Russell Hobbs 20631-56 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare
82
Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați şi instrucțiunile.
Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.
PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:
Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de
experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și îeleg
pericolele la care se supun.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât
dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
Nu folosiți lângă şi nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
Folosiți fierul sau montați-l pe suportul său, pe o suprafață stabilă, nivelată,
termorezistentă, de preferat pe placa de călcat.
Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat cât timp este în priză sau cât timp
este pe placa de călcat.
Înainte de a-l umple, curăța și după utilizare, scoateți fierul de călcat din
priză.
Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat pe jos sau este deteriorat, sau dacă nu
funcționează corect sau are scurgeri.
În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant,
agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita
accidentele.
h Suprafețele aparatului se vor încinge – nu atingeți.
Nu puneți aparatul în lichid, nu îl folosiți în baie, lângă apă sau afară.
Nu călcați hainele în timp ce sunt purtate - purtătorul lor va fi rănit.
Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
Nu zgâriați talpa - evitați nasturii, fermoarele etc.
Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică, ce va sări în cazul supraîncălzirii. Dacă se întâmplă asta,
aparatul nu va mai funcționa și va trebui returnat pentru a fi reparat.
EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC
SCHIŢE
1. bec
2. control temperatură
3. intrare apă
4. capac orificiu de intrare a apei
5. duză pulverizator
6. talpă
7. control aburi
8. suport
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Îndepărtați toate etichetele, autocolantele sau ambalajele de pe fierul de călcat și de pe talpa sa.
Nu vă faceți griji dacă la început fierul de călcat scoate puțin fum; acesta va dispărea odată ce
elementele se încălzesc.
Pentru a curăța talpa, călcați o cârpă veche din bumbac.
ÎNCHIDERE AUTOMATĂ
Dacă fierul nu se mișcă, se va opri după aproximativ 30 secunde dacă talpa este în jos, și după
aproximativ 8 minute, dacă este în sus.
Pentru a-l reporni, ridicați-l, înclinați-l înainte, apoi așezați-l în poziție verticală pentru a reveni la
temperatura de operare.
83
instrucțiuni
PRETIRE
1. Consultați simbolurile de manevrare a materialelor (i j k l).
2. Călcați mai întâi materialele care necesită temperaturi mai joase j, apoi pe cele ce necesită
temperaturi medii k, și terminați cu cele ce necesită temperaturi înalte l.
UMPLERE
Fierul de călcat poate fi folosit cu apă de la robinet, însă dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, trebuie să
folosiți apă distilată (apă nedetartrată chimic).
Atunci când cumpărați apă distilată, asigurați-vă că este specificată utilizarea pentru fierul de călcat.
Nu adăugați nimic în apă – veți deteriora fierul de călcat.
1. Scoateți aparatul din priză.
2. Setați temperatura la . Setați vaporii la S.
3. Deschideți capacul orificiului de umplere cu apă.
4. Turnați lent, pentru a permite aerului din rezervor să iasă, evitând crearea unui dop de aer.
5. Nu umpleți peste semnul max de pe rezervor; în caz contrar, apa se va scurge în timpul folosirii
aparatului.
6. Închideți capacul orificiul de umplere cu apă. Ștergeți apa vărsată.
PORNIRE
1. Setați temperatura la . Setați vaporii la S.
2. Așezați fierul pe talpă.
3. Băgați întrerupătorul în priză.
4. Setați controlul temperaturii la valoarea dorită, lângă indicator.
5. Când fierul de călcat atinge temperatura setată, becul se va stinge. Apoi se va aprinde și se va stinge,
pe măsură ce termostatul va fi activat și dezactivat pentru a menține temperatura.
GHID PENTRU SETAREA TEMPERATURII
specificaţii etichetă setare temperatură
j rece – nailon, fibre acrilice, poliester
k cald – lână, amestecuri din poliester
••
l fierbinte – bumbac, lenjerie
•••/max
i a nu se călca
-
Dacă instrucțiunile de pe eticheta materialului diferă de cele din acest ghid, urmați instrucțiunile de pe
etichetă.
