AEG BBSE 1100 Manualul proprietarului

Categorie
Șlefuitoare cu putere
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

62 63
BBS 1100 BBSE 1100
....................... 1100 W ......................... 1100 W
.........................400 m/min ..............230-400 m/min
.........................100 mm ........................100 mm
.........................560 mm ........................560 mm
................. 100x140 mm ................100x140 mm
..........................5,0 kg ............................ 5,0 kg
...........................91 dB (A) ......................91 dB (A)
.........................102 dB (A) ....................102 dB (A)
.............................3 m/s
2
............................3 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
.........................1,5 m/s
2
DATE TEHNICE Şlefuitor cu bandă
Putere nominală de ieşire ........................................................
Viteză curea fără sarcină .........................................................
Laţime de şlefuire ....................................................................
Lungime curea .........................................................................
Suprafaţa de şlefuire ...............................................................
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003“ .......................
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (K = 3 dB(A)) ....................................
Nivelul sunetului (K = 3 dB(A)) ...............................................
Purtaţi căşti de protecţie
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorialǎ pe trei direcţii)
determinate conform normei EN 60745.
Valoarea emisiei de oscilaţii a
h
.............................................
Nesiguranţǎ K= .....................................................................
AVERTISMENT! Citiţi toate avizele de siguranţă şi
indicaţiile, chiar şi cele din borşura alăturată.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor
poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Purtaţi aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate
produce pierderea auzului.
Ţineţi aparatul de mânerele izolate întrucât banda de
şlefuit poate atinge propriul cablu de reţea. Deteriorarea
unui cablu purtător de tensiune poate duce la transmiterea
tensiunii asupra componentelor din metal ale aparatului, fapt
care poate provoca un scurt circuit.
Aparatele utilizate în multe locaţii diferite inclusiv în aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care
previne comutarea.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie atuci când utilizaţi
maşina. Se recomandă purtarea mănuşilor, a încaltămintei
solide nealunecoase şi sortului de protecţie.
Rumeguşul şi spanul nu trebuie îndepărtate în timpul
funcţionării maşinii.
Întotdeauna scoateţi stecarul din priza înainte de a efectua
intervenţii la maşină.
Conectaţi la reţea numai când maşina este oprită.
Pastraţi cablul de alimentare la o distanţă de aria de lucru a
maşinii. Întotdeauna ţineţi cablul în spatele dvs.
Praful care apare când se lucrează cu această sculă poate
 dăunător sănatăţii ( de ex. când se prelucrează stejar sau
lemn de fag , piatră, vopsea, care pot conţine plumb sau
alte chimicale dăunatoare) si prin urmare nu trebuie să
atingă corpul. Utilizaţi un sistem de absorbţie a prafului şi
purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului. Îndepărtaţi
cu grijă praful depozitat , de ex. cu un aspirator.
Când se şlefuieşte metal, se produc scântei zburatoare.
Aveţi grijă că nici o persoana să nu e pusă în pericol.
Datorită pericolului de incendiu , nici un material combustibil
nu trebuie să e amplasat în vecinătate (în zona de zbor a
scânteilor)
CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Maşina de şlefuit cu bandă poate  folosită pentru şlefuirea
lemnului, materialelor plastice şi a metalului.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru
utilizare normală
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în
conformitate cu urmatoarele standarde sau documente
standardizate
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
în conformitate cu reglementările
2011/65/EU (RoHs)
2006/42/CE
2004/108/CE
Winnenden, 2012-09-18
Rainer Kumpf
Director Product Development
Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică.
ROMÂNIA
AVERTISMENT
Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin
norma EN 60745 şi poate  folosit pentru a compara unelte electrice între ele. El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a
solicitării la oscilaţii.
Gradul de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost
folosite pentru alte aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suciente inspecţii
de întreţinere, gradul de oscilaţie poate  diferit. Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul
întregii perioade de lucru.
În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să e luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul
a fost oprit ori funcţionează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a
solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de
întreţinere a uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
ROMÂNIA
ALIMENTARE DE LA REŢEA
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi
numai la tensiunea specicată pe placuţa indicatoare. Se
permite conectarea şi la prize fără impamantare dacă
modelul se conformează clasei II de securitate.
INTREŢINERE
Fantele de aerisire ale maşinii trebuie să e menţinute libere
tot timpul
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă
unele din componente care nu au fost descrise trebuie
înlocuite , vă rugăm contactaţi unul din agenţii de service
AEG (vezi lista noastră pentru service / garanţie)
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine
descompusă a sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art.
Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi
desenul la agenţii de service locali sau direct la AEG Electric
Tools GmbH, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden,
Germany.
SIMBOLURI
Va rugăm citiţi cu atenţie
instrucţiunile înainte de
pornirea maşinii
Întotdeauna scoateţi stecherul din priză
înainte de a efectua intervenţii la maşină.
Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul
standard, disponibil ca accesoriu
Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul
menajer! Conform directivei europene nr.
2002/96/CE referitor la aparate electrice şi
electronice uzate precum şi la transpunerea
acesteia în drept naţional, sculele electrice
trebuiesc colectate separat şi introduse
într-un circit de reciclare ecologic.
Clasa de protecţie II, scule electrice la care
protecţia împotriva curentării nu depinde
numai de izolaţia de bază, ci la care se
folosesc măsuri de protecţie suplimentare
precum izolaţia dublă sau izolaţia
ranforsată.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

AEG BBSE 1100 Manualul proprietarului

Categorie
Șlefuitoare cu putere
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru