Defort DAG-1200N-R Manual de utilizare

Marca
Defort
Categorie
polizoare unghiulare
Model
DAG-1200N-R
Tip
Manual de utilizare
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
37
RO
Polizor unghiular
INTRODUCERE
Aceast scul este destinat lefuirii, tierii i debavu-
rrii materialelor metalice i a piatrei fr a folosi apa;
cu accesoriile corespunztoare, scul poate folosit
i la periere i sablare
CARACTERISTICI TEHNICE 1
ELEMENTELE SCULEI 2
1. Fusul
2. Flan de prindere
3. Cheie pentru piulie
4. Butonul de blocare a fusului
5. Mâner auxiliar
6. Dispozitiv de protecie
7. Flan de montare
8. Întreruptorul cu blocare pornit/oprit
9. Butonul pentru închiderea întreruptorului
PROTECŢIE
ATENIE! Citii toate instruciunile. Nerespectarea ur-
mtoarelor instruciuni referitoare la securitatea i pro-
tecia muncii ar putea duce la electrocutare, incendii i/
sau rniri grave.
• Folosii aceas scul doar pentru lefuire/tiere us-
cat
• Folosii doar ansele care sunt livrate cu aceast
scul
• Aceast scul nu ar trebui folosit de ctre persoa-
ne sub 16 ani
• Decuplai întotdeauna techerul de la sursa de ali-
mentare înainte de a face o reglare sau o schimbare
de accesoriu
ACCESORII
• Folosii accesoriile originale SBM Group care pot
obinute de la dealerul dumneavoastr de produse
SBM Group
Pentru montarea/utilizarea accesoriilor care nu pro-
vin de la rma SBM Group respectai instruciunile
respectivului productor
• Folosii numai accesoriile a cror turaie admis es-
te cel puin egal cu turaia maxim la mers în gol a
aparatului
• Nu folosii discuri de lefuire/tiere care sunt deteri-
orate, deformate sau care vibreaz
• Manevrai i depozitai cu grij discurile de lefuire/
tiere pentru a evita spargerea i surarea lor
• Ferii accesoriile de impacturi, ocuri i unsoare
• Nu folosii un disc de lefuire/tiere mai mare decât
dimensiunea maxim recomandat
• Folosii doar discuri de lefuire/tiere al cror diame-
tru l ori ciului se potrive
te cu an suport fr
joc; nu folosii niciodat reductoare sau adaptoare
pentru a xa discuri de lefuire/tiere cu ori ciu ma-
re
• Nu folosii niciodat discuri de lefuire/tiere cu ori -
ciu letat al cror let nu este su cient de lung pen-
tru a cuprinde lungimea fusului sculei
• Nu folosii niciodat accesorii cu ori ciu letat orb
mai mic decât M14x21 mm
UTILIZARE ÎN AER LIBER
• Conectai scul prin intermediul unui întreruptor de
curent de defect cu un curent de declanare de ma-
ximum 30mA
• Folosii doar un cordon de racord destinat utilizrii în
aer liber echipat cu o priz protejat contra stropirii
ÎNAINTEA UTILIZĂRII
• Înaintea utilizrii pentru prima dat a sculei este re-
comandat s primii informaii practice
• Nu prelucrai materiale care conin azbest (azbestul
este considerat a cancerigen)
• Luai msuri de protecie dac în timpul lucrului se
pot produce pulberi nocive, in amabile sau explozi-
bile (anumite pulberi sunt considerate a cancerige-
ne); purtai o masc de protecie împotriva prafului i
folosii o instalaie de aspirare a prafului/achiilor, în
situaia în care exist posibilitatea racordrii aceste-
ia
• Avei grij la cablurile electrice sau conductele de
gaz i ap ascunse; veri cai zona de lucru, de
exemplu folosind un detector de metale
• Avei grij la tierea canalelor, în special în zidurile
de rezistent (ori ciile în zidurile de rezistent se su-
pun reglementrilor speci ce rii respective; aceste
reglementri trebuie respectate în toate situaiile)
• Fixa
i piesa care urmeaz a prelucrat în cazul în
care aceasta nu rmâne în poziie staionar sub
propria greutate
• Nu xai scul în menghin
• Folosii cordoane de racord complet derulate i sigu-
re cu capacitate de 16 Amperi
• Purtai ochelari i mnui de protecie, cti antifoni-
ce i panto solizi; atunci când este necesar, folosii
un or
• Montai întotdeauna mânerul auxiliar
i dispozi-
tivul de protecie
; nu folosii niciodat scul fr
ele
• Asigurai-v c scul are contactul întrerupt atunci
când o contactai la priz
ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
• Ferii întotdeauna cordonul de pârtile în micare ale
sculei; orientai cordonul spre spate, la distan de
scul
În cazul în care cordonul este deteriorat sau secio-
nat în timpul lucrului, nu atingei cordonul, dar deco-
nectai imediat de la priz
• Apsai butonul de blocare a fusului
atunci când
fusul
este oprit
• Ferii mâinile de accesoriile în micare
• Atunci când lefuii metal se produc scântei; înde-
prtai celelalte persoane i materiale combustibile
din zona de lucru
În cazul disfuncionalitilor electrice sau mecanice,
întrerupei imediat contactul i deconectai de la pri-
z
38
SI
În cazul în care discul de tiere este blocat, având
ca rezultat ocuri asupra sculei, înrerupeti imediat
contactul sculei
În caz de întrerupere a curentului atunci când te-
cherul este scos din priz în mod accidental, trecei
imediat întreruptorul pornit/oprit
în poziia oprit
(OFF) pentru a preveni pornirea necontrolat
• Nu apsai scul astfel încât ea s se opreasc
DUPĂ UTILIZARE
Înainte de a aeza scul, întrerupei contactul i asi-
gurai-v c toate prile în micare s-au oprit com-
plet
• Dup ce ai întrerupt contactul, nu oprii niciodat
rotaia accesoriului aplicându-i acestuia o for late-
ral
Instrumentul are izolare dubl i nu necesit
priz de pmânt.
DESERVIREA TEHNICĂ ŞI ÎNTREŢINEREA
Înainte de a efectua deservirea tehnic deco-
nectai instrumentul de la reeaua de alimen-
tare!
• De ecare dat dup încheierea lucrului se reco-
mand de curit corpul instrumentului i ori ciile de
ventilare de impuriti i praf cu stof moale sau
un erveel. Impuritile rezistente se recomand a
înlturate cu ajutorul unei stofe moi, umectate în
ap de spun. Pentru înlturarea impuritilor nu se
admite utilizarea solvenilor: benzin, alcool, soluii
de amoniac etc. Utilizarea solvenilor pot duce la de-
teriorarea corpului instrumentului.
Instrumentul nu necesit lubri ere suplimentar.
În caz de deranjamente adresai-v la Serviciul de-
servire SBM Group.
PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT
Pentru a evita deteriorri în timpul transportrii articolul
este livrat în ambalaj special. Majoritatea materialelor
de ambalat sunt reciclabile, de aceea v rugm s le
predai la cea mai apropiat organizaie specializat.
La încheierea duratei de serviciu a instrumentului v
rugm s-l predai la Serviciul deservire sau la cel mai
apropiat dealer SBM Group pentru utilizare.
Kotni brusilnik
UVOD
Orodje je namenjeno brušenju in rezanju kovine in
kamna brez uporabe vode; z uporabo primernega pri-
bora je orodje uporabno tudi za krtaenje in brušenje
LASTNOSTI 1
ORODJA DELI 2
1. Vreteno
2. Prirobna matica
3. Klju za vreteno
4. Gumb za blokado vretena
5. Pomožni roaj
6. Varnostni šit
7. Namešena prirobnica
8. Vklopno/izklopno aretirno stikalo
9. Gumb za blokiranje stikala
VARNOST
OPOZORILO! Proslmo, da navodlla preberete od za-
etka do konca. Posledice nsupoštevanja vseh spodaj
navedenih navodil so lahko elektrini udar, požar in/ali
hude telesne poškodbe.
Uporabljajte to orodje le za suho brušenje in rezan-
je
Uporabljajte le tiste prirobnice, ki so dobavljene sku-
paj z orodjem
Orodja naj ne uporabljajo osebe mlajše od 16 let
Vedno Izvlecite elektrini vtika iz vtinice preden
spreminjate nastavitve ali menjate pribor
PRIBOR
• Uporabljajte originalni SBM Group-ov pribor, ki ga
dobite pri SBM Group-ovih trgovcih
Pri uporabi in montaži ne SBM Group-ovega pribora
upoštevajte navodila proizvajalca uporabljenega pri-
bora
Uporabljate lahko le dodatno opremo, katere do-
pustna hitrost se ujema vsaj z najvejo hitrostjo stro-
ja, ko na njem ni obdelovalnega premeta
Ne uporabljajte brusnih in rezalnih ploš, ki so po-
škodovane, deformirane ali tresejo
Z brusnimi in rezilnimi plošami ravnajte previdno,
da ne poijo ali se odkrušijo; shranjujte jih na prime-
ren nain
• Zašitite pribor pred udarci, sunki in mašobami
Ne uporabljajte vejih brusilnih in rezalnih ploš, kot
je maksimalna dovoljena velikost
• Uporabljajte le brusne in rezilne ploše pri katerih
njihov premer luknje popolnoma ustreza namešeni
prirobnici
; nikoli ne uporabljajte reduciranih tulk
ali adapterjev za prilagajanje brusnih ali rezilnih
ploš z vejimi premeri lukenj
Ne uporabljajte brusnih in rezilnih ploš, kjer pri
montirani matici nivo navoja vretena ni nad matico
Ne uporabljajte pribora, ki ima manjšo luknjo kot jo
zahteva vreteno M14 x 21 mm
Sl
Slovenski
50
CS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošu izjavljujemo da je ovaj
proizvod usklaen sa sledeim standardima ili stand-
ardizovanim dokumentima: EN60745-2-3,EN60745-2-
3,EN55014-1,EN55014-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3,
u skladu sa odredbama smernica 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745,
nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi <92,5 dB(A), a
jaina zvuka <103,5 dB(A) |normalno odstupanje: 3
dB), a vibracija <8,17 m/s
2
(mereno metodom na šaci-
ruci).
UA
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
   ,  -
     -
 : EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
-   : 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
     -
  EN60745     -
  <92,5 (),   -
 <103,5 (),   <8,17 /
2
.
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
CZ
STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovdnost, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám nebo normativním
podkladm: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 podle
ustanovení smrnic 73/23/EWG, 2006/42/EWG,
2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
HLUNOSTI/VIBRACí Meno podle EN 60 745 iní
tlak hlukové vlny tohoto pístroje <92,5 dB(A) a dávka
hlunosti <103,5 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a
vibrací <8,17 m/s
2
(metoda ruka-paže).
HU
HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelsségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következ szabványoknak vagy kötelez
hatósági elírásoknak megfelel: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 a 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG. elírásoknak megfelelen.
ZAJ/REZGÉS Az EN 60 745 alapján végzett mérések
szerint ezen készülék hangnyomás szintje <92,5
dB(A) a hangteljesltmény szintje <103,5 dB(A) (normál
eltérés: 3 dB), a kézre ható rezgésszám <8,17 m/s
2
.
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarm pe proprie rspundere c acest product
este conform cu urmtoarele standarde sau docu-
mente standardizate: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-
3 în conformitate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
ZGOMOT/VIBRAII Msurat în conformitate cu EN 60
745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest
instrument este de <92,5 dB(A) iar nivelul de putere a
sunetului <103,5 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar
nivelul vibraiilor <8,17 m/s
2
(metoda min - bra).
PL
OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <92,5 dB(A) og lydeffekt-
niveau <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og
vibrationsniveauet <8,17 m/s
2
(hånd-arm metoden).
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză,
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártómű minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részéről is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς
δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να
σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενερ-
γά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος
παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης
- εφόσον υπάρχουν.
/