Acme Made HD310L Manual de utilizare

Marca
Acme Made
Categorie
uscatoare de par
Model
HD310L
Tip
Manual de utilizare
3
4 GB User’s manual 95 Warranty card
11 LT Vartotojo gidas 96 Garantinis lapas
18 LV Lietošanas instrukcija 97 Garantijas lapa
26 EE Kasutusjuhend 98 Garantiileht
33 PL Instrukcja obsługi 99 Karta gwarancyjna
40 DE Bedienungsanleitung 100 Garantieblatt
48 FI Kayttoohje 101 Takuulomake
55 SE Bruksanvisning 102 Garantisedel
63 RO Manual de utilizare 103 Fişa de garanţie
71 BG Ръководство за употреба 104 Гаранционен лист
79 RU Инструкция пользователя 105 Гарантийный талон
87 UA Інструкція 106 Гарантійний лист
63
RO
introducere
Felicitări că aţi ales să achiziţionaţi uscătorul de păr Acme! Acest produs a fost conceput să vă
îndeplinească toate exigenţele în materie de uscare a părului şi coafare.
Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul,
anexându-le la factura de achiziţionare şi informaţiile de garanţie şi de service. Păstraţi-le în cazul
în care este necesară depanarea în condiţiile garanţiei.
REŢINEŢI: Caracteristicile nominale ale acestui produs (aşa cum sunt indicate pe produs şi pe
ambalajul produsului) se bazează pe teste sub sarcină specice. Utilizarea normală sau utilizarea
altor accesorii recomandate poate oferi un consum semnicativ mai redus de energie electrică.
instrucţiuni de întreţinere
Întreţinerea acestui uscător de păr este simplă, neind necesare consumabile sau lubriere.
Menţineţi acest aparat curat pentru o funcţionare adecvată. Nu blocaţi şi nu înfundaţi admisiile
de aer; în caz contrar, aparatul se va supraîncălzi. Aparatul nu conţine piese ce pot  depanate
de utilizator; orice intervenţii de service trebuie să e efectuate de un reprezentant de service
autorizat sau la un centru profesional. Nu permiteţi cablului de alimentare să e răsucit, smuls,
îndoit sau înfăşurat în jurul uscătorului. Dacă cablul este răsucit, întindeţi-l înainte de utilizare.
În timpul neutilizării, aparatul trebuie să e depozitat într-un spaţiu sigur şi uscat, neaat la
îndemâna copiilor.
64
RO
instrucţiuni de siguranţă
importante
Utilizarea aparatelor electrice, şi în special utilizarea lor în prezenţa copiilor, impune respectarea în
orice situaţie a unor măsuri de siguranţă elementare, printre care şi următoarele:
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. A SE PĂSTRA DEPARTE DE APĂ.
PERICOLLa fel ca în cazul majorităţii aparatelor electrice, componentele electrice sunt sub
tensiune chiar şi când comutatorul este în poziţia de oprire. Pentru a reduce pericolul de deces
prin electrocutare:
1. Scoateţi întotdeauna din priză aparatul imediat după utilizare.
2. Nu utilizaţi aparatul în timp ce faceţi baie.
3. Nu aşezaţi şi nu depozitaţi aparatul într-un loc din care ar putea cădea sau ar putea  antrenat
într-o cadă sau o chiuvetă.
4. Nu îl scufundaţi şi nu îl lăsaţi să cadă în apă sau în orice alt lichid.
5. Dacă aparatul cade în apă, scoateţi-l imediat din priză. Nu încercaţi să îl scoateţi din apă.
AVERTISMENT - Pentru reducerea pericolului de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănirea
persoanelor:
1. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timp ce este în priză.
2. Se impune o supraveghere atentă când acest aparat este utilizat de către, asupra sau în
apropierea copiilor ori a persoanelor invalide.
3. Utilizaţi acest aparat numai în scopul prevăzut, conform indicaţiilor din acest manual. Nu
65
RO
utilizaţi accesorii nerecomandate de producător.
4. În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către
fabricant sau de către reprezentantul de asistenţă tehnică al fabricantului ori o persoană de
competenţă echivalentă pentru a se evita pericolele.
5. Nu acţionaţi niciodată acest aparat dacă are un cablu deteriorat sau un ştecăr deteriorat, în
cazul funcţionării defectuoase, a scăpării sau deteriorării acestuia ori dacă a fost scăpat în apă.
Returnaţi aparatul la un centru de asistenţă tehnică pentru a  examinat şi reparat.
6. Ţineţi cablul la distanţă de suprafeţele încălzite. Nu înfăşuraţi cablul în jurul aparatului.
7. Nu blocaţi niciodată fantele de aer ale aparatului şi nu îl aşezaţi pe o suprafaţă moale, cum ar
 un pat sau o canapea, pe care fantele de aer ar putea  blocate. Nu permiteţi pătrunderea de
scame, păr şi alte materii asemănătoare în fantele de aer.
8. Nu lăsaţi să cadă şi nu introduceţi niciun obiect în nicio fantă sau furtun.
9. A nu se utiliza în spaţii exterioare sau în zone în care se folosesc produse cu aerosoli (sprayuri)
ori unde se administrează oxigen.
10. Nu utilizaţi aparatul cu un prelungitor.
11. Nu îndreptaţi uxul de aer erbinte către ochi sau către alte zone sensibile la căldură.
12. Este posibil ca accesoriile să devină erbinţi în timpul utilizării. Lăsaţi-le să se răcească înainte
de a le manevra.
13. Nu amplasaţi aparatul pe nicio suprafaţă în timpul funcţionării.
14. În timp ce utilizaţi aparatul, ţineţi părul la distanţă de admisiile de aer.
15. Pentru protecţie suplimentară, se recomandă instalarea unui întrerupător la curent rezidual
(RCD), cu un curent rezidual nominal de funcţionare ce nu depăşeşte 30 mA, în circuitul
electric ce furnizează curent electric în baie. Cereţi sfatul instalatorului.
Compatibilitate electromagnetică (EMC): aparatul Acme respectă toate standardele privind
câmpurile electromagnetice.
66
RO
prezentare generală
A – Concentrator
B – Admisii de aer
C – Întrerupător pentru ux de aer rece
D – Comutator ux de aer
E – Comutator de temperatură
F – Buclă de agăţare
G – Difuzor volum
67
RO
utilizarea aparatului
Uscare
1. Asiguraţi-vă că aţi adus comutatorul de ux de aer în poziţia 0.
2. Introduceţi ştecărul în priza de perete.
3. Selectaţi treapta de aer dorită pentru a porni aparatul.
•Aduceţicomutatoruldealimentarepetreaptadeaer
pentru a vă coafa părul sau pentru
a usca părul scurt.
•Aduceţicomutatoruldealimentarepetreaptadeaer
pentru uscare ultra-rapidă.
4. Aduceţi comutatorul de temperatură pe treapta dorită: rece, cald sau erbinte.
•Treaptaderece0 permite uscarea părului care este aproape uscat şi contribuie la păstrarea
strălucirii.
•Treapta de caldI este adecvată mai ales pentru uscarea părului umed până când este
aproape uscat.
•TreaptadeerbinteII vă permite să uscaţi părul umed foarte rapid.
5. Uscaţi-vă părul urmând mişcări ca la pieptănare, ţinând uscătorul la distanţă mică de păr.
6. Aduceţi comutatorul de ux de aer în poziţia 0 după uscare şi scoate aparatul din priză. Lăsaţi
uscătorul să se răcească timp de 10 până la 15 minute înainte de a-l depozita.
Flux de aer rece (Cool shot)
Cu ajutorul acestui întrerupător, puteţi întrerupe procesul de încălzire pentru ca aerul să poată 
amestecat în funcţie de preferinţele personale.
68
RO
Funcţia ION
Funcţia ionică oferă un plus de strălucire părului şi reduce apariţia „relor rebele şi a electricităţii
statice. Ea este adecvată mai ales pentru părul uscat şi aproape uscat. Funcţia ionică este activă
când uscătorul este pornit şi comutatorul de alimentare este pe treapta I sau II. Ea şi protejează
uscătorul de păr de praf, reducând pericolul de supraîncălzire.
Concentrator
Cu ajutorul concentratorului, puteţi îndrepta uxul de aer direct către peria sau pieptenele cu care
vă coafaţi.
1. Uscaţi-vă în prealabil părul cu ajutorul uscătorului comutat la treapta cea mai ridicată. Pentru
uscare, separaţi-vă părul în secţiuni late de 5 cm. Aşezaţi o perie rotundă mare la baza uneia
dintre secţiuni.
2. Îndreptaţi uscătorul de păr cu concentrator la un unghi de 90 de grade faţă de secţiune şi
treceţi peria pe sub el, începând de la rădăcini şi mergând către vârfuri. Uscătorul dvs. de
păr trebuie să e adus acum la treapta medie. Repetaţi procesul de câteva ori pentru a usca
complet secţiunea înainte de a trece la următoarea secţiune.
3. Încheiaţi prin rotirea vârfurilor spre interior.
Utilizarea difuzorului pentru volum
Prima metodă
1. Uscaţi-vă părul începând de la rădăcini şi cu mişcări circulare, mereu urmând aceeaşi direcţie.
Utilizaţi difuzorul cu uscătorul de păr doar pe treapta I”.
2. Continuaţi să uscaţi părul, menţinând uscătorul de păr la un unghi de 90 de grade faţă de cap.
Astfel, veţi ridica rădăcinile la distanţă de cap, conferind volum părului dvs.
3. Încheiaţi prin uscarea vârfurilor.
69
RO
A doua metodă
1. Pentru a conferi volum părului dvs, uscaţi-l în jos, astfel încât rădăcinile să se distanţeze de cap.
Utilizaţi difuzorul cu uscătorul de păr doar pe treapta I”.
2. Îndreptaţi uscătorul de păr spre rădăcini, pentru a obţine un volum maxim al părului.
3. Continuaţi procesul până ajungeţi la vârfurile părului.
curăţare
1. Scoateţi aparatul din priză înainte de curăţare.
2. Îndepărtaţi accesoriile din aparat înainte de a le curăţa.
3. Curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată.
4. Curăţaţi accesoriile cu o cârpă umedă sau spălaţi-le cu apă.
5. Aşteptaţi să se usuce înainte de a le utiliza sau depozita.
depozitare
1. Scoateţi întotdeauna uscătorul din priză după utilizare.
2. Nu înfăşuraţi cablul de alimentare electrică în jurul aparatului.
3. Lăsaţi uscătorul să se răcească timp de 10 până la 15 minute înainte de a-l depozita.
70
RO
remedierea problemelor
Uscătorul meu nu funcţionează
• Vericaţi priza la care este conectat uscătorul. Este posibil ca priza să nu e sub tensiune.
Încercaţi să conectaţi alt aparat la această priză pentru a aa.
• Dacă uscătorul s-a închis automat în decursul procesului de uscare, este posibil să se 
supraîncălzit. Scoateţi uscătorul de păr din priza de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească timp
de câteva minute. Curăţaţi oriciile şi grilajele uscătorului dacă este blocat de păr sau materii
asemănătoare şi încercaţi să îl reporniţi.
• Este posibil să e deteriorat cablul de alimentare al uscătorului. Scoateţi uscătorul din priza de
alimentare şi vericaţi-l cu atenţie. Dacă a suferit deteriorări, trebuie să îl returnaţi la un centru
de asistenţă tehnică autorizat pentru a  înlocuit.
103
RO
Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty
Produs Model produs
Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă
Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură)
1. Perioada de garanţie
Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
achiziţionează produsul de la vânzător. Perioada de garanţie
este înscrisă pe ambalajul produsului.
2. Condiţii de garanţie
Garanţia este valabilă doar prin prezentarea documentului
original de achiziţie a produsului împreună cu această şă
de garanţie, ce conţine numele modelului produsului, data
achiziţiei produsului, numele şi adresa vânzătorului.
Dacă pe perioada garanţiei se constată că produsul are
defecte, iar aceste defecte nu au fost cauzate de niciunul
din motivele indicate mai jos în care nu se aplică garanţia,
producătorul se angajează să înlocuiască produsul.
Garanţia nu se acordă pentru testarea periodică, întreţinerea
şi repararea sau înlocuirea componentelor care sunt uzate în
mod normal.
Garanţia nu este valabilă în cazul defecţiunilor sau daunelor
survenite din următoarele motive:
• Instalarea neadecvată a produsului, utilizarea şi/sau
funcţionarea necorespunzătoare a produsului fără
a respecta manualul de utilizare, cerinţele tehnice şi
standardele de siguranţă impuse de producător, la care
se adaugă depozitarea necorespunzătoare, căderea de la
înălţime, precum şi loviturile puternice.
• Coroziune,noroi,apăşinisip.
• Lucrăridereparaţie,modicaresaucurăţarecareaufost
efectuate de un service neautorizat de producător.
• Utilizarea de piese de schimb, programe sau materiale
consumabile neadecvate produsului în cauză.
• Accidente, evenimente sau orice alte motive care nu
depind de producător, cum ar  fulger, apă, foc, câmp
magnetic şi ventilaţie neadecvată.
• Dacă produsulnu întruneştestandardele şi specicaţiile
unei anumite ţări, în care nu a fost cumpărat. Orice
încercare de a adapta produsul pentru a satisface cerinţele
tehnice şi de siguranţă, cum ar  cele din alte ţări, atrage
după sine retragerea tuturor drepturilor de service în
garanţie.
Dacă nu se constată defecte ale produsului, toate cheltuielile
legate de service vor  suportate de către cumpărător.
/