CĂLCAREA CU ABURI
1. Dacă intenționați să folosiți aburii, tenperatura trebuie setată pe S sau o valoare mai mare.
2. Setați funcția pentru aburi după cum doriți (S = fără aburi, # = puternic).
3. Așteptați ca becul să se stingă, apoi începeți să călcați.
PULVERIZARE
Stropirea cu apă afectează unele materiale. Testați mai întâi pe o porțiune ascunsă a materialului.
1. Ridicați fierul de pe material.
2. Îndreptați duza pulverizatorului pe material.
3. Apăsați butonul ?.
4. Este posibil să trebuiască să o apăsați de 2 sau 3 ori pentru a pulveriza apa.
STROPIREA CU ABURI
1. Dacă intenționați să folosiți aburii, tenperatura trebuie setată pe ~ sau o valoare mai mare.
2. în caz contrar, fierul nu va elimina aburi, ci apă pe haine.
3. Ridicați fierul de pe material.
4. Apăsați butonul ~.
5. Așteptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.
84
CĂLCARE USCATĂ
1. Dacă vreți să călcați uscat timp de cel puțin 20 minute, goliți prima oară rezervorul, pentru a evita
eliminarea bruscă a aburului.
2. Setați vaporii la S.
3. Așteptați ca becul să se stingă, apoi începeți să călcați.
CĂLCAREA VERTICALĂ CU ABURI
Neteziti cutele hainelor aflate pe umeraș, perdelelor suspendate și materialelor de pe mobilă.
Asigurați-vă că există suficientă ventilație în spatele materialului; în caz contrat, se poate umezi,
cauzând mucegai.
Verificați ca în spatele materialului să nu fie nimic care ar putea să fie deteriorat de aburi.
Verificați dacă buzunarele și manșetele sunt goale.
1. Setați temperatura la max. Setați vaporii la S.
2. Ridicați fierul de pe material.
3. Apăsați butonul ~.
4. teptați 4 secunde între stropiri, pentru a permite aburului să se formeze.
DUPĂ UTILIZARE
1. Setați temperatura la . Setați vaporii la S.
2. Scoateți aparatul din priză.
3. Deschideți capacul orificiului de umplere cu apă.
4. Țineți-l deasupra chiuvetei, întoarceți-l invers și scurgeți apa din rezervor prin orificiul de admisie a
apei.
5. Închideți capacul orificiul de umplere cu apă.
6. ezați fierul pe talpă.
7. Lăsați-l să se răcească complet.
8. Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
9. Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.
CURĂŢARE AUTOMATĂ
Pentru a preveni depunerea de sedimente, folosiți funcția de curățare automată cel puțin o dată pe lună în
zonele cu apă normală, și mai des în zonele cu apă dură.
Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi
reparate aplicându-se un preț de reparare.
Veți avea nevoie de un lighean sau de un vas mai mare pentru a scurge apa ce iese prin talpă.
1. Umpleți rezervorul până la semnul max.
2. Setați temperatura la max. Setați vaporii la S.
3. 5Așezați fierul pe talpă.
4. Băgați întrerupătorul în priză.
5. Așteptați ca becul să se stingă.
6. țineți fierul deasupra ligheanului sau vasului, cu talpa în jos.
7. Apăsați butonul C şi mențineți-l apăsat.
8. Mișcați ușor fierul înainte și înapoi. Feriți-vă de apa și de vaporii evaporați.
9. Apa și aburul vor spăla depunerile și praful prin talpă.
10. Continuați până când rezervorul s-a golit.
11. Eliberați butonul C.
12. Scoateți fierul din priză și așezați-l pe suport pentru a se răci.
13. Când s-a răcit, ștergeți-l și rulați cabul în jurul suportului.
14. Depozitați fierul de călcat cu talpa în jos, pentru a evita coroziunea sau deteriorarea tălpii.
CURĂŢAREA
1. Scoateți fierul din priză și așezați-l pe suport pentru a se răci.
2. Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă umedă.
3. Îndepărtați petele de pe talpă cu puțin oțet.
85
ANTIDEPUNERI
Agentul anti-depuneri încorporat în fierul de călcat ajută la prevenirea depunerii de
sedimente.
Nu folosiți soluții de detartrare; veți distruge agentul anti-depuneri.
W
PROTEJAREA MEDIULUI
Pentru a evita probleme de mediu şi sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele
electrice şi electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie
recuperate, refolosite sau reciclate.
1 / 1

Russell Hobbs 20631-56 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare