Palram 705423 Ghid de instalare

Marca
Palram
Model
705423
Tip
Ghid de instalare
RO
Certicat de garanție Palram cu o durată determinată de 1 ani
Detalii produs: Copertina ușii pentru baldachin
Palram Applications (1995) Ltd (Număr de înregistrare: 512106824), cu sediul social în Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Israel („Palram”)
garantează că Produsul nu prezintă defecte de material sau de fabricaie pentru o perioadă de 1 ani de la data cumpărării, cu respectarea deniiilor
și a termenilor și condiiilor din prezentul certicat de garanie.
1. Condiții
1.1 Prezentul certicat de garanie este valabil doar dacă Produsul a fost instalat, curăat, manipulat și întreinut în conformitate cu
recomandările scrise ale Palram.
1.2 Fără a deroga de la cele de mai sus, daunele cauzate de folosirea forei în exces, de manipularea incorectă, utilizarea necorespunzătoare,
respectiv de utilizarea, montarea sau întreinerea neglijente, accidentele, impactul cu obiecte străine, vandalismul, materiile poluante,
alterarea, vopsirea, conectarea, lipirea, etanșarea care nu au fost efectuate în conformitate cu manualul de utilizare, respectiv daunele
rezultate din curăarea cu detergeni nepotrivii și deviaiile minore ala Produsului nu sunt acoperite de prezentul certicat de garanie.
1.3 Acest certicat de garanie nu acoperă daunele rezultate din situaii de foră majoră, care includ, dar nu se limitează la, grindină, furtună,
tornadă, uragan, viscol, inundaie, foc.
1.4 Acest certicat de garanie este nul dacă piesele și componentele structurale utilizate nu sunt compatibile cu recomandările scrise ale
Palram.
1.5 Acest certicat de garanie este acordat exclusiv cumpărătorului iniial al Produsului. Nu se extinde asupra niciunui alt cumpărător sau
utilizator subsecvent al Produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, orice persoană care preia Produsul de la cumpărătorul iniial).
2. Solicitări și noticări
2.1 Orice solicitare efectuată în baza prezentului certicat de garanie trebuie noticată în scris companiei Palram în termen de 30 de zile de la
descoperirea Produsului defect și trebuie să includă și bonul scal original și prezentul certicat de garanie.
2.2 Cel care face solicitarea trebuie să permită companiei Palram să verice Produsul în cauză și locul montării sale cât timp Produsul se aă
încă în poziia sa originală și înainte de a  demontat sau modicat în vreun fel și/sau să permită returnarea Produsului la Palram pentru
efectuarea de teste.
2.3 Palram își rezervă dreptul de a cerceta în mod independent cauza oricărei defeciuni.
3. Despăgubiri
3.1 Dacă o solicitare efectuată în baza prezentului certicat de garanie este noticată în mod corect și aprobată de Palram, cumpărătorul,
la alegerea Palram, poate e (a) cumpăra un Produs sau o piesă/piese de înlocuire; e (b) primi înapoi preul original al Produsului sau al
piesei/pieselor, ambele variante cu respectarea următorului calendar:
3.2 Pentru a înlătura orice fel de dubiu, calculul pentru a stabili cuantumul despăgubirilor pentru piesa/piesele defectă(e), în conformitate
cu calendarul de mai sus, va porni de la procentul valoric al piesei defecte în preul original al Produsului. Palram își rezervă dreptul de a
furniza înlocuitori dacă Produsul sau orice piesă a acestuia nu mai sunt disponibile sau nu se mai fabrică.
3.3 Acest certicat de garanie nu acoperă costurile sau cheltuielile generate de demontarea sau montarea Produsului, respectiv taxele sau
costurile generate de livrare sau de orice alte pierderi directe sau indirecte care ar putea rezulta ca urmare a defectării Produsului.
4. Condiții și limitări de ordin general
4.1 CU EXCEPIA SITUAIILOR MENIONATE EXPRES ÎN PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANIE, TOATE CELELALTE GARANII, EXPRES
PREVĂZUTE SAU IMPLICITE, INCLUSIV TOATE GARANIILE COMERCIALE IMPLICITE SAU FAPTUL DE A FI POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP
SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGE.
4.2 CU EXCEPIA SITUAIILOR MENIONATE EXPRES ÎN PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANIE, PALRAM NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO
PIERDERE SAU DAUNĂ SUFERITĂ DE CUMPĂRĂTOR ÎN MOD DIRECT, INDIRECT SAU CA O CONSECINĂ A UTILIZĂRII SAU ÎN LEGĂTURĂ, ÎN
ORICE ALT MOD, CU PRODUSUL.
4.3 ÎN CAZUL ÎN CARE PALRAM NU ARE DREPTUL, ÎN CONFORMITATE CU ORICE REGLEMENTARE APLICABILĂ, SĂ EXCLUDĂ GARANIILE
COMERCIALE IMPLICITE SAU FAPTUL DE A FI POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA PRODUS, DURATA VALABILITĂII
ORICĂROR ASTFEL DE GARANII IMPLICITE ESTE LIMITATĂ ÎN MOD EXPRES LA DURATA PREZENTULUI CERTIFICAT DE GARANIE SAU, ÎN
CAZUL ÎN CARE ESTE MAI MARE, LA DURATA MAXIMĂ IMPUSĂ DE REGLEMENTĂRILE APLICABILE.
4.4 CUMPĂRĂTORUL ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU A STABILI DACĂ MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU
UTILIZAREA PRODUSULUI SUNT SIGURE ȘI POTRIVITE PENTRU ORICE LOC, PENTRU ORICE APLICAIE ȘI ÎN ORICE SITUAIE. PALRAM
NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ SAU RĂNIRE SUFERITĂ DE CUMPĂRĂTOR, DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU BUN CE
REZULTĂ DIN MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A PRODUSULUI SAU DIN
NERESPECTAREA INSTRUCIUNILOR SCRISE CU PRIVIRE LA MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA
PRODUSULUI.
4.5 CU EXCEPIA UNEI INDICAII CONTRARE EXPRESE DIN PARTEA PALRAM, PRODUSUL ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII NORMALE
CASNICE ȘI COMERCIALE. PALRAM NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE, DAUNĂ, COSTURI SAU CHELTUIELI CE REZULTĂ DIN
UTILIZAREA PRODUSULUI ÎN ORICE ALT SCOP, ALTUL DECÂT CEL RECOMANDAT ÎN INSTRUCIUNILE SCRISE SAU CARE NU ESTE PERMIS DE
ORICE REGLEMENTĂRI APLICABILE SAU ALTE CODURI ÎN VIGOARE ÎN LOCUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL VA FOLOSI PRODUSUL.
Perioadă după data cumpărării Produs sau piesă/piese de înlocuire
Rambursare
De la data cumpărării până la nalul primului an Gratuit 100%
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru