 4
 Îmbinaţiceledouăpărţialeşnuruluidegât
 Conectaţicablul cu mufă la telefonulmobil sau un dispozitiv audio
corespunzător
166
Apeluriprimite
–Veziilustraţia
 RăspunsApăsaţibutonuldecomandă
 Vorbiţiînmicrofon
 TerminareapelApăsaţitastadepetelefonulmobil
Apeluri efectuate
– Vezi ilustraţia 5
 Formaţinumăruldelatelefon
Reglareasunetuluiîntimpulutilizării
Volumulestereglatlasursaaudio
Pentruaeliminasuneteledinjurapăsaţibutonuldeanulareazgomotului
ÎNTREŢINERE
Curăţaţi cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi substanţe chimice.
Nu expuneţi la temperaturi extreme sau umiditate ridicată.
Nu introduceţi în lichide.
Atunci când dispozitivul nu este folosit, păstraţi-l într-un loc uscat şi nu îl
lăsaţi la îndemâna copiilor şi a animalelor de casă.
Nu încercaţi niciodată să deschideţi sau să reparaţi singur dispozitivul.
Acest lucru poate fi realizat numai de către personal autorizat.
DEPANARE
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Dispozitivul nu
funcţionează
a) Bateria dispozitivului este
slabă
b) Telefonul mobil este setat
la modul silenţios
c) Bateria aparatului auditiv
este slabă
a) Încărcaţi bateria dispoziti-
vului
b) Setaţi la modul normal
c) Încărcaţi bateria aparatului
auditiv
Fără sunet
Nu se aude niciun
sunet atunci când
este folosit cu
telefonul mobil
a) Mufa jack nu este intro-
dusă complet
b) Telefonul mobil nu folo-
seşte o mufă jack stan-
dard
a) Asiguraţi-vă că mufa jack
este conectată complet
b) Contactaţi specialistul în
aparate auditive
Dacă problemele persistă, contactaţi specialistul în aparate auditive.
167
AVERTISMENTE
AVERTISMENT
Nu încercaţi să schimbaţi singur bateria. Contactaţi specialistul în aparate
auditive.
Nu purtaţi dispozitivul dacă faceţi o radiografie, un RMN sau alte investi-
gaţii imagistice sau terapii cu radiaţii şi nu îl introduceţi niciodată într-un
cuptor cu microunde.
Nu păstraţi aparatul şi componentele şi accesoriile acestuia la îndemâna
copiilor şi a oricăror persoane care pot înghiţi părţi componente ale
dispozitivului sau se pot răni cu aceste elemente. În caz de ingerare,
contactaţi imediat un medic.
Nu folosiţi dispozitivul la bordul aeronavelor sau în spitale fără permisiune.
• Nu folosiţi dispozitivul în mine sau alte zone cu gaze explozive.
• Acest dispozitiv este încărcat cu un încărcător cu alimentare externă.
Conectaţi doar un încărcător care este compatibil cu dispozitivul.
Încărcătorul trebuie să aibă o putere nominală de ieşire de 5 VCC şi un
conector micro USB.
Tensiunea nominală de intrare a încărcătorului şi ştecărul de perete
trebuie să fie compatibile cu priza de perete CA din regiunea dum-
neavoastră.
Încărcătorul trebuie să aibă marcajele de certificare care arată
certificarea de către o agenţie de siguranţă autorizată din regiunea
dumneavoastră.
Folosiţi doar încărcătorul furnizat de producător pentru a asigura
utilizarea sigură şi eficientă a dispozitivului.
Când dispozitivul este conectat la un echipament alimentat de la reţea
externă, cum ar fi un PC, o sursă audio sau similar, acest echipament
trebuie să respecte IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 sau standardele
de siguranţă echivalente.
• Interferenţa cu implanturi active.
Ca şi măsură de precauţie, vă sfătuim să urmaţi indicaţiile recomandate
de producătorii de defibrilatoare şi stimulatoare cardiace privind utili-
zarea telefoanelor mobile:
168
Dacă purtaţi un dispozitiv implantabil activ ţineţi aparatele auditive fără
fir şi accesoriile aparatelor auditive, cum ar fi telecomenzi fără fir sau
sistemele de comunicare la o distanţă de cel puţin 15 cm de implant.
Dacă apar interferenţe, nu folosiţi aparatele auditive şi contactaţi pro-
ducătorul dispozitivului implantat. Reţineţi faptul că interferenţele pot
fi cauzate şi de liniile electrice, descărcarea electrostatică, detectoarele
de metal de pe aeroporturi, etc.
Dacă aveţi un dispozitiv activ implantat în creier, contactaţi producăto-
rul acestui dispozitiv pentru a evalua riscul.
Dacă aveţi un dispozitiv implantabil, vă recomandăm să ţineţi magne-
ţii* la o distanţă de cel puţin 15 cm de implant. (*= poate fi specificat
ca magnet Autophone, trusă pentru aparate auditive, magnet într-un
instrument, etc.)
Prin prezenta, Widex A/S declară că acest produs UNI-DEX respectă cerin-
ţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la:
http://www.widex.com/doc
2
SIMBOLURI
Simbol Titlu/Descriere
Producător
Produsul este realizat de către producătorul al cărui
nume şi adresă sunt specificate lângă simbol. Dacă este
cazul, poate fi specificată şi data fabricaţiei.
Data fabricaţiei
Data când produsul a fost fabricat.
Termen de valabilitate
Data după care produsul nu trebuie utilizat.
Cod al lotului
Codul lotului de produs (număr de identificare lot).
Număr de catalog
Numărul de catalog (element) al produsului.
Număr de serie
Numărul de serie al produsului.
A se păstra departe de lumina directă a soarelui
Produsul trebuie protejat de surse de lumină şi/sau Pro-
dusul trebuie păstrat departe de surse de căldură
A se păstra într-un loc uscat
Produsul trebuie protejat de umezeală şi/sau Produsul
trebuie păstrat într-un loc ferit de ploaie
169
2
SIMBOLURI
Simbol Titlu/Descriere
Producător
Produsul este realizat de către producătorul al cărui
nume şi adresă sunt specificate lângă simbol. Dacă este
cazul, poate fi specificată şi data fabricaţiei.
Data fabricaţiei
Data când produsul a fost fabricat.
Termen de valabilitate
Data după care produsul nu trebuie utilizat.
Cod al lotului
Codul lotului de produs (număr de identificare lot).
Număr de catalog
Numărul de catalog (element) al produsului.
Număr de serie
Numărul de serie al produsului.
A se păstra departe de lumina directă a soarelui
Produsul trebuie protejat de surse de lumină şi/sau Pro-
dusul trebuie păstrat departe de surse de căldură
A se păstra într-un loc uscat
Produsul trebuie protejat de umezeală şi/sau Produsul
trebuie păstrat într-un loc ferit de ploaie
3
Simbol Titlu/Descriere
Limită inferioară de temperatură
Cea mai scăzută temperatură la care produsul poate fi
expus în condiţii de siguranţă.
Limita superioară de temperatură
Cea mai ridicată temperatură la care produsul poate fi
expus în condiţii de siguranţă.
Limite de temperatură
Temperaturile cele mai ridicate şi cele mai scăzute la care
poate fi expus produsul în condiţii de siguranţă.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
Instrucţiunile de utilizare conţin informaţii importante de
siguranţă (avertismente/măsuri de precauţie), iar aces-
tea trebuie citite înainte de utilizarea produsului.
Atenţionare/Avertisment
Textul marcat cu un simbol de atenţionare/avertisment
trebuie citit înainte de utilizarea produsului.
Marcajul WEEE
„Nu se elimină ca deşeuri obişnuite”
În cazul în care produsul urmează să fie eliminat, acesta
trebuie să fie trimis la un punct de colectare specializat în
reciclare şi recuperare.
Marcajul CE
Produsul corespunde cerinţelor prevăzute de directivele
europene privind marcajul CE.
170
3
Simbol Titlu/Descriere
Limită inferioară de temperatură
Cea mai scăzută temperatură la care produsul poate fi
expus în condiţii de siguranţă.
Limita superioară de temperatură
Cea mai ridicată temperatură la care produsul poate fi
expus în condiţii de siguranţă.
Limite de temperatură
Temperaturile cele mai ridicate şi cele mai scăzute la care
poate fi expus produsul în condiţii de siguranţă.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
Instrucţiunile de utilizare conţin informaţii importante de
siguranţă (avertismente/măsuri de precauţie), iar aces-
tea trebuie citite înainte de utilizarea produsului.
Atenţionare/Avertisment
Textul marcat cu un simbol de atenţionare/avertisment
trebuie citit înainte de utilizarea produsului.
Marcajul WEEE
„Nu se elimină ca deşeuri obişnuite”
În cazul în care produsul urmează să fie eliminat, acesta
trebuie să fie trimis la un punct de colectare specializat în
reciclare şi recuperare.
Marcajul CE
Produsul corespunde cerinţelor prevăzute de directivele
europene privind marcajul CE.
4
Simbol Titlu/Descriere
Alertă
Produsul este identificat prin Directiva 1999/5/CE privind
echipamentele radio şi echipamentele terminale de tele-
comunicaţii (R&TTE) ca un echipament din Clasa 2, cu
unele restricţii privind utilizarea în anumite state membre
CE.
Marcaj C-Tick
Produsul corespunde cerinţelor reglementărilor privind
siguranţa electrică, compatibilitatea electromagnetică
(EMC) şi spectrul de frecvenţe radio pentru produsele
furnizate pe pieţele din Australia şi Noua Zeelandă.
Interferenţe
Pot apărea interferenţe electromagnetice în apropierea
produsului.
A nu se reutiliza
Produsul este destinat utilizării de către o singură per-
soană.
Numărul de şase cifre de pe produs reprezintă numărul de serie.
/

în alte limbi