GoodHome Ladoga blanc L. 60 x H. 60 x P. 15 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
EN Contents
DE Inhalt
ES Contenido
FR Contenu
RUS держание
PT Conteúdo
PL Zawartość
RO Cuprins
TR Içindekiler
Product description 4
FR Description du produit 4
PL Opis produktu 4
DE Produktbeschreibung 4
RUS Описание продукта 4
RO Descrierea produsului 4
ES Descripción del producto 4
PT Descrição do produto 4
TR Ürün Açıklaması 4
Safety 5
FR Sécuri 5
PL Bezpieczeństwo 6
DE Sicherheit 7
RUS Безопасность 8
RO Siguranță 9
ES Seguridad 10
PT Segurança 10
TR Emniyet 11
Guarantee 5
FR Garantie 6
PL Gwarancja 7
DE Garantie 8
RUS Гарантия 9
RO Garanție 9
ES Garantía 10
PT Garantia 11
TR Garanti 12
Assembly 13
FR Assemblage 13
PL Montaż 13
DE Versammlung 13
RUS Cбopкa 13
RO Asamblare 13
ES Montaje 13
PT Montagem 13
TR Montaj 13
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 2 03/04/2019 15:45
[A] x4 [B] x4 [C] x4 [D] x8 [E] x8 [F] x4 [G] x8
[H] x2 [K] x4 [M] x2 [N] x4 [O] x4 [P] x2 [W] x4
[Q] x1 [R] x1 [S] x1 [T] x1 [U] x2
x ?
Ø4mm
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 3 03/04/2019 15:45
[3] x2
[4] x1
[5] x1
[2] x1
[1] x2
EN Product description
DE Produktbeschreibung
ES Descripción del producto
FR Description du produit
RUS Описание продукта
PT Descrição do produto
PL Opis produktu
RO Descrierea produsului
TR Ürün Açıklaması
4
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 4 03/04/2019 15:45
9
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Гарантия
10-летняя гарантия начинается с момента покупки при условии
бытового, а не коммерческого использования поддона. Гарантия
предоставляется исключительно при предъявлении кассового
чека или счета фактуры. Сохраните документы, подтверждающие
факт покупки.
Гарантия предоставляется исключительно при условии домашнего
использования. Гарантия распространяется на ремонт или замену
изделия при выявлении производственных дефектов следующих
элементов в течение всего периода предложенной гарантии, начиная
с даты покупки:
• контейнеры
• передние панели
• петли
• выдвижные ящики
• стеллажи из закаленного стекла или с меланиновым покрытием
Гарантия распространяется на те случаи неисправности изделия,
когда оно использовалось в соответствии со своим назначением
и устанавливалось в соответствии с действующими нормативами и
инструкцией по эксплуатации.
Изделие должно устанавливаться таким образом, чтобы впоследствии
его можно было демонтировать без повреждений.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения и дефекты,
вызванные естественным износом изделия, неблагоприятными
погодными условиями, затоплением, воздействием тепла или
холода, потускнением осветительных приборов, качеством воды
(уровень содержания извести, корродирующих веществ и т. д.),
наличием посторонних частиц, использованием иных веществ (песок,
металлическая стружка и т. д.) или недостаточным уровнем вентиляции,
а также на повреждения, возникшие по причине неправильного или
неправомерного применения, несоблюдения инструкций, несчастного
случая или несоответствующего технического обслуживания.
Гарантия также не распространяется на неисправности,
вызванные применением неоригинальных или несоответствующих
принадлежностей и или запасных частей, демонтажом или внесением
изменений в изделие.
Гарантия распространяется исключительно на детали, признанные
неисправными. Ни при каких обстоятельствах гарантия не покрывает
дополнительные расходы (транспорт, оплата труда сотрудников) и
прямые или косвенные убытки.
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
RO
Pregătirea...
Verificaţi ambalajul şi asiguraţi-vă că toate piesele sunt prezente. În
caz contrar, contactaţi magazinul local care vă va putea ajuta.
Când sunteţi gata, asiguraţi-vă că aveţi toate sculele de care aveţi
nevoie la îndemână, suficient spaţiu şi o suprafaţă uscată şi curată
pentru a efectua asamblarea mobilierului.
Asiguraţi-vă că în punctul unde doriţi să executaţi găurile nu se află
ţevi şi cabluri utilitare.
Nu vă recomandăm utilizarea şurubelniţelor electrice pentru
asamblarea acestui produs.
Întotdeauna asiguraţi-vă că şuruburi le intră exact în
găurile pre-executate
Aveţi grijă să nu strângeţi excesiv vreunul dintre şuruburi.
Suruburile si diblurile nu sunt incluse.
Siguranţa
Numai pentru utilizare casnică.
Utilizaţi întotdeauna pe o suprafaţă netedă şi fermă, asigurându-vă că
toate picioarele rămân în contact cu suprafaţa.
Verificaţi periodic structura produsului, a nu se utiliza dacă aveţi dubii
privind siguranţa acestuia.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest produs.
Avertisment
Instalarea trebuie efectuată urmând cu stricte
instrucţiunile fabricantului.
Mobilă sprijinită pe sol: Pentru a evita răsturnarea, acest produs
trebuie utilizat cu dispozitivele de fixare furnizate.
Mobilă suspendată: Pentru a evita căderea, acest produs trebuie
utilizat cu dispozitivele de fixare murală furnizate.
Mobilă suspendată de perete şi/sau tavan: Verificaţi soliditatea
peretelui/tavanului pentru a vă asigura că dispozitivele de fixare
vor rezista la forţele generate.
Detalii suplimentare...
Utilizaţi o cârpă moale și uscată pentru a curăţa suprafaţa dulapului și
al blatului.
Vă rugăm nu lăsaţi urme de apă pe acest produs. Îndepărtaţi imediat
orice urmă de apă.
Nu utilizaţi niciodată pe produs solvenţi, bureţi abrazivi, produse
abrazive, clor, acizi, detergenţi puternici, produse chimice de curăţat
agresive sau soluţii de curăţat pe bază de solvenţi.
Verificarea periodică
Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale acestui
produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în ceea ce
privește siguranța acestuia.
Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați
amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș.
Garanție
Acest produs este garantat 10 ani de la data achiziției, în condiții de
utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai
pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada
achiziției într-un loc sigur.
Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.
Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare
un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție
oferită de la data achiziției pentru următoarele:
• compartimente
• fațade
• balamale
• sertare
• rafturi din sticlă călită sau melamină
Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva
unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva
unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici
și cu informațiile din manualul de utilizare.
Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat
ulterior fără deteriorare.
Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de
intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările
provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența
unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de
lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei
utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui
accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai
bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 9 03/04/2019 15:45
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
18
2
U
17mm
17mm
73mm
U
446 mm
U
Внимание: винты и штифты для крепления к стене не поставляются в комплекте, так как их размер и вид зависит от
типа стены, к которой будет крепиться мебель. Проконсультируйтесь с продавцом в магазине.
Caution: the screws and wall anchors are not supplied because they depend on the type of wall the unit will be affixed to.
Seek advice from an instore salesperson.
Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble
est fixé. Demandez conseil à un ven deur en magasin
Uwaga: śruby i wsporniki mocujące nie znajdują się w zestawie, gdyż ich rodzaj zależy od rodzaju ściany, do której będzie
przymocowany mebel. Poprosi ć o pomoc sprzedawcę w sklepie.
Dikkat: duvar montajı için vida ve dübeller ürüne dahil değildir, çünkü bu parçalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine bağlıdır.
Mağaza satış görevlisinden yardım istey
Atenção: Os parafusos e cavilhas de fixação na parede não são fornecidos, pois dependem do tipo de parede onde vai fixar o
móvel. Aconselhe-se com um vendedor na loja.
Atención: los tornillos y clavijas de fijación a la pared no se incluyen, ya que dependen del tipo de pared donde va a fijar el
mueble, Pida consejo a un vendedor de la ti enda donde lo compre.
Atenție: șuruburile și diblurile de prindere pe perete nu sunt incluse deoarece acestea depind de tipul de perete pe care este
fixat mobilierul. Solicitați sfatul unui vânzător din magazin
Achtung: Die Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten, da sie von der Wand
abhängig sind, an der das Möbelstück befest igt werden soll. Lassen Sie sich im Geschäft von einem Verkäufer beraten
1
2
10
11
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 18 03/04/2019 15:45
Manufacturer • Fabricant • Producent • Hersteller
Producător • Fabricante:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
www.kingfisher.com/products
EN Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com
Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT,
United Kingdom
www.screwfix.com
To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products
Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
FR Distributeur:
Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637
Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
Pour consulter les manuels d’instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
PL Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
DE Verteilen:
Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de
Besuchen Sie www.kingfisher.com/products
um die Bedienungsanleitungen online anzusehen
RUS Импортер:
CASTORAMA RUSSIA
ООО “Касторама РУС
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва,115114
www.castorama.ru
ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России:
Медиа Профили с.л. 
Адрес: Виа делле Индастри, 13
31040 Мансуэ (ТВ), Италия
Дата изготовления (месяц.год) см. на упаковке
Онлайн-версии руководств
по эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products
RO Distribuitor:
SC Bricostore România SA
Calea Giulti 1-3, Sector 6,
Bucurti , România
www.bricodepot.ro
Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles,
etaj 1, Sector 6, RO-060044,
Bucurti, România
Tel: +40 021 2047100
www.praktiker.ro
Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online,
vizitaţi www.kingfisher.com/products
ES Distribuidor.
Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products
PT Distribuidor.
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo,
sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Para consultar manuais de instruções online, visite
www.kingfisher.com/products
TR İthalatçı Firma:
KOÇTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin
Addresses
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 22 03/04/2019 15:45
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Ladoga blanc L. 60 x H. 60 x P. 15 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului