Acer CZ350CK Ghid de inițiere rapidă

Marca
Acer
Categorie
Televizoare
Model
CZ350CK
Tip
Ghid de inițiere rapidă
Română
Ghid de iniţiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)
Instrucţiuni de siguranţă importante
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare.
1. Pentru a curăţa ecranul monitorului LCD: Verificaţi dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile
în locaţia dvs.
Opriţi monitorul LCD şi decuplaţi cablul de alimentare.
Pulverizaţi o soluţie de curăţat fără solvent pe o cârpă şi curăţaţi uşor ecranul.
NU PULVERIZAŢI ŞI NU TURNAŢI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.
NU APLICAŢI SUBSTANŢE DE CURĂŢARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE
CARCASĂ.
Acer nu îşi asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanţelor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool.
2. Nu plasaţi monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umezeală sau lumina solară îl poate deteriora serios.
3. Nu aplicaţi presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
4. Nu scoateţi capacul şi nu încercaţi să reparaţi dvs. această unitate. Reparaţiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
5. Păstraţi monitorul LCD într-o cameră cu temperatura de -20° până la +60° C (-4° până la +140° F). Păstrarea monitorului în afara
acestui interval poate provoca deteriorări permanente.
6. Scoateţi imediat din priză monitorul şi apelaţi la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situaţii:
Cablul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat/ă.
Ataşarea monitorului la ba
1. Scoateţi baza monitorului din ambalaj şi poziţionaţi-o pe un spaţiu de lucru stabil şi orizontal.
2. Scoateţi monitorul din ambalaj.
3. Ataşaţi braţul de suport al monitorului la bază.
Verificaţi ca baza să fie blocată pe braţul de suport al monitorului. (pentru modelele selectate)
Fixaţi baza pe braţul de suport al monitorului prin rotirea şurubului, folosind aripioara integrată sau o monedă potrivită. (pentru
modelele selectate)
Conectarea monitorului la calculator
1. Opriţi monitorul şi decuplaţi cablul de alimentare a calculatorului.
2. 2-1 Conectaţi cablul HDMI
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi cablul HDMI la calculator.
2-2 Conectaţi cablul DP
a. Verificaţi ca atât monitorul, cât şi calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
b. Conectaţi cablul DP la calculator.
3. Conectaţi cablul audio. (Opţional)
4. Introduceţi cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele
acestuia.
5. Introduceţi într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator şi
monitor.
Comenzi externe
Nr. Pictogramă Element Descriere
1
Buton/
indicator de
alimentare
Porneşte/opreşte monitorul. Albastru indică alimentarea
pornită. Chihlimbariu indică modul standby/economie
de energie.
2 Funcţii OSD
Apăsaţi pentru a vizualiza OSD. Apăsaţi din nou pentru
a introduce o selecţie în OSD.
3
Buton pentru
intrare
Apăsaţi pentru a comuta între sursele de intrare.
4 Butonul Volum Apăsaţi pentru a activa scala de reglare a volumului.
5 Luminozitate
Apăsaţi tasta pentru a deschide comanda
Luminozitate şi a o seta la nivelul dvs. preferat.
6 Mod Apăsaţi pentru a activa meniul Mod.
HDMI
HDMI
DC
DP
DP
HDMIHDMI
123456
Română
Precizări privind reglementările şi siguranţa
Precizări privind FCC
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform
reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor unătoare,
la instalarea într-un mediu rezidenţial. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie pe frecvenţe radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare pentru comunicaţiile radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor avea loc în cazul unei anumite instalări. Dacă acest dispozitiv produce interferenţe
dăunătoare la recepţia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind şi oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încerce
corecteze interferenţa aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Conectaţi dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.
Declaraţie de conformitate CE
Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD monitor respectă cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante din Directiva
EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase şi Directivele RoHS 2011/65/UE şi 2009/125/CE în ceea ce priveşte
stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerinţelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.
Notă:
Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicaţi apucându-l de bază.
Notă: Cabluri ecranate
Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranate, pentru a menţine conformitatea cu reglementările EMC.
Notă: Dispozitive periferice
Numai perifericele (dispozitive de intrare/ieşire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi ataşate
acestui echipament. Este probabil ca funcţionarea cu periferice necertificate să producă interferenţe la recepţia radio şi TV.
Atenţie
Modificările neaprobate în mod expres de către producător pot anula autorizaţia utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicaţii,
de a folosi acest produs.
Condiţii de funcţionare
Acest dispozitiv respectă cerinţele din FCC Partea a 15-a. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv să nu
producă interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe recepţionate, inclusiv cele care pot cauza o
funcţionare nedorită.
Notă: Utilizatorii din Canada
Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Eliminarea deşeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuinţele private din Uniunea
Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu
celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminaţi produsul dezafectat ducându-l la un punct
de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Colectarea şi reciclarea
separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale
şi va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor şi mediul. Pentru mai
multe informaţii cu privire la locul în care puteţi lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactaţi biroul local din
oraşul dvs., serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Română
SPECIFICAŢII
Găsiţi manuale şi alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistenţă oficial al Acer.
*Consumul anual de energie este calculat pe baza unui consum de energie tipic de 4 ore pe zi, 365 zile pe an.
Panou LCD
Sistem de acţionare LCD color TFT
Dimensiune 35”W (89 cm)
Pas p
ix
eli 0,32025 mm (H) x 0,32025 mm (V)
Luminozitate
300 cd/m
2
(tipic)
Contrast 100.000.000:1 Max (ACM)
Unghi de vizualizare 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Timp de răspuns 4 ms (G - G)
Tip panou VA
Frecvenţă orizontală
HDMI: 30 - 140 kHz
DP: 73 - 151 kHz
Frecvenţă verticală
HDMI: 24 - 60 Hz
DP: 30 - 100 Hz
Culori afişate 16,7 Milioane
Frecvenţa de ceas 536,27 MHz
Rezoluţie maximă
HDMI: 3440 x 1440 la 50 Hz
DP: 3440 x 1440 la 100 Hz
Tip plug & play VESA DDCCI/DDC2B
Clasa de eficienţă energetică A
*Consum anual de energie 66 (kWh) (pentru modelul cu intrare HDMI)
Consum de energie
(la 200 nits)
Modul Pornit 35 W (tipic)
Modul Repaus 0,29 W (tipic)
Modul Oprit 0,25 W (tipic)
Conector de intrare
19 pini HDMI
20 pini DP
Semnal video de intrare
Semnal HDMI
Semnal DP
Difuzoare 5 W x 2 (opţional)
Dimensiune maximă ecran
Orizontală: 819,408 mm
Verticală: 345,888 mm
Sursă de alimentare 100-240 V, 50/60 Hz
Consideraţii privind mediul
Temp. de funcţionare: 0° - 40°C
Temp. de depozitare: -20° - 60°C
Umiditate în timpul funcţionării: 10% - 80%
Dimensiuni 844,4 (l) x 449,01 ~ 579,01 (h) x 308,97 (a) mm
Masa (netă) 13,35 kg (net)
Specificaţii privind mecanismul
Înclinare: -5° - +25° (Numai în punctul cel mai înalt unghiul de ridicare poate fi de 25 grade înclinare)
Rotire: -45° - +45°
Reglarea înălţimii: 0 mm - 150 mm
Pivotare: Nu
Suport cu picior detaşabil: Da
Comenzi externe
Comutator/butoane
Buton de alimentare
MENIU/ENTER
Intrare
Volum
Luminozitate
Mod
Funcţii
Contrast
Luminozitate
Lumină albastră
Claritate superioară
Saturaţie pe 6 axe
Nuanţe pe 6 axe
Gamma
Temperatură culoare
sRGB
Format DP
Limbă
Volum
Expirare OSD
Intrare
Modul Wide
ACM Pornit/Oprit
Sursă automată
Over Drive
Asignare scurtătură
DDC/CI Pornit/Oprit
Modul Pornire rapidă
Informaţii monitor
Resetare toate setările
Toate specificaţiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
/